Seminari

mr. sc. IRIS GOVIĆ PENIĆ, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

8. srpnja 2021. s početkom u 10:00 sati

Webinar: Zaštita dostojanstva radnika i zabrana diskriminacije u radnim odnosima

1. ZAŠTITA DOSTOJANSTVA RADNIKA

- kako nacionalni i EU pravni izvori štite dostojanstvo radnika? 

- prikaz normativnog okvira kroz Zakon o suzbijanju diskriminacije, Zakon o ravnopravnosti spolova, Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu, Kazneni zakon

- smjernice za uspostavu učinkovitog postupka prijava i sankcioniranja uznemiravatelja kod poslodavca

- na što poslodavac treba usmjeriti pozornost kako bi uredio postupak i mjere zaštite dostojanstva radnika kroz pravilnik o radu?

- kriteriji sudova pri odlučivanju radi li se o granično prihvatljivom međuljudskom ponašanju (npr. nepristojnost) ili je prijeđena granica pa je došlo do uznemiravanja

- pravo radnika na prekid rada i podnošenje tužbe sudu

- što sa naknadom plaće kada se utvrdi da prekid rada nije bio zakonit?

- greške u praksi - podnošenje zahtjeva za zaštitu prava umjesto zahtjeva za zaštitu dostojanstva radnika

 

2. IMENOVANJE OSOBE ZA ZAŠTITU DOSTOJANSTVA RADNIKA

- imenovanje osobe (povjerenika) za zaštitu dostojanstva radnika od strane poslodavca – što ako se radi o osobi koja ne uživa povjerenje radnika? – nelogičnost zakonskog određenja

- kako postupati sa anonimnim pritužbama vezanim uz zaštitu dostojanstva radnika?

- kojim metodama u postupku se osoba za zaštitu dostojanstva može služiti kako bi utvrdila da je došlo do povrede dostojanstva radnika (saslušanje, suočenje, svjedoci, i sl.)?

- kako osigurati tajnost postupka zaštite dostojanstva radnika?

- praktičan problem - što kada imenovani povjerenik za zaštitu dostojanstva nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova?

 

3. ZABRANA DISKRIMINACIJE U RADNIM ODNOSIMA

- sudska nadležnost i postupak

- posebne tužbe za zaštitu od diskriminacije

- pravila o teretu dokazivanja

- svjedočenje radnika u sudskim sporovima – postoji li strah od viktimizacije (stavljanja u nepovoljan položaj)?

- kriteriji sudova za dosuđivanje pravične naknade (ne)imovinske štete - mijenja li se trend dosuđivanja niskih naknada i neujednačenosti postupanja?

 

4. PREGLED NAJNOVIJE SUDSKE PRAKSE

 

PREDAVAČICA:

- mr. sc. IRIS GOVIĆ PENIĆ, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

 

Webinar se održava putem platforme TEAMS. Svi sudionici prije webinara dobit će poveznicu za pristup i svima će biti osigurana tehnička podrška.

 

KOTIZACIJA:

490 kuna za pretplatnike „Radnog prava“, 590 kuna za ostale.

Druga i svaka daljnja osoba plaća samo 50% od cijene.

 

Webinar se održava u suradnji s partnerskom tvrtkom Prometheus - moderni mediji.

Detaljnije