Seminari

DIJANA MANDIĆ, KREŠIMIR ROŽMAN, DAVOR RAJČIĆ

Zagreb, 19. lipnja 2024. s početkom u 10:30 sati, hotel Antunović, Zg. avenija 100

Radionica: PRIMJENA ZAKONA O PLAĆAMA I UREDBE I OPĆI AKT O SISTEMATIZACIJI

1. OPĆI AKT O SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA

 • Primjena Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama i Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u visokom obrazovanju i znanosti
 • Opći akt o sistematizaciji radnih mjesta - postupak donošenja, obvezni sadržaj, usklađivanje sa Zakonom, Uredbom i statutom - iskustva, uočena pitanja/problemi, prijedlozi rješenja
 • Provedba ovog i budućih općih akata o sistematizaciji radnih mjesta: pitanja suglasnosti odnosno resornog Ministarstva, osiguravanje sredstava za plaću
 • Potreba provođenja natječaja kod napredovanja ili promjena u općim radnim mjestima
 • Opis poslova u općem aktu – je li potreban i koji je njegov pravni doseg
 • Prikaz oglednog primjera općeg akta o sistematizaciji radnih mjesta sveučilišta i drugih visokih učilišta i znanstvenih instituta – nekoliko mogućnosti unutarnjeg ustroja

 

2. RAD IZVAN MATIČNE USTANOVE

 • Rad nastavnika, znanstvenika i suradnika
 • Rad ostalih zaposlenika

 

IZLAGAČI:

- DIJANA MANDIĆ, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
- KREŠIMIR ROŽMAN, „Radno pravo“
- DAVOR RAJČIĆ, „Radno pravo“

Prikaz oglednog primjera općeg akta o sistematizaciji radnih mjesta na sveučilištima ukratko će predstaviti tajnice sveučilišta ZDENKA BARIŠIĆ, HELI HAJDIĆ i ROBERTA HLAČA MLINAR.

Prikaz oglednog primjera općeg akta o sistematizaciji radnih mjesta na ostalim visokim učilištima i znanstvenim institutima ukratko će predstaviti tajnice/tajnik fakulteta BILJANA GRAŠA, MARTINA LEVAČIĆ, GORAN RANOGAJEC, te tajnik instituta DAMIR KLEMENČIĆ, te DAVOR RAJČIĆ, „Radno pravo“.

 

Svi sudionici dobit će ogledni primjerak općeg akta o sistematizaciji.
Molimo sudionike da uz prijavu dostave pitanja vezana uz ovo savjetovanje/radionicu zbog što kvalitetnije pripreme.

 

KOTIZACIJA:

110 eura + PDV za pretplatnike časopisa „Radno pravo“,

130 eura + PDV ostali.

Druga i svaka daljnja osoba 20 eura manje.

Detaljnije

IVANA GRGUREV, IRIS GOVIĆ PENIĆ, ANA MARIJA FUČKAR KATANEC, KREŠIMIR ROŽMAN, MAJA MUNIVRANA

Zagreb, 12. lipnja 2024. s početkom u 10:30 sati, hotel Antunović, Zg. avenija 100

Seminar: ZAŠTITA OD DISKRIMINACIJE TE UZNEMIRAVANJA I SPOLNOG UZNEMIRAVANJA U RADNIM ODNOSIMA

1. SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE I RADNI ODNOSI

 • Određenje diskriminacije i iznimke od diskriminacije
 • Teži oblici diskriminacije
 • Diskriminacija u radnim odnosima
 • Uznemiravanje i spolno uznemiravanje
 • Mjere zaštite od diskriminacije

Prof. dr. sc. IVANA GRGUREV, Katedra za radno i socijalno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

2. UZNEMIRAVANJE, SPOLNO UZNEMIRAVANJE, MOBING

 • Zaštita od uznemiravanja i spolnog uznemiravanja
 • Razlika između uznemiravanja i mobinga
 • Sudski postupak protiv uznemiravanja i spolnog uznemiravanja

Mr. sc. IRIS GOVIĆ PENIĆ, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

 

3. VOĐENJE POSTUPKA ZA ZAŠTITU DOSTOJANSTVA RADNIKA U PRAKSI

 • Tijek postupka
 • Osobe koje sudjeluju i koje mogu sudjelovati u postupku
 • Tajnost postupanja
 • Zapisnik, otpravak, odluka, mišljenje
 • Mjere i mogućnosti ovlaštene osobe i poslodavca

ANA MARIJA FUČKAR KATANEC, ekspert za radne odnose, CROATIA osiguranje d.d.

 

4. ODREDBE PRAVILNIKA O RADU O ZAŠTITI DOSTOJANSTVA RADNIKA

 • Prijedlog mogućih odredbi pravilnika o radu kojima se uređuje zaštita dostojanstva radnika s obrazloženjem

KREŠIMIR ROŽMAN, „Radno pravo“

 

5. KAZNENA DJELA PROTIV RADNIH ODNOSA

 • O kaznenim djelima iz radnih odnosa
 • Kazneno djelo zlostavljanja na radu

Prof. dr. sc. MAJA MUNIVRANA, Katedra za kazneno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

PREDAVAČI:

 • Prof. dr. sc. IVANA GRGUREV, Katedra za radno i socijalno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Mr. sc. IRIS GOVIĆ PENIĆ, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu
 • ANA MARIJA FUČKAR KATANEC, ekspert za radne odnose, CROATIA osiguranje d.d.
 • KREŠIMIR ROŽMAN, „Radno pravo“
 • Prof. dr. sc. MAJA MUNIVRANA, Katedra za kazneno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Svi sudionici dobit će u digitalnom obliku prijedlog dijela pravilnika o radu kojim se uređuju pitanja zaštite dostojanstva radnika.

 

KOTIZACIJA:
110 eura + PDV za pretplatnike časopisa "Radno pravo";
125 eura + PDV ostali.    
Druga i svaka daljnja osoba 30 eura manje.

Svi prijavljeni na radionicu "Primjena Zakona o plaćama i Uredbe i opći akt o sistematizaciji" koja će se održati 19. lipnja 2024. ostvaruju 50 % popusta na kotizaciju za sudjelovanje na ovom seminaru. Ako ostvarujete popust, molimo da to napomenete prilikom prijave na ovaj seminar.

Detaljnije

KREŠIMIR ROŽMAN, prof. dr. sc. VIKTOR GOTOVAC, prof. dr. sc. ELIZABETA ZIRNSTEIN, HRVOJE OREŠIĆ, dr. sc. HRVOJE BUTKOVIĆ

Zagreb, 7. svibnja 2024. s početkom u 10:30 sati, hotel Antunović, Zg. avenija 100

Seminar: RADNIČKA VIJEĆA - AKTUALNA PITANJA, ZAKON O RADU, SLOVENSKA ISKUSTVA, EUROPSKA RADNIČKA VIJEĆA

1. AKTUALNA PITANJA RADNIČKIH VIJEĆA I ZAKONA O RADU

 • Problemi ostvarivanja prava
 • Dvojbe i detalji kod savjetovanja i suodlučivanja
 • Važnost obrazloženja mišljenja i odbijanja suglasnosti

KREŠIMIR ROŽMAN, „Radno pravo“

 

2. AKTUALNOSTI ZAKONA O RADU VEZANIH ZA RADNIČKA VIJEĆA 

 • Probni rok i otkaz zbog neudovoljavanja na probnom radu – ima li uopće sudjelovanja radničkog vijeća
 • Ugovor o radu na određeno vrijeme
 • Izvanredni otkaz i postupanje radničkog vijeća
 • Radno vrijeme – što je sve radno vrijeme – problem neprihvaćanje presuda Europskog suda
 • Godišnji odmori - plan i raspored te druga pitanja godišnjeg odmora
 • Rad od kuće i uloga radničkog vijeća
 • Pravilnici i opći akti – savjetovanje o pravilnicima koji se ne donose temeljem Zakona o radu

KREŠIMIR ROŽMAN, „Radno pravo“

 

