Propisi

U ovoj rubrici prikazujemo popis novoobjavljenih propisa

Porezi, financije i obvezni doprinosi

Zakon o područjima posebne državne skrbi

Narodne novine br. 18/15
Pregledaj

Pravilnik o proračunskom nadzoru

Narodne novine br. 57/15
Pregledaj

ZAKON O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2014. GODINU

Narodne novine br. 53/13
Pregledaj

Opći porezni zakon

Narodne novine br. 115/16
Pregledaj

Zakon o sudskim pristojbama

Narodne novine br. 110/15
Pregledaj

Zakon o porezu na dodanu vrijednost

Narodne novine br. 115/16
Pregledaj

Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja

Narodne novine br. 177/04
Pregledaj

Pravilnik o porezu na dohodak

Narodne novine br. 10/17
Pregledaj

ZAKON O PLAĆAMA U JAVNIM SLUŽBAMA

Narodne novine br. 39/09
Pregledaj

ZAKON O SUSTAVU UNUTARNJIH FINANCIJSKIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU

Narodne novine br. 141/06
Pregledaj

Zakon o proračunu

Narodne novine br. 15/15
Pregledaj

Zakon o doprinosima

Narodne novine br. 115/16
Pregledaj

ME?UNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARDI

Narodne novine br. 47/95
Pregledaj

Zakon o računovodstvu

Narodne novine br. 120/16
Pregledaj

Zakon o porezu na dobit

Narodne novine br. 115/16
Pregledaj

ZAKON O DOPRINOSIMA

Narodne novine br. 41/14
Pregledaj

Pravilnik o načinu plaćanja doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje

Narodne novine br. 29/05
Pregledaj

ZAKON O OSNOVICI PLAĆE U JAVNIM SLUŽBAMA

Narodne novine br. 124/09
Pregledaj

Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke

Narodne novine br. 56/10
Pregledaj

Zakon o porezu na dohodak

Narodne novine br. 115/16
Pregledaj

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Narodne novine br. 115/16
Pregledaj

PRAVILNIK O POSEBNOM POREZU NA PLAĆE, MIROVINE I DRUGE PRIMITKE

Narodne novine br. 91/10
Pregledaj