Propisi

U ovoj rubrici prikazujemo popis novoobjavljenih propisa

Prava osoba s invalidnošću

Zakon o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom

Narodne novine br. 64/01
Pregledaj

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Narodne novine br. 152/14
Pregledaj

Zakon o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom

Narodne novine br. 64/01
Pregledaj

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Narodne novine br. 152/14
Pregledaj