Seminari

NENAD SEIFERT, VATROSLAV ZOVKO, KREŠIMIR ROŽMAN

8. lipnja 2022. s početkom u 10:30 sati, putem platforme TEAMS

Webinar: 1. ŠTO ĆE DONIJETI IZMJENE ZAKONA O RADU?; 2. ZAKON O UVOĐENJU EURA KAO SLUŽBENE VALUTE U RH; 3. HORIZONTALNO USKLAĐIVANJE – IZMJENE ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

1. ŠTO ĆE DONIJETI IZMJENE ZAKONA O RADU KOJE SE OČEKUJU U NAJKRAĆEM ROKU

 • Rad na izdvojenom mjestu rada (kod kuće) – fleksibilizacija takvog rada, uključujući i „hibridni“ rad tj. kombinirani rad od kuće i u prostorijama poslodavca
 • Rad na daljinu – rad bez ikakvog određenog mjesta rada radnika uz izostavljanje obveze osiguranja zaštite na radu
 • Ugovori o radu na određeno vrijeme – postrožavanje uvjeta, ograničenje broja uzastopnih ugovora o radu, mogućnost otpremnine
 • Pitanje prestanka radnog odnosa sa 65 godina života – prijedlog da nema automatizma u prestanku, 
 • Rad u nepunom radnom vremenu i dodatni rad – poticanje nepunog radnog vremena radi usklađivanja profesionalnog i obiteljskog života
 • Godišnji odmori – reguliranje prijenosa neiskorištenih dana u iduću godinu
 • Rad putem internetskih platformi – reguliranje takvog rada po prvi put (obveza osiguranja, radni staž, prestanak radnog odnosa i dr.)
 • Ustupanje radnika u povezano društvo i upućivanje radnika u inozemstvo 
 • Rad putem agencije
 • Nove definicije plaće – primarno radi usklađivanja s poreznim propisima
 • Kolektivni radni odnosi - radnička vijeća, kolektivno pregovaranje, zaštita sindikalnog povjerenika, sindikalnog organiziranja, štrajka, produžene primjene pravnih pravila kolektivnog ugovora 

 

2. ZAKON O UVOĐENJU EURA KAO SLUŽBENE VALUTE U RH (NN, br. 57/2022

 • Što i od kada će poslodavci morati dvojno iskazivati tj. u kunama i eurima (obračun plaća i dr.)?
 • Hoće li se morati mijenjati ugovori o radu?
 • Prikaz obračuna plaće u eurima

 

3. HORIZONTALNO USKLAĐIVANJE – IZMJENE ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

 • Hoće li doći do izmjene snošenja troška bolovanja za radnika koji je napunio uvjete za starosnu mirovinu?

 

4. ODGOVORI NA PITANJA

 

PREDAVAČI:

- NENAD SEIFERT, član radne skupine za  pripremu izmjene Zakona o radu kao predstavnik Hrvatske udruge poslodavaca

prof. dr. sc. VATROSLAV ZOVKO, stalni sudski vještak za financije, javne financije, računovodstvo, poreze i informatiku

- KREŠIMIR ROŽMAN, urednik „Radnog prava“

 

KOTIZACIJA:

690 kn + PDV; 590 kn + PDV za pretplatnike časopisa „Radno pravo“. Druga i svaka daljnja osoba 150 kn manje.

Webinar će se održati putem platforme TEAMS. Svi sudionici dobit će poveznicu i svu tehničku podršku.

Detaljnije

DIJANA KESONJA, KREŠIMIR ROŽMAN

Seminar-webinar: 19. svibnja 2022. u 10:30 sati, Zagreb, hotel Antunović, Zagrebačka av. 100 ili webinar putem TEAMS-a

Seminar-webinar: NOVI ZAKON O ZAŠTITI PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI - prava i obveze poslodavca, povjerljive osobe i prijavitelja nepravilnosti

Dana 23. travnja 2022. stupio je na snagu novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

Na seminaru će se izložiti detaljni prikaz Zakona, obveza poslodavaca te prava i obveza povjerljive osobe i prijavitelja nepravilnosti kao i općeg akta kojega poslodavac treba donijeti.

Svi sudionici dobit će ogledni primjerak općeg akta te praktičnih obrazaca u vezi postupka imenovanja povjerljive osobe.

