Seminar: RADNIČKA VIJEĆA - AKTUALNA PITANJA, ZAKON O RADU, SLOVENSKA ISKUSTVA, EUROPSKA RADNIČKA VIJEĆA

Zagreb, 7. svibnja 2024. s početkom u 10:30 sati, hotel Antunović, Zg. avenija 100

KREŠIMIR ROŽMAN, prof. dr. sc. VIKTOR GOTOVAC, prof. dr. sc. ELIZABETA ZIRNSTEIN, HRVOJE OREŠIĆ, dr. sc. HRVOJE BUTKOVIĆ

1. AKTUALNA PITANJA RADNIČKIH VIJEĆA I ZAKONA O RADU

 • Problemi ostvarivanja prava
 • Dvojbe i detalji kod savjetovanja i suodlučivanja
 • Važnost obrazloženja mišljenja i odbijanja suglasnosti

KREŠIMIR ROŽMAN, „Radno pravo“

 

2. AKTUALNOSTI ZAKONA O RADU VEZANIH ZA RADNIČKA VIJEĆA 

 • Probni rok i otkaz zbog neudovoljavanja na probnom radu – ima li uopće sudjelovanja radničkog vijeća
 • Ugovor o radu na određeno vrijeme
 • Izvanredni otkaz i postupanje radničkog vijeća
 • Radno vrijeme – što je sve radno vrijeme – problem neprihvaćanje presuda Europskog suda
 • Godišnji odmori - plan i raspored te druga pitanja godišnjeg odmora
 • Rad od kuće i uloga radničkog vijeća
 • Pravilnici i opći akti – savjetovanje o pravilnicima koji se ne donose temeljem Zakona o radu

KREŠIMIR ROŽMAN, „Radno pravo“

 

3. RADNIČKA VIJEĆA I DRUGI AKTERI RADNOG ODNOSA

 • Odnos s poslodavcem – prava, ovlasti i mogućnosti
 • Što je to sve organ koji nadzire poslovanje poslodavca, odnosno organ javne ustanove?
 • Preuzimanje ovlasti od strane sindikalnog povjerenika – problemi, dvojbe, ograničenje, sudska praksa
 • Odnos sa sindikatom - sindikatima
 • Inspekcija rada – kada je i kako radničko vijeće može – treba koristiti radi ostvarenja prava
 • Nastupanje pred sudom
 • Isključivo pravo radničkog vijeća da osporava nezakonitost pravilnika
 • Sporazum s poslodavcem – mogućnost uređenja nekih pitanja iz radnih odnosa (plaća, godišnji odmori, radno vrijeme itd)
  • kako sklopiti takav sporazum
  • što ako ne postoji sindikat koji bi na to ovlastio radničko vijeće
 • Nepostojanje sporazuma i problem financiranja edukacije i drugih troškova radničkog vijeća
 • Uvjeti i mogućnosti opoziva / razrješenja člana radničkog vijeća i predstavnika radnika u organu poslodavca

Prof. dr. sc. VIKTOR GOTOVAC, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Katedra za radno i socijalno pravo

 

4. SLOVENSKA ISKUSTVA

 • Zakonodavstvo Republike Slovenije o radničkoj participaciji – informacija
 • Praktični uspjesi i problemi u radničkoj participaciji u Sloveniji
 • Udruženje radničkih vijeća Slovenije (Združenje Svetov Delavcev Slovenije), strukovna udruga i stručni servisi radničkim vijećima - iskustva, koristi i mogućnosti

Prof. dr. sc. ELIZABETA ZIRNSTEIN, profesorica radnog prava na Sveučilištu Primorska, te glavna tajnica Udruženja radničkih vijeća Slovenije

 

5. INFORMACIJA O IZBORIMA ZA RADNIČKA VIJEĆA

 • Pitanja koja se pojavljuju u praksi
 • Kada se može smatrati da je došlo do teškog kršenja pravila postupka koje je utjecalo na rezultat izbora
 • Uvjeti i mogućnosti izbora elektroničkim putem

HRVOJE OREŠIĆ, urednik „Radnog prava“

 

6. EUROPSKA RADNIČKA VIJEĆA

 • Preduvjeti za osnivanje europskog radničkog vijeća
 • Ovlasti eurospkog radničkog vijeća
 • Problem razumijevanje europskog radničkog vijeća od strane hrvatskih sindikata i poslodavaca
 • Uloga delegata europskog radničkog vijeća
 • Neposredni i posredni učinci europskog radničkog vijeća na organizaciju i uvjete rada

Dr. sc. HRVOJE BUTKOVIĆ, viši znanstveni suradnik, Institut za razvoj i međunarodne odnose Zagreb

 

PREDAVAČI:

 • Prof. dr. sc. VIKTOR GOTOVAC, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Katedra za radno i socijalno pravo
 • Prof. dr. sc. ELIZABETA ZIRNSTEIN, profesorica radnog prava na Sveučilištu Primorska, te glavna tajnica Udruženja radničkih vijeća Slovenije
 • KREŠIMIR ROŽMAN, „Radno pravo“
 • HRVOJE OREŠIĆ, urednik „Radnog prava“
 • Dr. sc. HRVOJE BUTKOVIĆ, viši znanstveni suradnik, Institut za razvoj i međunarodne odnose Zagreb

 

KOTIZACIJA:

110 eura + PDV za pretplatnike časopisa "Radno pravo";

125 eura + PDV ostali.

Druga i svaka daljnja osoba 30 eura manje.

Prijavite se!

Sve dodatne informacije na broj: 01/4829-841