Seminari

IVICA ŠUŠAK, DARIO ĐERĐA, HELI HAJDIĆ NIKOLIĆ, ZDENKA BARIŠIĆ, DAVOR RAJČIĆ, KREŠIMIR ROŽMAN

Zagreb, 11. studeni 2022. s početkom u 10:30, hotel Aristos, Cebini 33, Buzin

Seminar: NOVI ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU I ZNANSTVENOJ DJELATNOSTI – radnopravna i organizacijska pitanja

- Na seminaru će se izložiti detaljni prikaz najvažnijih pravnih instituta iz novoga Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/22) s naglaskom na informacijama vezanim uz praktičnu primjenu Zakona, primarno u području radnopravnih i organizacijskih pitanja

- Osim toga, prikazat će se gdje i kako provoditi upravni postupak koji Zakon predviđa

- Također će se dati obrazloženja gdje i kako će se provoditi postupak sukladan općim propisima radnog prava

- Na kraju izlaganja odgovorit će se na upite sudionika

Kako bismo što kvalitetnije pripremili seminar, budite slobodni uz prijavu dostaviti i eventualne upite za predavače na e-mail: radno-pravo@radno-pravo.hr
 

PREDAVAČI:

 • IVICA ŠUŠAK, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i visokog obrazovanja
 • prof. dr. sc. DARIO ĐERĐA, predstojnik Katedre za upravno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • HELI HAJDIĆ NIKOLIĆ, glavna tajnica Sveučilišta u Zagrebu
 • ZDENKA BARIŠIĆ, glavna tajnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 • DAVOR RAJČIĆ, tajnik Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • KREŠIMIR ROŽMAN, urednik „Radnog prava“

 

KOTIZACIJA: 

1090 kn (144,67 €) + PDV; 990 kn (131,40 €) + PDV za pretplatnike „Radnog prava“. 

Druga i daljnje osobe 20% manje.

 

Detaljnije

ZDENKA ČUKELJ, BRUNO MOSLAVAC, KREŠIMIR ROŽMAN, VATROSLAV ZOVKO

Zagreb, 11. listopada 2022. s početkom u 10:30 sati, hotel Diplomat, Horvatova 35a

Seminar: 1. RADNI ODNOSI U RANOM I PREDŠKOLSKOM ODGOJU; 2. UPRAVLJANJE DJEČJIM VRTIĆIMA

I.dio

1. RADNI ODNOSI U USTANOVAMA RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

 • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22)
 • Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa (stručna sprema, državljanstvo, hrvatski jezik i dr.)
 • Natječaj 
  • što sve mora sadržavati – uvjeti, koji ne mogu biti
  • obavijest o testiranju
  • kada natječaj nije potreban
  • obavijest kandidatima koji nisu izabrani – što navesti i kako obrazložiti odluku o izboru?
  • mogućnost prigovora neizabranog kandidata – pravo prema Odluci Ustavnog suda RH
  • čuvanje dokumentacije sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka
 • Sklapanje ugovora o radu 
 • Pripravnici
 • Napredovanje i stručno usavršavanje
 • Prestanak radnog odnosa
 • RAVNATELJI
  • uvjeti
  • izbor i imenovanje
  • prestanak i razrješenje
  • prava ravnatelja

ZDENKA ČUKELJ, Ministarstvo znanosti i visokog obrazovanja, načelnica Sektora za rani, predškolski i osnovnoškolski odgoj i obrazovanje

 

2. ZAPREKE ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

 • Kaznena i prekršajna djela i vođenje kaznenog i prekršajnog postupka kao zapreka za zapošljavanje, otkaz i udaljenje
 • Kada se smatra da se vodi kazneni odnosno prekršajni postupak
 • Kada, u kojim rokovima i kako poslodavci trebaju tražiti potvrde o nekažnjavanju odnosno nevođenju postupka i što i od koga se podaci traže
 • Kako se rješava udaljenje
 • Kakav je postupak otkaza i kako se rješava zaštita (sindikalni povjerenik, radničko vijeće i dr.) kod obveznog otkaza zbog kaznenog djela odnosno udaljenja
 • Vođenje evidencije o kažnjavanju/nekažnjavanju i Opća uredba o zaštiti podataka  

Dr. sc. BRUNO MOSLAVAC, općinski državni odvjetnik

 

Stanka za ručak

 

3. PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU, UGOVORI O RADU, OTKAZI, OSTALA RADNOPRAVNA PITANJA

 • Uvjeti pod kojima se ne mora zaposliti osoba s prednošću
 • Kako utvrditi da se radi o osobi koja ostvaruje prednost (branitelji, osobe s invaliditetom, žrtve rata)
 • Neka sporna pitanja u vezi prednosti pri zapošljavanju
 • Sklapanje i sadržaj ugovora o radu
 • Što će morati sadržavati ugovor o radu nakon izmjena Zakona o radu
 • Promjena ugovora o radu – način i mogućnosti
 • Otkaz ugovora o radu – razlozi, postupak
 • Neiskorišteni godišnji odmor iz prethodne godine – praksa Europskog suda koja je različita od našeg Zakona, a koja se mora poštovati

KREŠIMIR ROŽMAN, urednik „Radnog prava“

 

II. dio

 

4. UPRAVLJANJE DJEČJIM VRTIĆEM

 • Što mora znati ravnatelj dječjeg vrtića
 • Upravljanje javnom ustanovom
 • Specifičnosti predškolskih ustanova u kontekstu menadžmenta
 • Plaće i financije u kontekstu upravljanja vrtićem
 • Prava i odgovornosti ravnatelja
 • Potrebna znanja i vještine
 • Odnos ravnatelja s upravnim vijećem, radnicima, osnivačem ustanove

Prof. dr. sc. VATROSLAV ZOVKO, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Seminar se organizira u suradnji s Prometheus-moderni mediji j.d.o.o.

KOTIZACIJA: 890 kn (118,12 €); 790 kn (104,85 €) pretplatnici "Radnog prava". Druga i svaka daljnja osoba 150 kn (19,91 €) manje.

(Cijena je ukupna, PDV se ne plaća jer se računi izdaju preko suorganizatora, tvrtke Prometheus-moderni mediji koja nije obveznik PDV-a)

U cijenu je uračunat i ručak te kava.

Detaljnije

JELENA ŠELER, KREŠIMIR ROŽMAN

28. rujna 2022. s početkom u 10:30 sati, putem platforme TEAMS

Webinar: 1. PRAVA I OBVEZE RADNIKA I POSLODAVACA U VEZI RODILJNIH I RODITELJSKIH POTPORA; 2. UGOVORI O RADU I UVOĐENJE EURA

1. PRAVA I OBVEZE RADNIKA I POSLODAVACA U VEZI RODILJNIH I RODITELJSKIH POTPORA

 • Očinski dopust – novo pravo u sustavu rodiljnih i roditeljskih potpora (uvjeti, način ostvarivanja prava, naknada plaće)
 • Obveze i prava poslodavaca u slučaju korištenja prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora radnika
 • Prava radnika s osnove rođenja i brige o novorođenom djetetu te djetetu s težim smetnjama u razvoju
 • Naknada plaće tijekom rodiljnog i roditeljskog dopusta (osnovica za naknadu plaće, uvjet prethodnog osiguranja, visina naknade plaće)

 

2. NEKA RADNOPRAVNA PITANJA U VEZI TRUDNICA I OSOBA KOJE KORISTE RODILJNA I RODITELJSKA PRAVA

 • Pravo na godišnji odmor nakon prestanka korištenja rodiljnih i roditeljskih prava
 • Pravo na godišnji odmor iz prethodne godine ako se rodilja vraća npr. 28. prosinca
 • Pravo na godišnji odmor ako radnica cijelu godinu nije radila, a prestaje joj ugovor o radu na određeno vrijeme za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta
 • Kakve su posljedice ako radnik počne koristiti očinski dopust prije propisanih 15 dana od najave
 • Što znači suglasnost poslodavca za promjenu korištenja prava odnosno što ako poslodavac odbije dati suglasnost
 • Što ako trudnica ili dojilja koja radi na poslovima koji ugrožavaju zdravlje odbije ponuđene odgovarajuće poslove - što može poslodavac
 • Zabrana otkaza - može li se naknadno dati izvanredni otkaz trudnici radi teškog kršenja ugovornih obveza za vrijeme trudnoće
 • Što je to dopust žene koja je nedavno rodila

 

3. EURO I UGOVORI O RADU

 • Kako se sada, od 5. rujna 2022. do 1. siječnja 2023. trebaju sklapati ugovori o radu
 • Hoće li se trebati mijenjati postojeće ugovore o radu, kolektivne ugovore i pravilnike o radu
 • Kako u ovom trenutku postaviti tužbeni zahtjev za isplatu plaće i sl.