 

PREDAVAČI:

- DIJANA KESONJA, zamjenica Pučke pravobraniteljice

- KREŠIMIR ROŽMAN, urednik „Radnog prava“

 

PROGRAM:

1. Prikaz razlika između dosadašnjeg Zakona (NN 17/19.) i važećeg, novog Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 46/22)

 

2. Sadržaj Zakona - obveze poslodavaca, prava i obveze povjerljive osobe te prijavitelja nepravilnosti

a) Obveze poslodavca

 • donošenje općeg akta
 • imenovanje povjerljive osobe, i dr.

b) Tko se smatra prijaviteljem nepravilnosti

c) Postupak prijavljivanja nepravilnosti

d) Pravo na zaštitu prijavitelja nepravilnosti i oblici zaštite

e) Što podrazumijeva zabrana osvete poslodavca prema prijavitelju nepravilnosti

f) Dužnosti povjerljive osobe

g) Imenovanje povjerljive osobe i što može učiniti poslodavac ako nitko ne želi biti povjerljiva osoba (s obzirom na propisanu prekršajnu odgovornost povjerljive osobe)?

h) Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

 • koji poslodavci imaju zakonsku obvezu uspostave unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti?
 • postupanje s anonimnim prijavama?

i) Vanjsko prijavljivanje nepravilnosti

 • Kako podnijeti prijavu i kako postupa pučka pravobraniteljica po zaprimljeoj prijavi?

j) Obveze poslodavca kada dođe do prijave nepravilnosti

 • kako zaštiti prijavitelja nepravilnosti od štetne radnje?
 • kako osigurati čuvanje podataka zaprimljenih u prijavi od neovlaštenog otkrivanja
 • metode otklanjanja utvrđenih nepravilnosti

k) Prekršajna odgovornost poslodavca, prijavitelja nepravilnosti i povjerljive osobe

 

3. Opći akt o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika

 1. Sadržaj općeg akta
 2. Rokovi i postupak donošenja
 3. Objava i način kako ga učiniti dostupnim
 4. Što je s općim aktom donesenim na temelju prethodnog Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti?

 

4. Odgovori na pitanja

 

KOTIZACIJA:

Seminar (uživo): 950 kn + PDV, 850 + PDV za pretplatnike „Radnog prava“. Druga i svaka daljnja osoba 150 kuna manje.

Webinar: 750 kuna + PDV, 650 kuna + PDV za pretplatnike „Radnog prava“. Druga i svaka daljnja osoba 150 kuna manje.

 

Webinar će se održati putem platforme TEAMS. Svi sudionici dobit će poveznicu i svu tehničku podršku.

Molimo da nas prilikom prijave obavijestite prijavljujete li se na seminar ili webinar.

Detaljnije

GORDANA GRIZELJ PORTNER, ZDRAVKA JAGIĆ, KREŠIMIR ROŽMAN

Seminar-webinar: 29. travnja 2022. u 10:30, Zagreb, hotel Antunović, Zagrebačka av. 100 ili webinar putem TEAMS-a

Seminar-webinar: PREKRŠAJNA ODGOVORNOST POSLODAVACA

1. OVLASTI I POSTUPANJE INSPEKCIJE RADA

 • Ovlasti i postupanje inspekcije rada prema Zakonu o državnom inspektoratu
 • Odgovornost: pravne osobe - odgovorne osobe (direktora-ravnatelja) - radnika
 • Upravne mjere i posljedice nepostupanja po upravnim mjerama

 

2. PREKRŠAJI IZ ZAKONA O RADU

 • Pregled najčešćih prekršaja i postupaka po prekršajima iz Zakona o radu
 • Na što obratiti pozornost

 

3. PREKRŠAJI IZ OSTALIH ZAKONA

 • Pregled prekršaja poslodavaca iz radnih odnosa iz svih zakona
 • Opći zakoni koji se odnose na sve poslodavce (Zakon o zaštiti na radu, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o doprinosima, Zakon o suzbijanju diskriminacije i dr.)
 • Posebni zakoni koji se odnose na pojedine djelatnosti / javne službe (Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invalidetetom i dr.)
 • Istaknuto: na što posebno obraćati pozornost

 

4. ZAKON O PREKRŠAJIMA I POSTUPANJE PREKRŠAJNOG SUDA

 • Prekršajni zakon
 • Postupanje prekršajnog suda
 • Sankcije i mjere
 • Sudska praksa prekršajnog suda u vezi prekršaja iz radnih odnosa
 • Postoji li mogućnosti uvažavanja objektivnih okolnosti (npr. zabrana zapošljavanja i radno vrijeme)

