Seminar: 1. Zakon o radu – najvažnija praktična pitanja iz novele Zakona; 2. Pravilnik o radu – što sve treba mijenjati; 3. Novi Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN 152/22)

Zagreb, 15. veljače 2023. s početkom u 10:30 sati, hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100

IRIS GOVIĆ PENIĆ, KREŠIMIR ROŽMAN, JELENA ŠELER

PREDAVAČI:

- mr. sc. IRIS GOVIĆ PENIĆ, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

- KREŠIMIR ROŽMAN, urednik „Radnog prava“

- JELENA ŠELER, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

 

Svi sudionici dobivaju:

 1. KNJIGU s detaljnim odgovorima na najčešća pitanja iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Narodne novine 151/22)  poredanih po redoslijedu članaka (cca. 100 stranica)
 2. Ogledni primjerak PRAVILNIKA O RADU usklađen s izmjenama ZOR-a (u Wordu)
 3. Posebno sastavljen popis svih odredbi iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu s kojima se pravilnik o radu treba uskladiti

 

1. ZAKON O RADU

DETALJNI PRIKAZ NAJVAŽNIJIH PRAVA IZ ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU (Narodne novine 151/22) S PRAKTIČNIM UPUTAMA:

UGOVOR O RADU

 • Novi obvezni sadržaj – kako što ugovoriti
 • Treba li sadržajno uskladiti postojeće ugovore o radu

UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VRIJEME

 • Ograničenje ugovora o radu na određeno vrijeme
 • Prijelazne odredbe – kako se računa ugovor iz 2022. (rad na određeno vrijeme, sadržaj ugovora o radu, rad od kuće i rad na daljinu, dopunski rad, upućivanje u inozemstvo)

UGOVOR ZA RAD OD KUĆE I RAD NA DALJINU

 • Uvjeti
 • Naknada troškova rada na izdvojenom mjestu rada – obveza ili ne
 • Ozljeda na radu
 • Rad na daljinu – samo u RH ili i u inozemstvu?
 • Prava radnika na dolazak u prostorije poslodavca

PROBNI RAD

 • Mogućnost produljenja
 • Probni rad kod ugovora o radu na određeno vrijeme

ZAHTJEVI RADNIKA ZA PROMJENU UVJETA UGOVORA

 • S određenog na neodređeno, s nepunog na puno, od poslodavca na izdvojenom mjestu rada, i dr.
 • Prava i obveze radnika i poslodavca – pitanje mogućnosti sudske zaštite

PLAĆE I NAKNADE PLAĆA

 • Što se mora ugovoriti a što unijeti u pravilnik o radu
 • Kako razlikovati plaću od „primitaka temeljem radnog odnosa“
 • Novosti kod jednakosti plaća žena i muškaraca

PRESTANAK UGOVORA O RADU I OSTVARIVANJE PRAVA I OBVEZA

 • Prestanak ugovora o radu starijih radnika (preko 65 g.)
 • Dostava elektroničkim putem
 • Zaštita dostojanstva radnika

UPRAVNE MJERE - PREKRŠAJI

SVI SUDIONICI DOBIT ĆE:

- KNJIGU s detaljnim odgovorima na najčešća pitanja iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Narodne novine 151/22)  poredanih po redoslijedu članaka (cca. 100 stranica)

 

2. PRAVILNIK O RADU

 • Prikaz svih odredbi Zakona o radu s kojima se pravilnik o radu treba uskladiti i onih koje bi bilo korisno ugraditi u pravilnik
 • Prikaz oglednog primjerka usklađenog pravilnika o radu

SVI SUDIONICI DOBIT ĆE:

a) Ogledni usklađeni primjerak pravilnika o radu (u Wordu)

b) Posebno sastavljen popis svih odredbi iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu s kojima se pravilnik o radu treba uskladiti

 

3. ZAKON O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA (NN 152/22)

 • Prikaz novosti u odnosu na raniji Zakon
 • Detaljni prikaz onih pravnih instituta koji su vezani uz radne odnose
 • Detaljni prikaz svih prava radnika te obveza poslodavaca koja proizlaze  

 

4. ODGOVORI NA PITANJA

 

KOTIZACIJA:

Pretplatnici „Radnog prava“ 115 eura (866,47 kn) + PDV; ostali: 130 eura (979,49 kn) + PDV; druga i daljne osobe 30 eura (226,04 kn) manje.

Tiskana knjiga s odgovorima na pitanja, ogledni primjerak pravilnika o radu i popis odredbi koje treba mijenjati, uključeni su u iznos kotizacije.

(fiksni tečaj konverzije: 7,53450 kn za 1 euro)

Prijavite se!

Sve dodatne informacije na broj: 01/4829-841