Propisi

U ovoj rubrici prikazujemo popis novoobjavljenih propisa

Zdravstveno osiguranje

Zakon o dentalnoj medicini ranije stomatološkoj djelatnosti

Nardone novine 120/09
Pregledaj

Pravilnik o Europskoj kartici zdravstvenog osiguranja

Narodne novine 144/14
Pregledaj

ZAKON O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI STRANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Narodne novine br. 80/13
Pregledaj

Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja dodatnoga zdravstvenog osiguranja

Narodne novine 131/06
Pregledaj

Pravila o uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja

Narodne novine 144/14
Pregledaj

Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti

Narodne novine br. 117/08
Pregledaj

Pravilnik o postupku i načinu davanja suglasnosti za obavljanje poslova dobrovoljnoga zdravstvenog osiguranja

Narodne novine 30/08
Pregledaj

Odluka o načinu osiguranja i raspolaganja sredstvima dopunskog zdravstvenog osiguranja

Narodne novine 12/14
Pregledaj

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj

Narodne novine 80/13
Pregledaj

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama

Narodne novine 59/17
Pregledaj

Pravilnik o načinu prijavljivanja i odjavljivanja te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom

Narodne novine 99/17
Pregledaj

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Narodne novine br. 70/16
Pregledaj

Zakon o doprinosima

Narodne novine 115/16

Pravilnik o mjerilima i postupku za utvrđivanje nesposobnosti za samostalan zivot i rad i nedostatak

Narodne novine 39/02
Pregledaj

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama

Narodne novine 59-17
Pregledaj

Pravilnik o uvjetima za oslobađanje od plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje poljoprivrednika starijih od 65 godina

Narodne novine 141/13
Pregledaj

Pravilnik o načinu provođenja nadzora i kontrole

Narodne novine 11/16
Pregledaj

Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu

Narodne novine br. 139/10
Pregledaj

Pravilnik o postupku, uvjetima i načinu utvrđivanja prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna

Narodne novine 31/16
Pregledaj

Odluka sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdrastveno osiguranje

Narodne novine 28/16

Zakon o ljekarništvu

Narodne novine br. 117/08
Pregledaj

Pravilnik o ovlastima, obvezama i načinu rada liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno

Narodne novine 41/15
Pregledaj

Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba 2017

Narodne novine 11/17
Pregledaj

Zakon o dentalnoj medicini

Narodne novine br. 120/09
Pregledaj

Zakon o liječništvu

Narodne novine 117/08
Pregledaj

Pravilnik o mjerilima za stavljanje ortopedskih i drugih pomagala na popis pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno

Narodne novine 43/13
Pregledaj

Zakon o sestrinstvu

Narodne novine br. 57/11
Pregledaj

Pravilnik o pomorskim knjižicama i odobrenjima za ukrcavanje, te postupcima i načinu prijave i odjave pomoraca obvezno zdrastveno osiguranje

Narodne novine 112/16

Odluka o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja

Narodne novine 74/16
Pregledaj

ZAKON O DOBROVOLJNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Narodne novine br. 71/10
Pregledaj

Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu lječenja

Narodne novine 144/12
Pregledaj

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i dentalne medicine

Narodne novine 41/15
Pregledaj

Zakon o zaštiti pacijenata

Narodne novine br. 37/08
Pregledaj

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju

Narodne novine 71/10
Pregledaj

Pravilnik o kontroli privremene nesposobnosti za rad

Narodne novine 130/13
Pregledaj

ZAKON O PRESAĐIVANJU LJUDSKIH ORGANA U SVRHU LIJEČENJA

Narodne novine br. 144/12
Pregledaj

Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja dopunskoga zdravstvenog osiguranja

Narodne novine 123/09
Pregledaj

Pravila uspostavljanja i provođenja dodatnog zdravstvenog osiguranja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Narodne novine 01/11
Pregledaj

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Narodne novine br. 137/13
Pregledaj

Pravilnik o postupku prijeboja potraživanja po osnovi prava na povrat isplaćene naknade plaće, prava na naknadu plaće i prava po osnovi ugovornog odnosa s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje s obvezom po osnovi duga za doprinose

Narodne novine 61/12
Pregledaj

Odluka o sadržaju, obliku, izgledu i načinu korištenja iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja

Narodne novine 78/06
Pregledaj

ZAKON O LIJEKOVIMA

Narodne novine br. 90/14
Pregledaj

Pravilnik o obrascu suglasnosti te obrascu izjave o odbijanju pojedinog dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka

Narodne novine 10/08
Pregledaj

Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi 2017

Narodne novine 10/17
Pregledaj

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu

Narodne novine 119/16
Pregledaj

Pravilnik o mjerilima za određivanje cijena ortopedskih i drugih pomagala

Narodne novine 29/12
Pregledaj

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama

Narodne novine 59-17
Pregledaj

Pravilnik o uvjetima načinu ostvarivanja prava obveznog zdrastvenog osiguranja

Narodne novine 123/16
Pregledaj

Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Narodne novine 62/15
Pregledaj

Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu

Narodne novine br. 139/10
Pregledaj

Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite

Narodne novine 113/16
Pregledaj

Opći uvjeti ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju

Narodne novine 99/17
Pregledaj

Zakon o medicinskim proizvodima

Narodne novine br. 76/13
Pregledaj