 

5. ODGOVORI NA PITANJA

 

PREDAVAČI: 

 • GORDANA GRIZELJ PORTNER, mag. iur., načelnica u Sektoru rada inspekcije rada
 • ZDRAVKA JAGIĆ, mag. iur., predsjednica Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu
 • KREŠIMIR ROŽMAN, mag. iur. „Radno pravo“

Svi sudionici dobivaju knjigu: PREKRŠAJNA ODGOVORNOST POSLODAVCA

 

KOTIZACIJA:

Seminar (uživo): 890 kuna + PDV, 790 + PDV za pretplatnike „Radnog prava“. Druga i svaka daljnja osoba 150 kuna manje.

O svim eventualnim epidemiološkim mjerama sudionici će biti na vrijeme obaviješteni.

 

Webinar: 590 kuna + PDV, 490 kuna + PDV za pretplatnike „Radnog prava“, druga i svaka daljnja osoba 150 kuna manje.

Webinar će se održati putem platforme TEAMS. Svi sudionici dobit će poveznicu i svu tehničku podršku.

Molimo da nas prilikom prijave obavijestite prijavljujete li se na seminar ili webinar.

Detaljnije

MARINKO Đ. UČUR, DARIJE HANZALEK, KREŠIMIR ROŽMAN, ŽELJKO PETRIŠIĆ

Seminar-webinar: 16. ožujka 2022. u 10:30, Zagreb, hotel "Diplomat", Horvatova 35a ili webinar putem TEAMS-a

Seminar-webinar: RADNIČKA VIJEĆA - AKTUALNA PITANJA

Tradicionalno savjetovanje „Radnog prava“ – istovremeno uživo i online:

 

1. ULOGA I ZNAČAJ RADNIČKIH VIJEĆA 

 •  Pravni izvori – domaći i međunarodni 
 •  Važnost sudjelovanja radnika u odlučivanju – interes i radnika i poslodavaca
 •  Radničko vijeće kao temeljni institucionalni oblik sudjelovanja u odlučivanju
 •  Prelazak sa zadovoljavanja forme tj. zakonskih obveza na stvarno suodlučivanje – put na kojem smo zastali 

Prof. dr. sc. MARINKO Đ. UČUR, umirovljeni profesor Pravnog fakulteta u Rijeci

 

2. KAKVE PROMJENE OČEKUJU RADNIČKA VIJEĆA PREMA RADNOM MATERIJALU PRIJEDLOGA ZAKONA O RADU

 •  Prikaz predviđenih promjena u vezi radničkih vijeća u radnom materijalu prijedloga ZOR-a
 •  Usporedba s postojećim rješenjima 
 •  Analiza prednosti i nedostataka predloženog 

DARIJE HANZALEK, mag. iur., predsjednik Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske

 

3. NEKA AKTUALNA PITANJA U VEZI OBAVIJEŠTAVANJA, SAVJETOVANJA, SUGLASNOSTI, POSTUPANJA RADNIČKOG VIJEĆA KOD KOLEKTIVNOG VIŠKA I DR.

 • Što je sve pravilnik o radu – koji se sve dokumenti mogu smatrati takvim pravilnikom 
 • Što se smatra promjenom u organizaciji rada, radnom vremenu, što je plan a što raspored godišnjeg odmora (primjena Konvencije MOR-a 132)
 • Kako može poslodavac obaviti obvezu obaviještavanja i što može tražiti RV
 • Kako postupati kod izvanrednog otkaza
 • Postupanje radničkog vijeća kod kolektivnog viška
 • Kada može djelovati zamjenik člana radničkog vijeća 
 • Drugo  

KREŠIMIR ROŽMAN, mag. iur., urednik Radnog prava

 

PAUZA ZA RUČAK – 60 minuta

 

4. MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA ZA POVEĆANJE PRAVA RADNIČKIH VIJEĆA KOLEKTIVNIM UGOVORIMA

 • Dopušta li Zakon o radu uopće da se prava radničkog vijeća reguliraju kolektivnim ugovorom (radnička vijeća su 2014. izbačena iz članka ZOR-a o predmetu kolektivnog ugovora)? 
 • Postojeća praksa i primjena povećanja prava radničkog vijeća putem kolektivnog ugovora 

