Propisi

U ovoj rubrici prikazujemo popis novoobjavljenih propisa

Zakon o radu i podzakonski akti

Pravilnik o načinu objave pravilnik o radu

Narodne novine br. 146/14
Pregledaj

Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata

Narodne novine br. 93/14
Pregledaj

Pravilnik o djelatnostima koje se smatraju industrijom

Narodne novine br. 32/15
Pregledaj

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga

Narodne novine br. 32/15
Pregledaj

Kolektivni ugovor za ugostiteljstvo

Narodne novine br. 44/15
Pregledaj

PRAVILNIK PRAVILNIK O POSTUPKU REGISTRACIJE I SADRŽAJU REGISTRA UGOVORA O RADU POMORACA I RADNIKA NA POMORSKIM RIBARSKIM PLOVILIMA

Narodne novine br. 81/10
Pregledaj

Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine

Narodne novine 35/17
Pregledaj

Pravilnik o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti

Narodne novine br. 70/10
Pregledaj

Novi propis (328) 456

123

Pravilnik o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima

Narodne novine br. 130/15
Pregledaj

Pravilnik o sadržaju, načinu i rokovima zdravstvenih pregleda noćnih radnika

Narodne novine br. 32/15
Pregledaj

Zakon o radu

Narodne novine br. 93/14
Pregledaj

Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad

Narodne novine br. 39/15
Pregledaj

Kolektivni ugovor za graditeljstvo

Narodne novine br. 115/15
Pregledaj

Pravilnik o postupku dostave i načinu vođenja evidencije kolektivnih ugovora

Narodne novine br. 70/10
Pregledaj

Odluka kojom se utvrđuje lista miritelja Gospodarsko-socijalnog vijeća za kolektivne radne sporove

Narodne novine 116/16
Pregledaj

Kolektivni ugovor za graditeljstvo

Narodne novine br. 115/15
Pregledaj

Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća

Narodne novine br. 52/17
Pregledaj

Pravilnik o poslovima na kojima se nesmije zaposliti maloljetnik

Narodne novine 94/16
Pregledaj

Pravilnik o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i o aktivnostima u kojima smije sudjelovati

Narodne novine br. 62/10
Pregledaj

Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata

Narodne novine br. 93/14
Pregledaj

Pravilnik o elektroničkom zapisu podataka iz područja radnih odnosa

Narodne novine br. 32/15
Pregledaj

PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRAČUNA PLAĆE, NAKNADE PLAĆE ILI OTPREMNINE

Narodne novine br. 120/12
Pregledaj

Kolektivni ugovor za ugostiteljstvo

Narodne novine br. 44/15
Pregledaj

Pravilnik o radnom vremenu, odmorima i dopustima radnika na pomorskim ribarskim plovilima

Narodne novine br. 03/16
Pregledaj

PRAVILNIK O POSLOVIMA NA KOJIMA SE NE SMIJE ZAPOSLITI MALOLJETNIK

Narodne novine br. 62/10
Pregledaj

Novi propis (328) 456

123

Pravilnik o načinu objave kolektivnih ugovora

Narodne novine br. 146/14
Pregledaj

Pravilnik o sadržaju, načinu i roku dostave statističkih podataka o privremenom obavljanju poslova

Narodne novine br. 125/15
Pregledaj

Kolektivni ugovor o visini najniže plaće

Narodne novine br. 37/98
Pregledaj

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima

Narodne novine br. 73/17
Pregledaj