3. RADNIČKA VIJEĆA I DRUGI AKTERI RADNOG ODNOSA

 • Odnos s poslodavcem – prava, ovlasti i mogućnosti
 • Što je to sve organ koji nadzire poslovanje poslodavca, odnosno organ javne ustanove?
 • Preuzimanje ovlasti od strane sindikalnog povjerenika – problemi, dvojbe, ograničenje, sudska praksa
 • Odnos sa sindikatom - sindikatima
 • Inspekcija rada – kada je i kako radničko vijeće može – treba koristiti radi ostvarenja prava
 • Nastupanje pred sudom
 • Isključivo pravo radničkog vijeća da osporava nezakonitost pravilnika
 • Sporazum s poslodavcem – mogućnost uređenja nekih pitanja iz radnih odnosa (plaća, godišnji odmori, radno vrijeme itd)
  • kako sklopiti takav sporazum
  • što ako ne postoji sindikat koji bi na to ovlastio radničko vijeće
 • Nepostojanje sporazuma i problem financiranja edukacije i drugih troškova radničkog vijeća
 • Uvjeti i mogućnosti opoziva / razrješenja člana radničkog vijeća i predstavnika radnika u organu poslodavca

Prof. dr. sc. VIKTOR GOTOVAC, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Katedra za radno i socijalno pravo

 

4. SLOVENSKA ISKUSTVA

 • Zakonodavstvo Republike Slovenije o radničkoj participaciji – informacija
 • Praktični uspjesi i problemi u radničkoj participaciji u Sloveniji
 • Udruženje radničkih vijeća Slovenije (Združenje Svetov Delavcev Slovenije), strukovna udruga i stručni servisi radničkim vijećima - iskustva, koristi i mogućnosti

Prof. dr. sc. ELIZABETA ZIRNSTEIN, profesorica radnog prava na Sveučilištu Primorska, te glavna tajnica Udruženja radničkih vijeća Slovenije

 

5. INFORMACIJA O IZBORIMA ZA RADNIČKA VIJEĆA

 • Pitanja koja se pojavljuju u praksi
 • Kada se može smatrati da je došlo do teškog kršenja pravila postupka koje je utjecalo na rezultat izbora
 • Uvjeti i mogućnosti izbora elektroničkim putem

HRVOJE OREŠIĆ, urednik „Radnog prava“

 

6. EUROPSKA RADNIČKA VIJEĆA

 • Preduvjeti za osnivanje europskog radničkog vijeća
 • Ovlasti eurospkog radničkog vijeća
 • Problem razumijevanje europskog radničkog vijeća od strane hrvatskih sindikata i poslodavaca
 • Uloga delegata europskog radničkog vijeća
 • Neposredni i posredni učinci europskog radničkog vijeća na organizaciju i uvjete rada

Dr. sc. HRVOJE BUTKOVIĆ, viši znanstveni suradnik, Institut za razvoj i međunarodne odnose Zagreb

 

PREDAVAČI:

 • Prof. dr. sc. VIKTOR GOTOVAC, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Katedra za radno i socijalno pravo
 • Prof. dr. sc. ELIZABETA ZIRNSTEIN, profesorica radnog prava na Sveučilištu Primorska, te glavna tajnica Udruženja radničkih vijeća Slovenije
 • KREŠIMIR ROŽMAN, „Radno pravo“
 • HRVOJE OREŠIĆ, urednik „Radnog prava“
 • Dr. sc. HRVOJE BUTKOVIĆ, viši znanstveni suradnik, Institut za razvoj i međunarodne odnose Zagreb

 

KOTIZACIJA:

110 eura + PDV za pretplatnike časopisa "Radno pravo";

125 eura + PDV ostali.

Druga i svaka daljnja osoba 30 eura manje.

Detaljnije

dr. sc. IVAN MALENICA, DARKO MILKOVIĆ, KREŠIMIR ROŽMAN, dr. sc. MARIJA ZUBER

Zagreb, 21. veljače 2024. u 10:30 sati, hotel Antunović, Zg. avenija 100

Seminar: NOVI ZAKON O PLAĆAMA I UREDBA O KOEFICIJENTIMA - POSTUPCI I OBVEZE USTANOVA

-  Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23) je u primjeni
-  Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama dostavljena je sindikatima na očitovanje (rok je do 8. veljače 2024.), na snagu treba stupiti 1. ožujka 2024.
-  do 15. ožujka treba izmijeniti sve ugovore o radu

 

1. ZAKON O PLAĆAMA I UREDBA – NAJVAŽNIJE INFORMACIJE

 • Plaća i sastavni dijelovi plaće
 • Dodaci na osnovnu plaću
 • Ocjenjivanje i posljedice
 • Napredovanje po platnim razredima
 • Materijalna prava
 • Prestanak važenja svih dosadašnjih dodataka
 • Prevođenje koeficijenata prema Uredbi
 • Prevođenje rukovodećih radnih mjesta
 • Ukidanje dodataka za rukovodeća radna mjesta
 • Prijelazne odredbe – rokovi

 

2. OBVEZE USTANOVA

 • Sklapanje ugovora o radu u roku 15 dana od donošenja Uredbe
 • Izmjene pravilnika o sistematizaciji i pravilnika o radu
 • Drugo sklapanje ugovora ako je došlo do promjene zbog pravilnika o sistematizaciji
 • Zadržavanje koeficijenta za neke radnike
 • Osiguranje zaštite prava radnika prema Zakonu o plaćama i problem zaštite prava prema Zakonu o radu

Hodogram obveza ustanova

 

3. NOVI UGOVOR O RADU

 • Mora li cijeli novi ugovor o radu ili samo izmjene
 • Što u vezi Zakona o plaćama i Uredbe treba sadržavati novi ugovor
 • Ugovaranje plaće

Prikaz kroz ogledni primjerak ugovora o radu

 • Nužnost usklađivanja i sa Zakonom o radu
 • Način sklapanja ugovora o radu - ponuda prema Zakonu o plaćama – pitanje roka
 • Mogućnost otkaza s ponudom izmijenjenog ugovora o radu – kada s obzirom na mogućnost prigovora radnika protiv ponude ugovora o radu   
 • Postupak prigovora radnika prema Zakonu o plaćama
 • Sudski postupak
 • Postupak prema Zakonu o radu

 

4. IZMJENA PRAVILNIKA O SISTEMATIZACIJI

 • Usklađivanje Pravilnika
 • Mora li biti naveden opis poslova
 • Postupak nakon izmjene Pravilnika o sistematizaciji – kada i za koga će trebati novi ugovori o radu
 • Izmjene Pravilnika o radu u dijelu kojim se reguliraju plaće

 

5. OBRAČUN PLAĆE 

 • Kako obračunati plaću prema novom Zakonu o plaćama u državnoj službi i javnim službama
 • Prikaz više primjera obračuna plaće 
 • Usporedba obračuna plaće po novom Zakonu o u odnosu na raniji obračun plaća

 

 

Svi sudionici dobit će u Wordu ogledni primjerak ugovora o radu i hodogram aktivnosti.

 

PREDAVAČI:

- dr. sc. IVAN MALENICA, ministar pravosuđa i uprave

- DARKO MILKOVIĆ, sudac Vrhovnog suda RH

- KREŠIMIR ROŽMAN, urednik „Radnog prava“

- dr. sc. MARIJA ZUBER, Hrvatska zajednica računovodstvenih i financijskih djelatnika

 

KOTIZACIJA:

110 eura + PDV za pretplatnike časopisa "Radno pravo";

125 eura + PDV ostali.

Druga i svaka daljnja osoba 25 eura manje.

