BESPLATNI WEBINAR ZA PRETPLATNIKE "RADNOG PRAVA"

16. lipnja 2023. u 10:30 sati (putem platforme Teams)

KREŠIMIR ROŽMAN, doc. dr. sc. KRISTIAN TURKALJ, HRVOJE OREŠIĆ, SANDRA CINDRIĆ

1. PODSJETNIK NA OBVEZU USKLAĐIVANJA PRAVILNIKA O RADU

 • Pravilnik o radu mora se uskladiti do 1. srpnja 2023.
 • Što sve treba uskladiti
 • Postupak donošenja i objave
 • Upravne mjere

Svi sudionici dobit će ogledni primjerak pravilnika o radu

 

2. GODIŠNJI ODMORI PREMA ZAKONU O RADU

 • Drugi dio godišnjeg odmora – može li se i kako prenijeti drugi dio godišnjeg odmora nakon lipnja 2023. – problem presude Prekršajnog suda
 • Uvjeti i mogućnosti korištenja godišnjeg odmora iz prethodne godine
 • Neiskorišteni godišnji odmor i dvije ili tri godine ranije zbog rodiljnog dopusta – presuda suda
 • Plan i raspored godišnjeg odmora - razlike
 • Kada radnik ima pravo na puni godišnji odmor
 • Razmjerni godišnji odmor – primjeri računanja
 • Naknada plaće za godišnji odmor u kontekstu novog načina određivanja što se smatra plaćom a što ne

 

3. RADNO VRIJEME I ODMORI I DOPUSTI PREMA ZAKONU O RADU I PREMA PRESUDAMA SUDA EUROPSKE UNIJE - RAZLIKE

 • Isključiva nadležnost Suda za tumačenje propisa EU
 • Obveza hrvatskog suda da ne primijeni hrvatsko pravo ako je suprotno s europskim pravom i sudskom praksom Suda EU
 • Najčešći radnopravni instituti o kojima Sud EU odlučuje (određivanje pojma radnika, prava na godišnji odmor, zaštita radnika prilikom prijenosa ugovora na novog poslodavca, utvrđivanje diskriminacije, itd.)
 • Direktiva 2003/88/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o određenim vidovima organizacije radnog vremena (SL L 299, 18. 11. 2003.) – postoje li razlike u odnosu na ZOR
 • Razlike između presuda Suda EU i hrvatskih propisa u pogledu radnog vremena i godišnjih odmora:
  • određivanje što je radno vrijeme a što odmor
  • pripravnost kao radno vrijeme
  • prenošenje godišnjeg odmora u iduću godinu – koliko dugo radnik ima pravo za prenošenje godišnjeg odmora
  • korištenje godišnjeg odmora iz prethodnih godina u slučaju bolovanja i rodiljnog dopusta
 • Kako postupati kada postojeće uređenje Zakona o radu odstupa od prakse Suda EU

 

4. SLUŽBENI PUT

 • Pitanje (ne)obvezatnosti odlaska na službeni put – da li svaki radnik mora ići na službeni put?
 • Dnevnice – uvjeti za isplatu i pravo zaposlenika
 • Može li dnevnica kompenzirati plaćanje prekovremenog rada na službenom putu
 • Službeni put i radno vrijeme – presude Suda Europske unije prema kojima je službeni put radno vrijeme

 

5. PROVEDBA OVRHE NA PLAĆI - NAJČEŠĆA PITANJA

 • Temeljem kojih isprava se provodi ovrha na plaći radnika
 • Što poslodavac treba učiniti kada zaprimi zahtjev ovrhovoditelja za provedbom ovrhe na plaći, a radniku isplaćuje plaću na račun u banci
 • Što je predmet ovrhe kada se ovrha provodi na plaći, a što je predmet ovrhe kada se ovrha provodi na novčanim sredstvima po računu
 • Kako treba postupiti poslodavac ako zna da njegov radnik ima otvoren zaštićeni račun
 • Kako postupa poslodavac ako zna da ovrhu provodi i FINA
 • Mora li i pod kojim uvjetima poslodavac postupiti kada zaprimi zahtjev tvrtke koja je otkupila potraživanje (npr. privatna tvrka je otkupila od banke potraživanje kredita na kojem radnik ima ovrhu)
 • Ostala najčešća pitanja u vezi ovrhe na plaći

 

PREDAVAČI:

- KREŠIMIR ROŽMAN, urednik „Radnog prava“

- doc. dr. sc. KRISTIAN TURKALJ, Hrvatsko katoličko sveučilište, nositelj predmeta „Osnove europskog javnog prava“

- HRVOJE OREŠIĆ, “Radno pravo”

- SANDRA CINDRIĆ, FINA

 

Webinar će se održati putem platforme TEAMS. Svi sudionici dobit će poveznicu i svu tehničku podršku.

 

Webinar je besplatan za sve pretplatnike časopisa "Radno pravo" za onoliko osoba na koliko je primjeraka časopisa pretplatnik pretplaćen. 
Za drugu i svaku daljnju osobu kotizacija iznosi 52 eura (391,79 kn) + PDV.
Kotizacija za nepretplatnike iznosi 78 eura (587,69 kn) + PDV.

(fiksni tečaj konverzije: 7,53450 kn za 1 euro)

Prijavite se!

Sve dodatne informacije na broj: 01/4829-841