KREŠIMIR ROŽMAN, mag. iur., urednik Radnog prava

 

5. SUDSKA PRAKSA U VEZI RADNIČKIH VIJEĆA

 • Savjetovanje i suodlučivanje – kada se smatra izvršenim, posljedice nepostupanja
 • Što kada radničko vijeće traži dodatne podatke i koliko se time može produžiti savjetovanje
 • Što ako uskrata suglasnosti za otkaz nije obrazložena
 • Savjetovanje i suodlučivanje kada su prava radničkog vijeća ili sindikalnog povjerenika proširena kolektivnim ugovorom
 • Mogućnosti za nadomještanje suglasnosti kada se kolektivnim ugovorom traži suglasnost sindikalnog povjerenika – mogućnosti nadomještanja uskrate, rokovi, koga tužiti
 • Tužbe protiv sindikalnog povjerenika koji zamijenjuje radničko vijeće 
 • Snošenje troškova kada je tuženo radničko vijeće ili izborni odbor 
 • Drugo

ŽELJKO PETRIŠIĆ, mag. iur., odvjetnik

 

6. PRAVA SINDIKALNIH POVJERENIKA 

 • Kada zamijenjuju radničko vijeće – gdje su ograničenja
 • Kada djeluje radničko vijeće – ograničene mogućnosti djelovanja i kako ih povećati

KREŠIMIR ROŽMAN, mag. iur., urednik Radnog prava

 

KOTIZACIJA:

Seminar (uživo): 890 kuna + PDV, 790 + PDV za pretplatnike „Radnog prava“

Druga i svaka daljnja osoba 150 kuna manje.

Seminar uključuje bogat ručak (švedski stol) te coffee break

O svim eventualnim epidemiološkim mjerama sudionici će biti na vrijeme obaviješteni.

 

Webinar: 590 kuna + PDV, 490 kuna + PDV za pretplatnike „Radnog prava“, druga i svaka daljnja osoba 150 kuna manje

Webinar će se održati putem platforme TEAMS. Svi sudionici dobit će poveznicu i svu tehničku podršku. 

Svi sudionici dobivaju obrasce vezane za rad radničkog vijeća (dostave, upite, obavijesti, odgovore itd.).

Detaljnije

NATAŠA NOVAKOVIĆ, KREŠIMIR ROŽMAN, BRUNO MOSLAVAC, SNJEŽANA BALOKOVIĆ

10. ožujka 2022. s početkom u 10 sati

Webinar: AKTUALNA PITANJA

Teme webinara:

 1. Zakon o sprječavanju sukoba interesa (Narodne novine 143/21) – na koje se sve osobe primijenjuje i koje su obveze i ograničenja tih osoba
 2. Postoji li zabrana zapošljavanja u javnim službama
 3. Potvrda o nekažnjavanju i potvrda da se ne vodi kazneni postupak kao uvjet za zapošljavanje
 4. Hrvatsko državljanstvo i hrvatski jezik kao uvjet za zapošljavanje

 

1. ZAKON O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA (Narodne novine 143/21) – NA KOJE SE SVE OSOBE PRIMJENJUJE I KOJE SU OBVEZE I OGRANIČENJA TIH OSOBA (10:00 - 10:45)

 • Na koga se sve Zakon primjenjuje (bitno je proširen krug osoba na koje se Zakon primjenjuje - ravnatelji svih zdravstvenih ustanova, ravnatelji razvojnih agencija, članovi uprava svih trgovački društava u vlasništvu RH ili lokalne uprave itd.)
 • Koje su obveze i ograničenja za osobe na koje se Zakon primijenjuje te kako se one provode: 
 • Obveza podnošenja imovinske kartice,
 • Ograničenja i zabrane:
  • nemogućnost primanja ikakvih naknada osim plaće - što sve ulazi u te druge naknade
  • primanje darova
  • obavljanje drugih poslova
  • udjeli u trgovačkim društvima
  • članstva u upravi i nadzornim odborima u drugim pravnim osobama
 • Trajanje obveza iz Zakona i ograničenja nakon prestanka dužnosti

NATAŠA NOVAKOVIĆ, predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa   

 