Detaljnije

KREŠIMIR ROŽMAN, BRUNO MOSLAVAC, VITOMIR BEGOVIĆ

2. veljače 2024. s početkom u 10:00 sati putem platforme TEAMS

Webinar: RADNI ODNOSI U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI - AKTUALNOSTI

 • Izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 • Zaštita zaposlenika od nasilja – pravo rada na siguran način
 • Zasnivanje radnog odnosa
 • Ugovor o radu na određeno vrijeme
 • Posljedice kaznene prijave, vođenja kaznenih postupaka i pravomoćnih osuda – obveze i postupak poslodavca
 • Mogućnosti postupanja poslodavca prema zaposlenima

 

1. IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI


2. ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

 • Natječaj – prednosti, odlučivanje
 • Zapreke za zapošljavanje
 • Pravo neizabranih kandidata i postupanje poslodavca
  • Prigovor
  • Sudski postupak pred upravnim sudom
 • Kako pripremiti natječaj

 
3. UGOVORI O RADU NA ODREĐENO VRIJEME

 • Prema Zakonu o radu
 • Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 • Ograničenja broja ugovora o radu iz Zakona o radu i posljedice

 
4. POSLJEDICE KAZNENE PRIJAVE, VOĐENJA KAZNENIH POSTUPAKA I PRAVOMOĆNIH OSUDA

 • Suspenzija zaposlenika zbog kaznene prijave – kako provesti ovu novost iz Zakona
 • Udaljenje
 • Otkaz ugovora o radu  
 • Obveze i postupak poslodavca

 
5. ZAŠTITA ZAPOSLENIKA OD NASILJA – PRAVO RADA NA SIGURAN NAČIN

 • Zaštita od nasilja kao mjera zaštite na radu
 • Zaštita od uznemiravanja

 
6. MOGUĆNOSTI POSTUPANJA POSLODAVCA PREMA ZAPOSLENIMA

 • Upućivanje na pregled i posljedice ocjene doktora medicine rada
 • Upozorenja i otkaz


7. ODGOVORI NA PITANJA

 • Pitanja će se moći postavljati na seminaru pisano i usmeno
 • Pitanja je moguće postaviti unaprijed

 

PREDAVAČI:

 • KREŠIMIR ROŽMAN, urednik „Radnog prava“
 • Dr. sc. BRUNO MOSLAVAC, županijski državni odvjetnik
 • Mr. spec. VITOMIR BEGOVIĆ, „ZIRS“

 

Webinar će se održati putem platforme TEAMS. Svi sudionici dobit će poveznicu i svu tehničku podršku.

 

KOTIZACIJA:

95 eura + PDV, 80 eura + PDV za pretplatnike „Radnog prava“. Druga i svaka sljedeća osoba 30 eura manje.

Osim što će se na pitanja odgovoriti usmeno na webinaru, svi sudionici dobit će nakon nekoliko dana i pisane odgovore na sva pitanja u obliku e-knjige.

Detaljnije

DARKO MILKOVIĆ, DUBRAVKA PENIĆ LUKAČ, KRISTIAN TURKALJ, KREŠIMIR ROŽMAN

Zagreb, 14. prosinca 2023. s početkom u 10:30 sati, hotel Antunović, Zagrebačka av. 100

Seminar: ZAKON O RADU – dvojbe i problemi u primjeni

Na seminaru će se prvenstveno nuditi objašnjenja i odgovarati na nejasne i sporne odredbe iz Zakona o radu, kao i na probleme i pitanja koja se pojavljuju u praksi u vezi pojedinih pravnih instituta iz Zakona o radu. 

 

1. UGOVORI O RADU NA ODREĐENO VRIJEME

 • Uvjeti i ograničenja i izuzetci
 • Neriješena pitanja – ugovor o radu na određeno vrijeme s osobama starijim od 65 godina i umirovljenicima te ugovori sa strancima – kako to riješiti
 • Kada će se smatrati da je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme i postupanje radnika
 • Okolnosti temeljem kojih neće moći doći do primjene odredbe o tome da se smatra da je nezakoniti ugovor o radu na određeno vrijeme sklopljen na neodređeno vrijeme
 • Ugovori o radu na određeno vrijeme i posebni propisi

 

2. PROMJENE UGOVORA O RADU

 • Sporazumno (aneks, dopuna ugovora o radu, novi ugovor)
 • Usmena promjena ugovora o radu
 • Promjena ugovora o radu putem suglasnosti volja izraženim na drukčiji način (konkludentnim radnjama)
 • Tzv. mandatna radna mjesta – na koji način riješiti rad radnika na takvim poslovima  
 • Imenovanja i razrješenja kada za to ne postoji temelj u posebnom zakonu
 • Voditeljski ugovor - što znači kada radnik ima ugovor na neodređeno za npr. pravnika, a onda dodatno ugovor o radu na određeno vrijeme na 4 godine za voditelja pravne službe
  • Da li kod takvog ugovora o radu na određeno vrijeme postoje ograničenja iz članka 12. Zakona o radu?
  • U slučaju otkaza što se otkazuje – ugovor o radu na određeno vrijeme ili ugovor o radu na neodređeno vrijeme
  • Može li se otkazati samo ugovor o radu na određeno vrijeme

 

3. UGOVOR O RADU I ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA - RAZLIKE

 • Razlike između sklapanja ugovora o radu i zasnivanja radnog odnosa
 • Nakon što je sklopljen ugovor o radu je li početak rada konstitutivni element toga ugovora
 • Kako je moguće raskinuti ugovor o radu prije nego je radnik počeo raditi – mora li se takav ugovor o radu otkazati prema pravilima ZOR-a za otkaz
 • Što ako radnik ne dođe raditi na dan početka rada

 

4. PROBNI RAD, PRIPRAVNICI, OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD

 • Uvjeti probnog rada
 • Produljenje probnog rada – mogućnost ili obveza?
 • Ugovor o radu na određeno vrijeme i probni rad – što se smatra razmjernim trajanjem probnog rada
 • Otkaz kod probnog rada – kako i do kada se može dati
 • Mora li otkazni rok biti unutar razdoblja probnog rada
 • Pripravnici
  • Pitanje mogućnosti probnog rada pripravnika
  • Otkaz zbog neuspjeha na stručnom ispitu
 • Stručno osposobljavanje za rad bez radnog odnosa prema ZOR-u

 

5. UGOVOR O RADU OD KUĆE I RAD NA DALJINU

 • Ugovor za rad od kuće
  • Pitanje obveze plaćanja troškova – može li se to ugovorom o radu isključiti
  • Osiguranje uvjeta i opreme za rad
  • Ozljeda na radu i odgovornost poslodavca
  • Može li biti više adresa
  • Stalni, privremeni i povremeni rad od kuće
 • Ugovor za rad na izdvojenom mjestu rada
  • Uvjeti i obveze poslodavca
  • Može li se ugovorom o radu ograničiti gdje radnik može raditi (samo Hrvatska, samo jedan grad i sl. ) – je li to sukladno ZOR-u?
  • Može li se rad jedan ili dva dana u tjednu smatrati radom na izdvojenom mjestu rada - kako radnik u jedan ili dva dana može slobodno odrediti mjesto rada?
 • Prava i obveze radnika da dođe u sjedište poslodavca
  • Kada to traži poslodavac
  • Kada za tim ima potrebu poslodavac
  • Kako dolazak izbjeći korištenjem elektroničke komunikacije
 • Mogućnosti i prava radnika da traži rad od kuće

 

6. UGOVOR O DODATNOM RADU

 • Uvjeti
 • Plaća
 • Radno vrijeme
 • Način korištenje godišnjeg odmora kod dva poslodavca

 

7. RADNO VRIJEME, ODMORI, DOPUSTI – NESKLAD HRVATSKIH PROPISA U ODNOSU NA EUROPSKE PROPISE I PRAKSE SUDA EU

 • Pojam radnog vremena
 • Razlikovanje radnog vremena i odmora
 • Što sve ulazi u radno vrijeme
 • Problem službenog puta
 • Problem razlike u definiranju radnog vremena i odmora prema ZOR-u i sudskoj praksi Suda EU
 • Obveznost primjene sudske prakse Suda EU neovisno o hrvatskim propisima

 

8. PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA

 • Što sve mora sadržavati ugovorena plaća
 • Što je plaća a što su primitci koji nisu plaća – razlikovanje i posljedice
 • Osnove i mjerila
 • Posljedice isplaćivanja plaće koja je veća od ugovorene – nastaje li i kada promjena ugovora o radu

 

9. PRAVILNIK O RADU I OPĆI AKTI PREMA POSEBNIM PROPISIMA – RAZLIKE

 • Da li se opći akti iz posebnih propisa (opći akt o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, opći akt o poslovnoj tajni, pravilnik o stegovnoj odgovornosti, pravilnik o zapošljavanju u školama i dr.) izjednačuju s pravilnikom o radu
 • Da li se moraju donositi kao pravilnik o radu – savjetovanje, objava, dan stupanja na snagu
 • Postoji li prekršaj ako se posebni opći akti ne donose kao pravilnici o radu

 

PREDAVAČI:

- DARKO MILKOVIĆ, sudac Vrhovnog suda RH

- DUBRAVKA PENIĆ LUKAČ, Županijski sud u Zagrebu, voditeljica odjela radnog prava

- doc. dr. sc. KRISTIAN TURKALJ, Hrvatsko katoličko sveučilište, nositelj predmeta "Osnove europskog javnog prava“

- KREŠIMIR ROŽMAN, urednik "Radnog prava“

 

KOTIZACIJA:
115 eura (866,47 kn) + PDV za pretplatnike časopisa "Radno pravo";

130 eura (979,49 kn) + PDV ostali.