 

4. ODGOVORI NA PITANJA

 

PREDAVAČI:

- JELENA ŠELER, dipl. iur., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

- KREŠIMIR ROŽMAN, dipl. iur., „Radno PRAVO“

 

KOTIZACIJA:
690 kn (91,58 €) + PDV;

590 kn (78,31 €) + PDV za pretplatnike časopisa "Radno pravo".

Druga i svaka daljnja osoba 50% manje.

 

Webinar će se održati putem platforme TEAMS. Svi sudionici dobit će poveznicu i svu tehničku podršku.

Detaljnije

MIRELA BOJIĆ, BRUNO MOSLAVAC, DAVOR RAJČIĆ, RENATA ŠKORO STRUŠKI

Zagreb, 20. rujna 2022. s početkom u 10:30 sati, hotel Antunović, Zg. avenija 100

Seminar: JAVNE SLUŽBE – AKTUALNA PITANJA

 • Temeljni kolektivni ugovor
 • Uredsko poslovanje u javnim službama
 • Kaznena djela i vođenje kaznenog postupka kao zapreka za zapošljavanje, otkaz i udaljenje

 

1. TEMELJNI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA

 • Detaljne informacije o izmjenama TKU-a:
  • povećanje osnovice za izračun plaće i visine naknade za trošak prijevoza za osobe koje koriste vlastiti automobil
  • trajanje produžene primjene pravnih pravila i obveza otvaranja pregovora po određenim pitanjima
  • uvođenje dodatka na osnovnu plaću za poslijediplomski specijalistički studij
  • povećanje ugovorenog iznosa za sistematski pregled zaposlenika
  • nove odredbe o zaštiti dostojanstva i zabrani uznemiravanja
  • ostala materijalna prava i pregled proširenja i pojašnjenja pojedinih odredaba
 • Najčešća pitanja iz TKU-a
 • Najnovija tumačenja Povjerenstva za tumačenje
 • Odgovori na pitanja

MIRELA BOJIĆ, Matica hrvatskih sindikata, predsjednica Povjerenstva za tumačenje TKU-a

 

2. KAZNENA DJELA I VOĐENJE KAZNENOG POSTUPKA KAO ZAPREKA ZA ZAPOŠLJAVANJE, OTKAZ I UDALJENJE

 • Zakonski temelji za otkaz i udaljenje
 • Kada se smatra da se vodi kazneni odnosno prekršajni postupak
 • Kada, u kojim rokovima i kako poslodavci trebaju tražiti potvrde o nekažnjavanju odnosno nevođenju postupka i što i od koga se podaci traže
 • Kako se rješava udaljenje
 • Kakav je postupak otkaza i kako se rješava zaštita (sindikalni povjerenik, radničko vijeće i dr.) kod obveznog otkaza zbog kaznenog djela odnosno udaljenja
 • Mogu li poslodavci u djelatnostima u kojima nisu propisane zapreke kaznenih djela i vođenja postupka to tražiti
 • Vođenje evidencije i Uredba o zaštiti podataka

dr. sc. BRUNO MOSLAVAC, općinski državni odvjetnik

 

3. UREDSKO POSLOVANJE U JAVNIM SLUŽBAMA

 • Analiza i prikaz aktualnih propisa uredskog poslovanja:
  • Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, br. 75/21) i
  • Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja („Narodne novine,“ br.132/21).

DAVOR RAJČIĆ, tajnik Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 

4. ELEKTRONIČKO VOĐENJE URUDŽBENOG ZAPISNIKA UPRAVNOG I NEUPRAVNOG POSTUPKA

 • Zaprimanje ulazne pošte, otvaranje predmeta i upis pismena
 • Prosljeđivanje predmeta drugoj osobi
 • Stvaranje akta u već postojećem predmetu od strane druge osobe
 • Digitalno potpisivanje akta
 • Preuzimanje e-računa u sustav uredskog poslovanja
 • Urudžbiranje pismena iz e-mail pošte
 • Pitanja i odgovori

RENATA ŠKORO STRUŠKI, “Logon” softweri za uredsko poslovanje

 

KOTIZACIJA:

790 kn (104,85 EUR) + PDV; 690 kn (91,58 EUR) + PDV za pretplatnike „Radnog prava“.

Druga i svaka daljnja osoba 50% manje.

Detaljnije