2. POSTOJI LI ZABRANA ZAPOŠLJAVANJA U JAVNIM SLUŽBAMA (10:45-11:05)

 • Što je sa zabranom zapošljavanja nakon što novi Zakon o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2022. godinu više nema odredbe o zabrani zapošljavanja
 • Da li ponovno vrijedi Odluka Vlade RH o zabrani zapošljavanja... koja se 2021. prestala primjenjivati temeljem prijelaznih odredba Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2021. godinu
 • Što je u stvari ta Odluka, je li uopće propis
 • Koje su posljedice neprimjene Odluke – da li bi zapošljavanje bilo pravovaljano

KREŠIMIR ROŽMAN, urednik „Radnog prava“

 

Pauza 20 minuta

 

3. POTVRDA O NEKAŽNJAVANJU I POTVRDA DA SE NE VODI KAZNENI POSTUPAK KAO UVJET ZA ZAPOŠLJAVANJE (11:25 – 11:55)

 • Potvrda o nekažnjavanju i potvrda da se ne vodi kazneni postupak kada je propisana posebnim zakonom
  • tko to traži i kako (radnik, poslodavac)
  • da li za sve kandidate ili samo izabranog,
  • koliko se dugo smije čuvati i dr.
 • Moraju li poslodavci povremeno provjeravati da li se protiv radnika vodi postupak i u kojim rokovima
 • Ako uvjet nekažnjavanja i nevođenja kaznenog postupka nije propisan posebnim zakonom, mogu li to učiniti samo poslodavci svojim aktima
  • mogu li to poslodavci u javnom sektoru koji nemaju zakonsku obvezu (zdravstvo, visoko obrazovanje, znanost, agencije...),
  • mogu li to učiniti trgovačka društva odnosno privatni poslodavci
 • Je li određivanje internim aktima poslodavca bez posebnog zakona da se protiv radnika ne vodi kazneni postupak protivno Ustavu RH prema kojem je svatko nevin dok mu se pravomoćno ne dokaže krivnja? 

Dr. sc. BRUNO MOSLAVAC, općinski državni odvjetnik

 

4. HRVATSKO DRŽAVLJANSTVO KAO UVJET ZA ZAPOŠLJAVANJE  (11:55 – 12:25)

 • Tko sve smije raditi u RH (državljani EU, Europski gospodarski prostor)
 • Koji su pravni temelji da u Hrvatskoj mogu raditi:
  • državljani EU
  • državljani Europskog gospodarskog prostora
  • stranci – državljani trećih zemalja  
 • Što u natječaju smiju navesti javne ustanove u vezi državljanstva
 • Kada i pod kojim uvjetima je isključivo hrvatsko državljanstvo uvjet za zapošljavanje
 • Kojim se dokazima dokazuje državljanstvo

SNJEŽANA BALOKOVIĆ, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

 

5. HRVATSKI JEZIK KAO UVJET ZA ZAPOŠLJAVANJE I OBAVLJANJE POSLOVA  (12:25- 12:45)

 • Koji propisi to reguliraju
 • Koji poslodavci i pod kojima uvjetima mogu sami propisati uvjet znanja hrvatskog jezika
 • Što mogu učiniti javne službe (npr. vrtić) koji imaju striktno propisane uvjete za zapošljavanje u zakonu, a hrvatski jezik nije predviđen?
 • Je li i na koji način uvjet znanja hrvatskog jezika protivno mogućnosti zapošljavanja građana EU u Hrvatskoj?

KREŠIMIR ROŽMAN, urednik „Radnog prava“

 

6. ODGOVORI NA PITANJA

 

Webinar će se održati putem platforme TEAMS.

Svi sudionici dobit će poveznicu i svu tehničku podršku.

Svi sudionici dobit će prezentacije predavača.

 

KOTIZACIJA:

690 kuna + PDV;

590 kuna + PDV za pretplatnike „Radnog prava“ i članove UPUZ-a (molimo da nas prilikom prijave obavijestite o članstvu).

Druga i svaka daljnja osoba plaća 200 kuna manje.

 

Svi sudionici mogu pitanja postaviti i unaprijed putem e-maila: radno-pravo@radno-pravo.hr 

Također će svi moći postavljati pitanja usmeno na webinaru. Na pitanja će se odgovarati nakon završetka prezentacija.

Detaljnije

Prof. dr. sc. ŽELJKO POTOČNJAK, MIRELA BOJIĆ, NENAD SEIFERT, KREŠIMIR ROŽMAN

9. veljače 2022. s početkom u 10 sati

Webinar: ŠTO OČEKIVATI OD NOVOG ZAKONA O RADU?