Druga i svaka daljnja osoba 30 eura (226,04 kn) manje.

Detaljnije

prof. dr. sc. FRANE STANIČIĆ, prof. dr. sc. ŽELJKO POTOČNJAK, DAVOR RAJČIĆ, KREŠIMIR ROŽMAN, GORAN RANOGAJEC

Zagreb, 17. studeni 2023. s početkom u 10:30 sati, hotel Antunović, Zg. av. 100

Seminar: VISOKO OBRAZOVANJE I ZNANOST

 • Godina dana primjene Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti
 • Prijedlog Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama – osvrt na problem primjene u visokom obrazovanju i znanosti
 • Aktualnosti

 

PREDAVAČI:

- prof. dr. sc. FRANE STANIČIĆ, Katedra za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

- prof. dr. sc. ŽELJKO POTOČNJAK, profesor emeritus Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

- DAVOR RAJČIĆ, „Radno pravo“

- KREŠIMIR ROŽMAN, urednik „Radnog prava“

- GORAN RANOGAJEC, tajnik Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

 

1. ZAPOŠLJAVANJA I POSTUPAK KOD NATJEČAJA I PRAVA NEIZABRANIH KANDIDATA

 • Obavijest o izboru izabranog kandidata
 • Pravna zaštita putem prigovora
 • Rješenje o prigovoru
 • Sklapanje ugovora o radu

prof. dr. sc. FRANE STANIČIĆ

 

2. UPRAVNI POSTUPAK U VISOKOM OBRAZOVANJU I ZNANSTVENOJ DJELATNOSTI

 • O upravnom postupku
 • Specifičnosti upravnog postupka u visokom obrazovanju i znanosti

prof. dr. sc. FRANE STANIČIĆ

 

3. IZBORI U ZVANJE

 • Dvojbe i problemi
 • Prestanak ugovora o radu zbog neispunjavanja uvjeta za reizbor
 • Javni natječaj – prava sudjelovanja i izbora osoba koje u redovnom postupku ne bi mogle biti izabrane

DAVOR RAJČIĆ

 

4. PRIJEDLOG ZAKONA O PLAĆAMA U DRŽAVNOJ SLUŽBI I JAVNIM SLUŽBAMA – problem budućeg zakona u sustavu visokog obrozovanja i znanosti  

 • Ocjenjivanje – novi sustav vrednovanja rada i nagrađivanja zaposlenih
 • Uvođenje sustava kažnjavanja loše ocijenjenih zaposlenika
 • Način utvrđivanja koeficijenata - hoće li biti prostora za posebne dodatke iz kolektivnih ugovora
 • Promicanje u plaći temeljem ocjene učinkovitosti rada
 • Što će biti s postojećim kolektivnim ugovorima i dodacima na plaću iz tih kolektivnih ugovora
 • Što će uopće ostati za pregovore u budućim kolektivnim ugovorima

prof. dr. sc. ŽELJKO POTOČNJAK

 

5. NEKE DVOJBE U VEZI PRIMJENE ZAKONA O RADU, ZAKONA O PLAĆAMA I KOLEKTIVNIH UGOVORA U VISOKOM OBRAZOVANJU I ZNANOSTI

 • Ugovori o radu na određeno vrijeme
 • Problem sukoba Zakona o radu i Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti
 • Zasnivanja radnog odnosa bez natječaja te rad na određeno vrijeme kada ne postoji kolektivni ugovor za visoko obrazovanje i znanost
 • Plaće iz vlastitih prihoda – dvojbe primjena Zakona o plaćama u javnim službama i kolektivnog ugovora na sve zaposlene  

KREŠIMIR ROŽMAN

 

6. STUDENTSKA PITANJA KOJA SE MORAJU RIJEŠITI NA VISOKIM UČILIŠTIMA

 • Stjecanje statusa studenata (redovni/izvanredni)
 • Prava i obveze, prava iz studentskog standarda
 • Postupci o pravima i obvezama studenata
 • Subvencioniranje troškova školarine
 • Mirovanje prava i obveza
 • Primjena prijelaznih odredbi
 • Prestanak statusa studenta

DAVOR RAJČIĆ

 

7. ZAKON O AKADEMSKOM I STRUČNOM NAZIVU I AKADEMSKOM STUPNJU (NN 123/23)

 • Prikaz i analiza

DAVOR RAJČIĆ

 

8. ZAŠTITA I ČUVANJE OSOBNIH PODATAKA U SUSTAVU ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA

GORAN RANOGAJEC

 

Svi sudionici dobit će ogledni primjerak općeg aka iz članka 12. st. 2. Zakona o akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju.

 

KOTIZACIJA:

110 eura (828,80 kn) + PDV za pretplatnike časopisa „Radno pravo“,
130 eura (979,49 kn) + PDV ostali.
Druga i svaka daljnja osoba 20 eura (150,69 kn) manje.

Detaljnije

KREŠIMIR ROŽMAN, prof. dr. sc. VATROSLAV ZOVKO, IVA KVESIĆ

Zagreb, 26. rujna 2023. s početkom u 10:30 sati, Hotel Antunović, Zg. avenija 100

Seminar: 1. PLAĆE; 2. PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRAČUNA PLAĆE, NAKNADE PLAĆE, OTPREMNINE I NAKNADE ZA NEISKORIŠTENI GODIŠNJI ODMOR; 3. OVRHA NA PLAĆI

1. PLAĆE

 • Plaće prema Zakonu o radu
 • Razlikovanje plaće i materijalnih prava – kako i je li to uopće moguće
 • Mora li svaki radnik imati plaću sa svim elementima navedenim u Zakonu o radu
 • Osnove i mjerila – imaju li utjecaj na plaću
 • Naknada plaće – može li se pravilnikom, kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu naknada umanjiti
 • Plaća i fond sati – budući Zakon o radu poznaje samo tjedni fond sati kako mjesečni fond sati utječe na plaće
 • Plaća i naknada plaće za dane blagdana – kada radnik radi, ili po rasporedu nije trebao raditi i dr.
 • Plaća kod nejednakog rasporeda i preraspodjele radnog vremena
 • Uvećanja plaće – na redovnu ili na minimalnu plaću - kako protumačiti lošu odredbu Zakona

 

2. PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRAČUNA PLAĆE, NAKNADE PLAĆE, OTPREMNINE I NAKNADE ZA NEISKORIŠTENI GODIŠNJI ODMOR

 • Novosti koje sadrži Pravilnik (dužnost usklađivanja obračunskih isprava s odredbama Pravilnika do 1. listopada 2023.)   
 • Podaci koji se moraju unijeti u obrazac
 • Neobveznost obrasca IP1 i IO1 iz Pravilnika – kako prilagoditi vlastiti obrazac odnosno program
 • Detaljni prikaz primjera obračuna plaće
  • 1. Jednostavne plaće kakve imaju neki privatni poslodavci
  • 2. Složene plaće kao u javnim službama
 • Obračun neisplaćene plaće
  • Obvezna dva obračuna
 • Forma obračuna da bi bio ovršna isprava
 • Veza Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor i Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima
 • Može li ispunjavanje ovako detaljnih obrazaca obračuna biti u nadležnosti isključivo računovodstvenih odjela ili će u praksi biti potrebna i pomoć pravnika?
 • Dostava obračuna isplaćene i neisplaćene plaće
 • Mogućnost dostave elektroničkim putem - uvjeti

