Propisi

U ovoj rubrici prikazujemo popis novoobjavljenih propisa

Propisi iz zapošljavanja

Pravilnik o evidencijama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje

Narodne novine br. 52/17
Pregledaj

Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita

Narodne novine 12/14
Pregledaj

ODLUKU O OSNOVICI I NAČINU PLAĆANJA POSEBNOG DOPRINOSA ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA ZAPOSLENIH U INOZEMSTVU

Narodne novine br. 74/09
Pregledaj

Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima

Narodne novine br. 75/13
Pregledaj

Zakon o potporama za očuvanje radnih mjesta

Narodne novine br. 93/14
Pregledaj

Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

Narodne novine br. 16/17
Pregledaj

Pravilnik o odgovarajućem smještaju

Narodne novine br. 52/17
Pregledaj

Pravilnik o sadržaju planu uređenja privremenih i zajedničkih gradilišta

Narodne novine 45/84
Pregledaj

Odluka o visini novčane pomoći za nezaposlenu osobu koju je Hrvatski zavod za zapošljavanje uključio u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Narodne novine br. 134/14
Pregledaj

Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada

Narodne novine br. 5/84
Pregledaj

ODLUKU O JEDNOKRATNOJ NOVČANOJ POMOĆI I NAKNADI PUTNIH I SELIDBENIH TROŠKOVA

Narodne novine br. 23/14
Pregledaj

Zakon o poticanju zapošljavanja

Narodne novine br. 16/17
Pregledaj

Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata

Narodne novine br. 30/08
Pregledaj

ZAKON O POTPORI ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA

Narodne novine br. 88/10
Pregledaj

Zakon o potporama za očuvanje radnih mjesta

Narodne novine br. 93/14
Pregledaj

Uredba o privremenoj primjeni pravila o radu državljana država članica Europske unije i članova njihovih obitelji

Narodne novine br. 79/13
Pregledaj

Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem

Narodne novine br. 52/17
Pregledaj

Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita

Narodne novine 12/14
Pregledaj

ODLUKU O UVJETIMA I NAČINU ISPLATE NOVČANE NAKNADE U JEDNOKRATNOM IZNOSU

Narodne novine br. 123/12
Pregledaj

Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada

Narodne novine br. 5/84
Pregledaj

PRAVILNIK O POSREDOVANJU PRI ZAPOŠLJAVANJU REDOVITIH STUDENATA

Narodne novine br. 30/08
Pregledaj

Zakon o poticanju zapošljavanja

Narodne novine br. 16/17
Pregledaj

Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju pomoraca

Narodne novine br. 120/07
Pregledaj

Pravilnik o sadržaju planu uređenja privremenih i zajedničkih gradilišta

Narodne novine 45/84
Pregledaj

Pravilnik o aktivnom traženju posla i raspoloživosti za rad

Narodne novine br. 52/17
Pregledaj

Pravilink o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta

Narodne novine 49/86
Pregledaj

ODLUKU O NAČINU UTVRĐIVANJA VISINE NOVČANE POMOĆI OSOBI OSIGURANOJ NA PRODUŽENO MIROVINSKO OSIGURANJE NA TEMELJU UGOVORA O RADU NA ODREĐENO VRIJEME ZA STALNE SEZONSKE POSLOVE

Narodne novine br. 12/14
Pregledaj