1. OBVEZA IMPLEMENTACIJE U ZAKON O RADU DIREKTIVE (EU) 2019/1152 O TRANSPARENTNIM I PREDVIDIVIM RADNIM UVJETIMA U EUROPSKOJ UNIJI

 • iskustva i problemi primjene Direktive 91/533/EEZ
 • okolnosti i cilj donošenja nove Direktive
 • subjektivni doseg (obuhvaćeni i izuzeti radnici te obuhvaćeni poslodavci)
 • nove informacije koje će poslodavci morati davati radnicima i načini ostvarenja te obveze
 • nova prava: ograničenje probnog rada, pravo na paralelno zaposlenje, jamstvo minimalne predvidljivosti rada i zarade, sprečavanje zloupotrebe rada na zahtjev, pravo traženja premještaja na sigurnije oblike rada, pravo na besplatno obrazovanje
 • novi načini pravne zaštite Direktivom zajamčenih prava

prof. dr. sc. ŽELJKO POTOČNJAK, Katedra za radno i socijalno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu

 

2. ŠTO OČEKIVATI OD NOVOG ZAKONA O RADU KOJI JE U PRIPREMI?

a) Prikaz najvažnijih promjena i rješenja koja se predlažu u radnom materijalu za novi Zakon o radu

MIRELA BOJIĆ, Matica hrvatskih sindikata, članica Radne skupine za izradu novog Zakona o radu

 

b) Stajališta Hrvatske udruga poslodavaca i neka najvažnija pitanja i problemi kod pregovora oko novog Zakona o radu

NENAD SEIFERT, Hrvatska udruga poslodavaca, Regionalnog ureda u Rijeci, voditelj pregovaračkog tima HUP-a u Radnoj skupini za izradu novog Zakona o radu

 

c) Rad kod kuće – glavna točka prijepora između socijalnih partnera – postojeća rješenja i problemi u provedbi te kako bi se taj institut mogao riješiti

KREŠIMIR ROŽMAN, urednik „Radnog prava“

 

3. ODGOVORI NA PITANJA

 

PREDAVAČI:

 • Prof. dr. sc. ŽELJKO POTOČNJAK, Katedra za radno i socijalno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu
 • MIRELA BOJIĆ, Matica hrvatskih sindikata, članica Radne skupine za izradu novog Zakona o radu
 • NENAD SEIFERT, Hrvatska udruga poslodavaca, direktor Regionalnog ureda u Rijeci, voditelj pregovaračkog tima HUP-a u Radnoj skupini za izradu novog Zakona o radu
 • KREŠIMIR ROŽMAN, urednik „Radnog prava“

 

Webinar se održava putem platforme TEAMS. Svi sudionici dobit će poveznicu dan prije webinara.

Svi sudionici dobit će prezentacije predavača.

 

KOTIZACIJA:

590 kn + PDV; pretplatnici Radnog prava 490 kn + PDV.

Druga i svaka daljnja osoba plaća 200 kn manje.

Detaljnije

KREŠIMIR ROŽMAN, HELENA MAJIĆ, BRUNO ŠTAJNER, VITOMIR BEGOVIĆ

17. siječnja 2022. s početkom u 10 sati

Besplatni webinar: AKTUALNOSTI IZ RADNIH ODNOSA

1. Posljedice Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 143/2021) – prekršaji odgovornih osoba i druga pitanja vezana za radne odnose

KREŠIMIR ROŽMAN, mag. iur., urednik „Radnog prava“

 

2. Zaštita ljudskih prava tijekom pandemije SARS-CoV-2: praksa Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda RH

mr. sc. HELENA MAJIĆ, mag. iur., savjetnica na Ustavnom sudu RH

 

3. Organizacija radnog vremena – nejednaki raspored, preraspodjela radnog vremena, rad od kuće

KREŠIMIR ROŽMAN, mag. iur., urednik „Radnog prava“

 

4. Promjene koje donosi novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita (NN 142/2021)

mr. BRUNO ŠTAJNER, dipl. ing. sig., ZITEL EURO CONTROL

 

5. Osposobljavanja i usavršavanja iz zaštite na radu, na primjeru Republike Slovenije i kakav model je potreban Hrvatskoj

mr. VITOMIR BEGOVIĆ, dipl. ing. sig., manager za ljudske resurse

 

Webinar se organizira u suradnji s poduzećem ZITEL EURO CONTROL d.o.o.