 

3. PROVEDBA OVRHE NA PLAĆI

 • Ovrha na novčanim sredstvima
 • Ovrha koju provodi poslodavac 
 • Zaštićeni račun
 • Što ne može biti predmet ovrhe kod poslodavca
 • Prednosni red
 • Promjena vjerovnika - kako poslodavac treba postupiti kada zaprimi zahtjev tvrtke koja je otkupila potraživanje (npr. privatna tvrka je otkupila od banke potraživanje kredita na kojem radnik ima ovrhu)
 • Postupanje poslodavca kada zaprimi izjavu o zapljeni po pristanku dužnika (tzv. administrativna zabrana)
 • Obračun neisplaćene plaće kao ovršne isprave – uvjet i postupak

 

PREDAVAČI:

 • Krešimir Rožman, „Radno pravo“
 • prof. dr. sc. Vatroslav Zovko, stalni sudski vještak za financije, javne financije, računovodstvo, poreze i informatiku
 • Iva Kvesić, Financijska agencija (FINA)

 

KOTIZACIJA:

88 eura (663,04 kn) + PDV za pretplatnike „Radnog prava“,

108 eura (813,73 kn) + PDV za nepretplatnike.

Druga i daljnje osobe 20% manje.

Detaljnije

MIRELA BOJIĆ, MATIJA KROFLIN, KREŠIMIR ROŽMAN, VIŠNJA TAFRA, izv. prof. dr. sc. VELIBOR MAČKIĆ, STJEPAN TOPOLNJAK, prof. dr. sc. VATROSLAV ZOVKO, ŽELJKO STIPIĆ

Zagreb, 6. srpnja 2023. s početkom u 10:30 sati, hotel Antunović

Seminar: NOVI SUSTAV PLAĆA U JAVNIM SLUŽBAMA

1. PRIJEDLOG ZAKONA O PLAĆAMA U DRŽAVNOJ SLUŽBI I JAVNIM SLUŽBAMA

 • Uvođenje platnih razreda
  Platna ljestvica – broj platnih razreda
 • Način utvrđivanja koeficijenata – što će sve biti obuhvaćeno u koeficijentima – hoće li biti prostora za posebne dodatke iz kolektivnih ugovora
 • Utvrđivanje cijene sata rada
 • Dodaci na osnovnu plaću
 • Ocjenjivanje – kakav će biti novi sustav vrednovanja rada i nagrađivanja zaposlenih
 • Uvođenje sustava kažnjavanja loše ocijenjenih zaposlenika
 • Promicanje u plaći temeljem ocjene učinkovitosti rada
 • Novčana nagrada za radne rezultate (bonus)
 • Povjerenstvo za odlučivanje o prigovorima
 • Vijeće za praćenje i unaprjeđenje sustava plaća u državnoj službi i javnim službama
 • Na koji način će biti zaštićeni zaposlenici kojima bi prema novom sustavu plaće bile smanjene
 • Što će biti s postojećim kolektivnim ugovorima i dodacima na plaću iz tih kolektivnih ugovora
 • Što će uopće ostati za pregovore u budućim kolektivnim ugovorima

MIRELA BOJIĆ, Matica hrvatskih sindikata, članica radne skupine za pripremu Zakona

 

2. MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU I ODLUKA O ISPLATI PRIVREMENOG DODATKA NA PLAĆU DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA TE SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U JAVNIM SLUŽBAMA

(Oba dokumenta trebaju biti donesena kroz nekoliko dana)

 • Privremeni dodaci na plaću u 4 grupe prema rasponu koeficijenata
 • Način realizacije
 • Regres za godišnji odmor

MATIJA KROFLIN, glavni tajnik Sindikata znanosti i visokog obrazovanja

 

3. INFORMACIJA O ODLUCI USTAVNOG SUDA RH O UKIDANJU U-I-242/2023 OD 23. SVIBNJA 2023. O UKIDANJU ČLANKA 192. STAVCI 4, 5. I 6. ZAKONA O RADU

 • Primjena i obrazloženje
 • Posljedice

KREŠIMIR ROŽMAN, „Radno pravo“

 

4. INFORMACIJA O ZAKONU O REGISTRU ZAPOSLENIH I CENTRALIZIRANOM OBRAČUNU PLAĆA U DRŽAVNOJ SLUŽBI I JAVNIM SLUŽBAMA (NN 59/23)

 • Isplata plaća, ostalih materijalnih prava, naknada i drugog dohotka putem COP-a, neovisno o izvorima financiranja u državnom proračunu iz kojih se isplaćuju
 • Vrijeme primjene
 • Prekršajne odredbe

KREŠIMIR ROŽMAN, „Radno pravo“

 

5. ODGOVORI NA PITANJA

 

6. PANEL RASPRAVA O PRIJEDLOGU ZAKONA O PLAĆAMA U DRŽAVNOJ SLUŽBI I JAVNIM SLUŽBAMA

Sudionici:

 • VIŠNJA TAFRA, ravnateljica Uprave za službenički sustav Ministarstva pravosuđa i uprave
 • MATIJA KROFLIN, glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti
 • izv. prof. dr. sc. VELIBOR MAČKIĆ, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, posebni savjetnik Predsjednika RH za ekonomiju
 • STJEPAN TOPOLNJAK, predsjednik Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi, član radne skupine za izradu Zakona
 • prof. dr. sc. VATROSLAV ZOVKO, profesor menandžmenta na Učiteljskom fakultetu, sudski vještak za plaće, ravnatelj Hrvatske udruge poslodavaca u odgoju, obrazovanju i znanosti
 • ŽELJKO STIPIĆ, Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod

 

KOTIZACIJA:
88 eura (663,04 kn) + PDV za pretplatnike „Radnog prava“, 108 eura (813,73 kn) + PDV za nepretplatnike.

Druga i daljne osobe 20% manje.

Detaljnije

KREŠIMIR ROŽMAN, doc. dr. sc. KRISTIAN TURKALJ, HRVOJE OREŠIĆ, SANDRA CINDRIĆ

16. lipnja 2023. u 10:30 sati (putem platforme Teams)

BESPLATNI WEBINAR ZA PRETPLATNIKE "RADNOG PRAVA"

1. PODSJETNIK NA OBVEZU USKLAĐIVANJA PRAVILNIKA O RADU

 • Pravilnik o radu mora se uskladiti do 1. srpnja 2023.
 • Što sve treba uskladiti
 • Postupak donošenja i objave
 • Upravne mjere

Svi sudionici dobit će ogledni primjerak pravilnika o radu

 

2. GODIŠNJI ODMORI PREMA ZAKONU O RADU

 • Drugi dio godišnjeg odmora – može li se i kako prenijeti drugi dio godišnjeg odmora nakon lipnja 2023. – problem presude Prekršajnog suda
 • Uvjeti i mogućnosti korištenja godišnjeg odmora iz prethodne godine
 • Neiskorišteni godišnji odmor i dvije ili tri godine ranije zbog rodiljnog dopusta – presuda suda
 • Plan i raspored godišnjeg odmora - razlike
 • Kada radnik ima pravo na puni godišnji odmor
 • Razmjerni godišnji odmor – primjeri računanja
 • Naknada plaće za godišnji odmor u kontekstu novog načina određivanja što se smatra plaćom a što ne

 

3. RADNO VRIJEME I ODMORI I DOPUSTI PREMA ZAKONU O RADU I PREMA PRESUDAMA SUDA EUROPSKE UNIJE - RAZLIKE

 • Isključiva nadležnost Suda za tumačenje propisa EU
 • Obveza hrvatskog suda da ne primijeni hrvatsko pravo ako je suprotno s europskim pravom i sudskom praksom Suda EU
 • Najčešći radnopravni instituti o kojima Sud EU odlučuje (određivanje pojma radnika, prava na godišnji odmor, zaštita radnika prilikom prijenosa ugovora na novog poslodavca, utvrđivanje diskriminacije, itd.)
 • Direktiva 2003/88/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o određenim vidovima organizacije radnog vremena (SL L 299, 18. 11. 2003.) – postoje li razlike u odnosu na ZOR
 • Razlike između presuda Suda EU i hrvatskih propisa u pogledu radnog vremena i godišnjih odmora:
  • određivanje što je radno vrijeme a što odmor
  • pripravnost kao radno vrijeme
  • prenošenje godišnjeg odmora u iduću godinu – koliko dugo radnik ima pravo za prenošenje godišnjeg odmora
  • korištenje godišnjeg odmora iz prethodnih godina u slučaju bolovanja i rodiljnog dopusta
 • Kako postupati kada postojeće uređenje Zakona o radu odstupa od prakse Suda EU

 

4. SLUŽBENI PUT

 • Pitanje (ne)obvezatnosti odlaska na službeni put – da li svaki radnik mora ići na službeni put?
 • Dnevnice – uvjeti za isplatu i pravo zaposlenika
 • Može li dnevnica kompenzirati plaćanje prekovremenog rada na službenom putu
 • Službeni put i radno vrijeme – presude Suda Europske unije prema kojima je službeni put radno vrijeme

 

5. PROVEDBA OVRHE NA PLAĆI - NAJČEŠĆA PITANJA

 • Temeljem kojih isprava se provodi ovrha na plaći radnika
 • Što poslodavac treba učiniti kada zaprimi zahtjev ovrhovoditelja za provedbom ovrhe na plaći, a radniku isplaćuje plaću na račun u banci
 • Što je predmet ovrhe kada se ovrha provodi na plaći, a što je predmet ovrhe kada se ovrha provodi na novčanim sredstvima po računu
 • Kako treba postupiti poslodavac ako zna da njegov radnik ima otvoren zaštićeni račun
 • Kako postupa poslodavac ako zna da ovrhu provodi i FINA
 • Mora li i pod kojim uvjetima poslodavac postupiti kada zaprimi zahtjev tvrtke koja je otkupila potraživanje (npr. privatna tvrka je otkupila od banke potraživanje kredita na kojem radnik ima ovrhu)
 • Ostala najčešća pitanja u vezi ovrhe na plaći

 

PREDAVAČI:

- KREŠIMIR ROŽMAN, urednik „Radnog prava“

- doc. dr. sc. KRISTIAN TURKALJ, Hrvatsko katoličko sveučilište, nositelj predmeta „Osnove europskog javnog prava“

- HRVOJE OREŠIĆ, “Radno pravo”

- SANDRA CINDRIĆ, FINA

 

Webinar će se održati putem platforme TEAMS. Svi sudionici dobit će poveznicu i svu tehničku podršku.

 

Webinar je besplatan za sve pretplatnike časopisa "Radno pravo" za onoliko osoba na koliko je primjeraka časopisa pretplatnik pretplaćen. 
Za drugu i svaku daljnju osobu kotizacija iznosi 52 eura (391,79 kn) + PDV.
Kotizacija za nepretplatnike iznosi 78 eura (587,69 kn) + PDV.

(fiksni tečaj konverzije: 7,53450 kn za 1 euro)

Detaljnije

DIJANA VUKSAN, SREBRENKA MESIĆ, SABINA DUGONJIĆ, KREŠIMIR ROŽMAN

Zagreb, 12. svibnja 2023. s početkom u 10:30 sati, hotel Antunović, Zg. avenija 100

Seminar: 1. IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU; 2. RADNOPRAVNA PITANJA U VEZI ZDRAVSTVENOG STANJA RADNIKA

1. ZAKON O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine 33/23)
 • Uvjeti bolovanja (privremene nesposobnosti za rad)
 • Potvrda, procjena trajanja bolovanja, (ne)mogućnost naknadnog određivanja bolovanja
 • Prestanak bolovanja
 • Obvezni prestanak bolovanja zbog ocjene Zavoda za vještačenje
 • Regresni zahtjev kod ozljede na radu
 • Osiguranici – osnove osiguranja
  • nove osnove osiguranja
  • obveza osobnog pristupa osiguranika osiguranih po osnovi nezaposlenosti
  • prestanak statusa u obveznom zdravstvenom osiguranju
  • odjava bez donošenja rješenja
 • Pravo na naknadu plaće
  • koji osiguranici ostvaruju pravo na naknadu plaće
  • uzroci privremene nesposobnosti za rad
  • pravo na naknadu plaće na teret poslodavca
  • pravo na naknadu plaće na teret sredstava HZZO-a i državnog proračuna
  • rad u polovici punog radnog vremena
  • postupanje u slučaju utvrđene smanjene radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, djelomičnog ili potpunog gubitka radne sposobnosti
  • povećana dobna granica osiguranika za ostvarivanje prava na naknadu plaće na teret HZZO-a (sa 65 godina starosti na 70 godina)
  • pravo na naknadu plaće nakon prestanka radnog odnosa
  • nadzor i kontrola nad korištenjem privremene nesposobnosti osiguranika
 • Utvrđivanje osnovice za naknadu plaće
  • isplate koje se ne uračunavaju u osnovicu za naknadu plaće
 • Visina naknade plaće            
  • najviši i najniži iznos naknade plaće
  • naknada plaće u iznosu 100% od osnovice
  • kada se naknada plaće utvrđuje u iznosu 50% zadnje isplaćene naknade plaće
  • prethodno osiguranje kao uvjet za utvrđivanje iznosa naknade plaće
  • kada se naknada plaće isplaćuje od iste osnovice za naknadu


2. KONTROLA BOLOVANJA

 •     Mogućnosti kontrole bolovanja
 •     Postupak kontrole
 •     Posljedice, pokazatelji i rezultati kontrole

 
3. RADNO-PRAVNA PITANJA U VEZI ZDRAVSTVENOG STANJA RADNIKA

 •     Obaviještavanje o bolesti, moguća pitanja poslodavca  
 •     Mogućnosti kontrole bolovanja od strane poslodavca
 •     Mogućnost korištenja privatnog detektiva
 •     Bolovanje i otkazni rok
 •     Bolovanje i godišnji odmor i plaćeni dopust
 •     Bolovanje i nejednaki raspored radnog vremena
 •     Obveze i mogućnosti poslodavca kod djelomičnog gubitka radne sposobnosti radnika
 •     Mogući problemi za poslodavca kod opće nesposobnosti za rad radnika, ako se radnik žali (tko plaća naknadu plaće i dr.)

 

4. PRIVREMENA NESPOSOBNOSTI ZA RAD – pregled recentne sudske prakse

 

PREDAVAČI:

- DIJANA VUKSAN (HZZO)

- dr. SREBRENKA MESIĆ (HZZO)

- SABINA DUGONJIĆ (sutkinja Županijskog suda u Zagrebu)

- KREŠIMIR ROŽMAN („Radno pravo“)

 

KOTIZACIJA:

98 eura (738,38 kn) + PDV pretplatnici,
115 eura (866,47 kn) + PDV nepretplatnici.
Druga i svaka daljnja osoba 15 eura (113,02 kn) manje.