Webinar se održava putem platforme TEAMS. Svaki prijavljeni sudionik dobit će pristupne podatke dan prije održavanja webinara.

 

KOTIZACIJA:

Webinar je besplatan za sve pretplatnike časopisa „Radno pravo“ za onoliko osoba na koliko je primjeraka časopisa pretplatnik pretplaćen. Za dodatnu osobu cijena iznosi 390 kn + PDV.

Kotizacija za nepretplatnike iznosi 490 kuna + PDV.

Detaljnije

Prof. dr. sc. MATO PALIĆ, KREŠIMIR ROŽMAN

Petak, 26. studeni 2021. u 10 sati

Webinar: ODLUKA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OD 12.11.2021.

1. OBVEZATNOST PRIMJENE ODLUKA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE RH

 • Što predstavljaju odluke Stožera Civilne zaštite RH i koju pravnu snagu imaju?
 • Ustavnost odluka Stožera s obzirom na dosadašnju praksu Ustavnog suda RH
 • Što znači točka XI Odluke Stožera Civilne zaštite RH od 12.11.2021. kojom se ostalim poslodavcima preporučuje da uvedu mjeru obveznog testiranja svojih zaposlenika i drugih osoba koje dolaze u njihove poslovne prostore, te kakve to pravne posljedice može proizvesti?

Prof. dr. sc. MATO PALIĆ, Katedra za ustavno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku

 

2. RADNOPRAVNI ODNOSI U VEZI ODLUKE STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE RH OD 12. STUDENOG 2021. ZA JAVNI SEKTOR

 • Prava i obveze poslodavaca i radnika u vezi Odluke Stožera
 • Mora li poslodavac spriječiti ulazak zaposlenika bez COVID potvrde u prostorije poslodavca i što ako se takav radnik zatekne u prostorijama poslodavca?
 • Mogućnost vođenja evidencije o cijepljenu – problem zaštite osobnih podataka
 • Što ako zaposlenik odbija testiranje – posljedice (neisplata plaće, otkaz)?
 • Mora li poslodavac radniku koji odbije testiranje omogućiti rad od kuće?
 • COVID potvrda i zasnivanje radnog odnosa
  • Mora li zaposlenik obavijestiti poslodavca da nije cijepljen?
  • Ima li poslodavac pravo pitati kandidata o cijepljenju?
  • Može li cijepljenje biti prednost pri zapošljavanju?

KREŠIMIR ROŽMAN, urednik „Radnog prava“

 

3. MOGUĆNOST PRIVATNIH POSLODAVACA TEMELJEM PREPORUKE IZ ODLUKE STOŽERA

 • Mogu li poslodavci temeljem preporuke Stožera donijeti odluku o obveznom testiranju radnika?
 • Način donošenja i objavljivanja odluke
 • Pitanje savjetovanja s radničkim vijećem
 • Organizacija testiranja i troškovi
 • Posljedice po radnike ako se ne pridržavaju odluke poslodavca

KREŠIMIR ROŽMAN, urednik „Radnog prava“

 

Webinar se održava putem platforme TEAMS. Svi sudionici dobit će poveznicu dan prije webinara.

 

KOTIZACIJA:

690 kuna; 590 kuna za pretplatnike Radnog prava.

Druga osoba 200 kuna manje.

Webinar se održava u suradnji s partnerskom tvrtkom Prometheus-moderni mediji, koja će dostaviti račun za kotizaciju. Promethes-moderni mediji nije obveznik PDV-a pa je u tome slučaju navedena cijena kotizacije ukupna („bruto“).

U slučaju da neki sudionik želi račun od tvrtke Rosip d.o.o. koja je izdavač „Radnog prava“, tada će se na navedeni iznos obračunati PDV.

Detaljnije

Davor Rajčić, Krešimir Rožman

2. prosinca 2021. s početkom u 10:30 sati, hotel Antunović, Zagreb, Zagrebačka av. 100

Seminar-webinar: VISOKO OBRAZOVANJE I ZNANOST - AKTUALNE TEME

Seminar se snima i istovremeno prenosi kao webinar putem platforme TEAMS.