(fiksni tečaj konverzije: 7,53450 kn za 1 euro)

Detaljnije

KREŠIMIR ROŽMAN, TOMISLAV KRUŠLIN, DAVOR RAJČIĆ

Zagreb, 21. travnja 2023. s početkom u 10:30 sati, hotel Antunović, Zg. avenija 100

Seminar: AKTUALNOSTI - ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU I ZNANSTVENOJ DJELATNOSTI NAKON 6 MJESECI PRIMJENE

SVI SUDIONICI DOBIT ĆE U WORD OBLIKU OGLEDNI PRIMJERAK:

1. Pravilnika o stegovnoj odgovornosti

2. Pravilnika o radu (prilagođenog za visoko obrazovanje i znanost) 

3. Pravilnika o davanju suglasnosti za rad izvan ustanove

4. Pravilnika o ocjenjivanju suradnika

5. Pravilnika o slobodnoj studijskoj godini (sabbatical)

6. Pravilnika o oduzimanju akademskog /stručnog naziva /akademskog stupnja

+

Obrazac ugovora o radu sukladan ZOR-u, a prilagođen za znanost i visoko obrazovanje 

 

1. STEGOVNA ODGOVORNOST

 • Razlozi za stegovnu odgovornost nastavnika prema Preporuci UNESCO-a o statusu visokoškolskog nastavnog osoblja
 • Vrste stegovnih mjera i izvršenje
 • (Ne)mogućnost novčanih kazni
 • Što ako dekan / ravnatelj neće provesti odluku stegovnog povjerenstva
 • Žalba na odluku stegovnog povjerenstva – tko je rješava i može li se isključiti
 • Upozorenje iz Zakona o radu – može li se to isključiti iz stegovnog postupka
 • Prikaz primjera Pravilnika o stegovnoj odgovornosti

 

2. UPRAVNI POSTUPAK U VISOKOM OBRAZOVANJU I ZNANOSTI

 • Što je sve upravni postupak prema Zakonu
 • Kada je rješene izvršno
 • Može li se isključiti žalba
 • Postupak pred Upravnim sudom

 

3. JAVNI NATJEČAJI

 • Postoji li obveza javnog natječaja za ostale zaposlenike nakon prestanka važenja Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje
 • Treba li davati upute o zaštiti prava svim kandidatima i treba li čekati protek roka za zaštitu prava prije sklapanja ugovora o radu
 • Kada se može poništiti natječaj i što ako nitko nije primljen, je li se natječaj poništava, je li se odluka o tome objavljuje u Narodnim novinama

 

4. PRIMJENE ODLUKE VLADE RH

 • Što sve uključuje Odluka Vlade RH o isplati materijalnih i nematerijalnih prava te drugih naknada za zaposlenike u ustanovama iz sustava visokog obrazovanja i znanosti (kojom se nadomješta Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje)
 • Je li Odluka Vlade RH u cijelosti zamijenjuje Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje
 • Primjenjuju li se odredbe Kolektivnog ugovora o izuzetcima od javnog natječaja, odredbe o mogućnosti dužeg ugovora o radu na određeno vrijeme i dr.

 

5. RAD IZVAN USTANOVE

 • Je li uskrata takvog rada pravo ustanove ili je takav rad pravo nastavnika odnosno znanstvenika koji se iznimno može ograničiti
 • Usporedba s Direktivom o transparentnim i predvidljivim radnim uvjetima koja to regulira, a odnosi se i na javne službe
 • Što može biti razlog uskrate odobrenja za takav rad
 • Može li se rad za drugu ustanovu u istom sveučilištu smatrati konkurencijom
 • Kako na fakultete utječe ako je isto regulirano Statutom Sveučilišta

 

6. ODGOVORI NA SPORNA PITANJA - ŠTO SE ISKRISTALIZIRALO U TUMAČENJIMA ZAKONA NAKON 6 MJESECI PRIMJENE, A KOJE DVOJBE POSTOJE I DALJE

 • Kako riješiti osobe koje nemaju 5 godina na radnom mjestu (zvanju) a imaju uvjete
 • Treba li promjena ugovora o radu (aneks) kod reizbora
 • Što s nastavnicima i znanstvenicima koji nisu izabrani niti reizabrani – kakav otkaz i uvjeti
 • Prava i obveze stručnog suradnika
 • Što znači pravo asistenta da ide na konferencije
 • Pravo na otpremninu ako se nastavnik/znanstvenik ponovno zaposli nakon 65. godine
 • Kako pomiriti obveze iz Zakona za provođenje izbora i problem financiranja i suglasnosti Ministarstva (što je Odluka o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama i posljedice nepoštovanja Odluke)

 

7. NEKA PITANJA PRIMJENE ZAKONA O RADU

 • Ugovor o radu na određeno vrijeme – primjena i (ne)mogućnost pretvaranja u rad na neodređeno vrijeme
 • Rad od kuće i rad na daljinu – mora li se sklapati ugovor o radu od kuće ili na daljinu za rad nastavnika/za poslove koje uobičajeno ne rade u ustanovi (priprema, znanstveni rad)
 • Probni rad
 • Osposobljavanje za rad koje je radno vrijeme

 

PREDAVAČI:

- KREŠIMIR ROŽMAN, urednik "Radnog prava"

- TOMISLAV KRUŠLIN, sudac Upravnog suda u Zagrebu, privremeno raspoređen na Vrhovni sud RH

- DAVOR RAJČIĆ, tajnik Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 

KOTIZACIJA:
100 eura (753,45 kn) + PDV za pretplatnike časopisa „Radno pravo“;
120 eura (904,14 kn) + PDV ostali.
Druga i svaka daljnja osoba 25 eura (188,36 kn) manje.

(fiksni tečaj konverzije: 7,53450 kn za 1 euro)

Detaljnije

KREŠIMIR ROŽMAN, ŽELJKO SVEN BUKOVSKI, mr. sig. VITOMIR BEGOVIĆ, mr. sc. IRIS GOVIĆ PENIĆ, DIJANA VUKSAN

Zagreb, 23. ožujka 2023. s početkom u 10:30 sati, hotel Antunović, Zagrebačka av. 100

Seminar: ZAŠTITA NA RADU I RADNI ODNOSI

Seminar zajedno organiziraju: stručni časopis “Radno pravo“ i Akademija sigurnosti - Znanstveno-stručni časopis „Sigurnost

 

1. RAD OD KUĆE I RAD NA DALJINU

 • Sklapanje i sadržaj ugovora o radu za rad od kuće i rad na daljinu
 • Pitanje plaćanja troškova kod rada od kuće
 • Rad na daljinu – mogućnost ograničenja na područje RH, ili na uže područje
 • Dostupnost radnika
 • Mogućnost dolaska radnika u poslovni prostor poslodavca – uvjeti, radno vrijeme, troškovi puta

 

2. OZLJEDA NA RADU

 • Odgovornost poslodavca za ozljedu na radu
 • Uvjeti isključenja odgovornosti
 • Odgovornost za slučaj

 

3. SIGURNOST I ZDRAVLJE KOD RADA OD KUĆE I RADA NA DALJINU

 • Ozljeda na radu od kuće
 • Što je dužan učiniti poslodavac kod rada od kuće i kako smanjiti opasnost od odgovornosti
 • Kako procijeniti rizik kod rada od kuće; praktično postupanje
 • Uređenje mjesta rada od kuće
 • Praksa u drugim zemljama i preporuke EU OSHA
 • Sadržaj uputa koje poslodavac treba dati radniku uz ugovor o radu na daljinu

Svi sudionici dobit će ogledni primjerak uputa o radu na siguran način koje poslodavac treba dati radniku koji radi na daljinu.

 

4. UGOVOR O DODATNOM RADU

 • Uvjeti i ograničenja
 • Sadržaj ugovora o radu
 • Prava radnika u odnosu na matičnog poslodavca (prekovremeni rad i dr.)

 

5. UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VRIJEME

 • Uvjeti za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme – razlozi, vrijeme trajanja, broj ugovora
 • Izuzeci
 • Prijelazne odredbe – računanje ugovora o radu započetih prije 1.1.2023.

 

6. OZLJEDA NA RADU I UVJETI NAKNADE ZA BOLOVANJE

 • Ozljeda na radu prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju
 • Naknada plaće kod ozljede na radu u slučaju rada od kuće
 • Ozljeda na radu kod dodatnog poslodavca – kojem poslodavcu i u kojem iznosu se isplaćuje naknada

 

PREDAVAČI:

- KREŠIMIR ROŽMAN, urednik „Radnog prava“

- ŽELJKO SVEN BUKOVSKI, dipl. ing. el.,predsjednik Uprave ZIRS, Zagreb

- mr. sig. VITOMIR BEGOVIĆ, Akademija sigurnosti - časopis „Sigurnost“

- mr. sc. IRIS GOVIĆ PENIĆ, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

- DIJANA VUKSAN, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

 

SVI SUDIONICI DOBIVAJU:

- ogledni primjerak uputa o radu na siguran način koje poslodavac treba dati radniku koji radi na daljinu

DODATNI BONUS: svi sudionici dobivaju KNJIGU: Odgovori na najčešća pitanja iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Narodne novine 151/22) – 100 stranica

 

KOTIZACIJA:

Pretplatnici „Radnog prava“: 110 eura (828,80 kn) + PDV;

Ostali: 130 eura (979,49 kn) + PDV;

Druga i daljnje osobe 25 eura (188,36 kn) manje.

(fiksni tečaj konverzije: 7,53450 kn za 1 euro)

Detaljnije

IRIS GOVIĆ PENIĆ, KREŠIMIR ROŽMAN, JELENA ŠELER

Zagreb, 15. veljače 2023. s početkom u 10:30 sati, hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100

Seminar: 1. Zakon o radu – najvažnija praktična pitanja iz novele Zakona; 2. Pravilnik o radu – što sve treba mijenjati; 3. Novi Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN 152/22)

PREDAVAČI:

- mr. sc. IRIS GOVIĆ PENIĆ, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

- KREŠIMIR ROŽMAN, urednik „Radnog prava“

- JELENA ŠELER, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

 

Svi sudionici dobivaju:

 1. KNJIGU s detaljnim odgovorima na najčešća pitanja iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Narodne novine 151/22)  poredanih po redoslijedu članaka (cca. 100 stranica)
 2. Ogledni primjerak PRAVILNIKA O RADU usklađen s izmjenama ZOR-a (u Wordu)
 3. Posebno sastavljen popis svih odredbi iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu s kojima se pravilnik o radu treba uskladiti

 

1. ZAKON O RADU

DETALJNI PRIKAZ NAJVAŽNIJIH PRAVA IZ ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU (Narodne novine 151/22) S PRAKTIČNIM UPUTAMA:

UGOVOR O RADU

 • Novi obvezni sadržaj – kako što ugovoriti
 • Treba li sadržajno uskladiti postojeće ugovore o radu

UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VRIJEME

 • Ograničenje ugovora o radu na određeno vrijeme
 • Prijelazne odredbe – kako se računa ugovor iz 2022. (rad na određeno vrijeme, sadržaj ugovora o radu, rad od kuće i rad na daljinu, dopunski rad, upućivanje u inozemstvo)

UGOVOR ZA RAD OD KUĆE I RAD NA DALJINU

 • Uvjeti
 • Naknada troškova rada na izdvojenom mjestu rada – obveza ili ne
 • Ozljeda na radu
 • Rad na daljinu – samo u RH ili i u inozemstvu?
 • Prava radnika na dolazak u prostorije poslodavca

PROBNI RAD

 • Mogućnost produljenja
 • Probni rad kod ugovora o radu na određeno vrijeme

ZAHTJEVI RADNIKA ZA PROMJENU UVJETA UGOVORA

 • S određenog na neodređeno, s nepunog na puno, od poslodavca na izdvojeno mjesto rada, i dr.
 • Prava i obveze radnika i poslodavca – pitanje mogućnosti sudske zaštite

PLAĆE I NAKNADE PLAĆA

 • Što se mora ugovoriti a što unijeti u pravilnik o radu
 • Kako razlikovati plaću od „primitaka temeljem radnog odnosa“
 • Novosti kod jednakosti plaća žena i muškaraca

PRESTANAK UGOVORA O RADU I OSTVARIVANJE PRAVA I OBVEZA

 • Prestanak ugovora o radu starijih radnika (preko 65 g.)
 • Dostava elektroničkim putem
 • Zaštita dostojanstva radnika

UPRAVNE MJERE - PREKRŠAJI

SVI SUDIONICI DOBIT ĆE:

- KNJIGU s detaljnim odgovorima na najčešća pitanja iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Narodne novine 151/22)  poredanih po redoslijedu članaka (cca. 100 stranica)

 

2. PRAVILNIK O RADU

 • Prikaz svih odredbi Zakona o radu s kojima se pravilnik o radu treba uskladiti i onih koje bi bilo korisno ugraditi u pravilnik
 • Prikaz oglednog primjerka usklađenog pravilnika o radu

SVI SUDIONICI DOBIT ĆE:

a) Ogledni usklađeni primjerak pravilnika o radu (u Wordu)

b) Posebno sastavljen popis svih odredbi iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu s kojima se pravilnik o radu treba uskladiti

 

3. ZAKON O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA (NN 152/22)

 • Prikaz novosti u odnosu na raniji Zakon
 • Detaljni prikaz onih pravnih instituta koji su vezani uz radne odnose
 • Detaljni prikaz svih prava radnika te obveza poslodavaca koja proizlaze  

 

4. ODGOVORI NA PITANJA

 

KOTIZACIJA:

Pretplatnici „Radnog prava“ 115 eura (866,47 kn) + PDV; ostali: 130 eura (979,49 kn) + PDV; druga i daljne osobe 30 eura (226,04 kn) manje.

Tiskana knjiga s odgovorima na pitanja, ogledni primjerak pravilnika o radu i popis odredbi koje treba mijenjati, uključeni su u iznos kotizacije.

(fiksni tečaj konverzije: 7,53450 kn za 1 euro)

Detaljnije

KREŠIMIR ROŽMAN, HRVOJE OREŠIĆ

12. siječnja 2023. s početkom u 10 sati (putem platforme ZOOM)

Webinar: 1. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU; 2. ZAKON O SUZBIJANJU NEPRIJAVLJENOGA RADA

1. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU (Narodne novine 151/22)

UGOVORI O RADU

 • Sadržaj ugovora o radu 
 • Ugovor o radu na određeno vrijeme 
 • Prijelazne odredbe u vezi ugovora o radu na određeno vrijeme 
 • Ugovor za rad na izdvojenom mjestu rada
 • Ugovor za stalne sezonske poslove
 • Ugovor o radu o upućivanju radnika na rad u inozemstvo

PRIKAZ KROZ OGLEDNE PRIMJERKE SVIH UGOVORA O RADU (koje će svi sudionici nakon webinara dobiti u Word formatu)

 • PLAĆE I NAKNADE PLAĆA
 • RADNO VRIJEME
 • ODMORI, DOPUSTI 
 • ZAŠTITA MALOLJETNIKA
  • Posebna obveza provjere nekažnjavanja svih radnika koji dolaze u dodir s maloljetnicima 
 • NOVO UREĐENJE SUSTAVA PLAĆA
 • PRESTANAK UGOVORA O RADU
 • DOSTAVA 
 • AGENCIJSKI RAD
 • ZAŠTITA DOSTOJANSTVA RADNIKA
 • KOLEKTIVNI RADNI ODNOSI
 • UPRAVNE MJERE I PREKRŠAJI
 • PRIJELAZNE ODREDBE

 

2. ZAKON O SUZBIJANJU NEPRIJAVLJENOGA RADA (Narodne novine 151/22) 

 • Pretpostavka radnog odnosa
 • Postupanje inspekcije 
 • Posljedice po poslodavca 
 • POSEBNI PROPISI koji dopuštaju rad bez ugovora o radu koji se neće smatrati neprijavljenim radom

 

3. ODGOVORI NA PITANJA

 

PREDAVAČI: 

 • KREŠIMIR ROŽMAN, glavni urednik „Radnog prava“
 • HRVOJE OREŠIĆ, izvršni urednik „Radnog prava“

 

Webinar će se održati putem platforme ZOOM.

Svi sudionici dobit će poveznicu i svu tehničku podršku.

Svi sudionici dobit će prezentacije predavača i ogledne primjerke ugovora o radu.

 

KOTIZACIJA:

Pretplatnici „Radnog prava“: 490 kn (65,03 €) + PDV;  ostali 690 kn (91,58 €) + PDV (druga i daljnje osobe 100 kn (13,27 €) manje)

POSEBAN POPUST ZA SVE SUDIONIKE SEMINARA "RADNOG PRAVA" OD 21. PROSINCA 2022.

Pretplatnici: 290 kn (38,49 €) + PDV, ostali 390 kn (51,76 €) + PDV

(fiksni tečaj konverzije: 7,53450 kn za 1 euro)

Detaljnije