 

1. UREDBA O UREDSKOM POSLOVANJU S POSEBNIM OSVRTOM NA UPRAVNI POSTUPAK

Predavač: Davor Rajčić, tajnik Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 

2. POSTUPAK ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U SUSTAVU VISOKOG OBRAZOVANJA I ZNANOSTI

 • detalji o zasnivanju radnog odnosa od donošenja odluke o pokretanju postupka odnosno raspisivanja natječaja do sklapanja ugovora o radu
 • mogu li se u natječaju za zasnivanje radnog odnosa pod uvjetima koje kandidati moraju ispunjavati navoditi i uvjeti koji nisu propisani Pravilnikom o unutarnjem ustroju radnih mjesta te posljedice takvih uvjeta
 • da li Zakon o radu dopušta da se poslovi koje radnik obavlja određuju samo Pravilnikom o ustroju radnih mjesta, odnosno da ugovor o radu samo upućuje na Pravilnik i posljedice takvih rješenja
 • može li se u Pravilniku ili u ugovoru o radu navesti da zaposlenik obavlja i ostale poslove po nalogu ovlaštene osobe i koji je pravni doseg takve odredbe
 • prednosti pri zapošljavanju temeljem posebnih propisa (branitelji, osobe sa invaliditetom, žrtve rata) – na što posebno paziti

Predavači: Davor Rajčić i Krešimir Rožman, urednik „Radnog prava“

 

3. NEKA PITANJA VEZANA UZ STATUS ASISTENATA I ZAPOSLENIKA NA PROJEKTIMA TE STATUS ASISTENTA NA ZAMJENSKIM RADNIM MJESTIMA (zamjena za vrijeme bolovanja ili privremene spriječenosti asistenta ili nastavnika

Predavač: Davor Rajčić

 

4. ODLUKA O MINIMALNIM UVJETIMA radnih obveza za reizbor na znanstvena, znanstveno-nastavna, nastavna i stručna radna mjesta te o obliku izvješća stručnog povjerenstva o radu zaposlenika u postupku reizbora zvanja

Predavač: Davor Rajčić

 

5. RADNO-PRAVNI ODNOSI U VRIJEME EPIDEMIJE POSEBNO S OBZIROM NA ODLUKU STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE RH OD 12. STUDENOG 2021.

 • Organizacija kontrole
 • Problem evidencije
 • Što ako se u ustanovi pojavi osoba-zaposlenik bez Covid potvrde
 • Što ako zaposlenik odbija testiranje – posljedice?
 • Mora li poslodavac radniku koji odbije testiranje omogućiti rad od kuće
 • Covid potvrda i zasnivanje radnog odnosa
  • mora li zaposlenik obavijestiti poslodavca da nije cijepljen
  • ima li poslodavac pravo o cijepljenju pitati kandidata
  • može li cijepljenje biti prednost pri zapošljavanju

Predavač: Krešimir Rožman

 

Na Savjetovanju će sudjelovati glavne tajnice i glavni tajnik sveučilišta:

 • ZDENKA BARIŠIĆ, glavna tajnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 • HELI HAJDIĆ-NIKOLIĆ, glavna tajnica Sveučilišta u Zagrebu
 • ROBERTA HLAČA MLINAR glavna tajnica Sveučilišta u Rijeci
 • FILIP KLARIĆ-KUKUZ, glavni tajnik Sveučilišta u Splitu.

Glavne tajnice i glavni tajnik odgovarat će na postavljena pitanja.

Kako bismo mogli što kvalitetnije pripremiti Savjetovanje molimo da uz prijavu dostavite i pitanja predavačima te glavnim tajnicama i glavnom tajniku.

 

KOTIZACIJA:

Seminar: 890 kuna, za pretplatnike „Radnog prava“ 790 kuna.

Webinar: 690 kuna, za pretplatnike „Radnog prava“ 590 kuna.

Druga osoba uvijek 200 kuna manje.

Prilikom prijave molimo da naznačite prijavljujete li se na seminar ili webinar.

Webinar se održava u suradnji s partnerskom tvrtkom Prometheus-moderni mediji, koja će dostaviti račun za kotizaciju. Promethes-moderni mediji nije obveznik PDV, pa je u tome slučaju navedena cijena kotizacije ukupna („bruto“).

Webinar se održava na platformi TEAMS. Svi sudionici dobit će poveznicu dan prije webinara. 

Detaljnije