Seminar: VISOKO OBRAZOVANJE I ZNANOST

Zagreb, 17. studeni 2023. s početkom u 10:30 sati, hotel Antunović, Zg. av. 100

prof. dr. sc. FRANE STANIČIĆ, prof. dr. sc. ŽELJKO POTOČNJAK, DAVOR RAJČIĆ, KREŠIMIR ROŽMAN, GORAN RANOGAJEC

 • Godina dana primjene Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti
 • Prijedlog Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama – osvrt na problem primjene u visokom obrazovanju i znanosti
 • Aktualnosti

 

PREDAVAČI:

- prof. dr. sc. FRANE STANIČIĆ, Katedra za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

- prof. dr. sc. ŽELJKO POTOČNJAK, profesor emeritus Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

- DAVOR RAJČIĆ, „Radno pravo“

- KREŠIMIR ROŽMAN, urednik „Radnog prava“

- GORAN RANOGAJEC, tajnik Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

 

1. ZAPOŠLJAVANJA I POSTUPAK KOD NATJEČAJA I PRAVA NEIZABRANIH KANDIDATA

 • Obavijest o izboru izabranog kandidata
 • Pravna zaštita putem prigovora
 • Rješenje o prigovoru
 • Sklapanje ugovora o radu

prof. dr. sc. FRANE STANIČIĆ

 

2. UPRAVNI POSTUPAK U VISOKOM OBRAZOVANJU I ZNANSTVENOJ DJELATNOSTI

 • O upravnom postupku
 • Specifičnosti upravnog postupka u visokom obrazovanju i znanosti

prof. dr. sc. FRANE STANIČIĆ

 

3. IZBORI U ZVANJE

 • Dvojbe i problemi
 • Prestanak ugovora o radu zbog neispunjavanja uvjeta za reizbor
 • Javni natječaj – prava sudjelovanja i izbora osoba koje u redovnom postupku ne bi mogle biti izabrane

DAVOR RAJČIĆ

 

4. PRIJEDLOG ZAKONA O PLAĆAMA U DRŽAVNOJ SLUŽBI I JAVNIM SLUŽBAMA – problem budućeg zakona u sustavu visokog obrozovanja i znanosti  

 • Ocjenjivanje – novi sustav vrednovanja rada i nagrađivanja zaposlenih
 • Uvođenje sustava kažnjavanja loše ocijenjenih zaposlenika
 • Način utvrđivanja koeficijenata - hoće li biti prostora za posebne dodatke iz kolektivnih ugovora
 • Promicanje u plaći temeljem ocjene učinkovitosti rada
 • Što će biti s postojećim kolektivnim ugovorima i dodacima na plaću iz tih kolektivnih ugovora
 • Što će uopće ostati za pregovore u budućim kolektivnim ugovorima

prof. dr. sc. ŽELJKO POTOČNJAK

 

5. NEKE DVOJBE U VEZI PRIMJENE ZAKONA O RADU, ZAKONA O PLAĆAMA I KOLEKTIVNIH UGOVORA U VISOKOM OBRAZOVANJU I ZNANOSTI

 • Ugovori o radu na određeno vrijeme
 • Problem sukoba Zakona o radu i Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti
 • Zasnivanja radnog odnosa bez natječaja te rad na određeno vrijeme kada ne postoji kolektivni ugovor za visoko obrazovanje i znanost
 • Plaće iz vlastitih prihoda – dvojbe primjena Zakona o plaćama u javnim službama i kolektivnog ugovora na sve zaposlene  

KREŠIMIR ROŽMAN

 

6. STUDENTSKA PITANJA KOJA SE MORAJU RIJEŠITI NA VISOKIM UČILIŠTIMA

 • Stjecanje statusa studenata (redovni/izvanredni)
 • Prava i obveze, prava iz studentskog standarda
 • Postupci o pravima i obvezama studenata
 • Subvencioniranje troškova školarine
 • Mirovanje prava i obveza
 • Primjena prijelaznih odredbi
 • Prestanak statusa studenta

DAVOR RAJČIĆ

 

7. ZAKON O AKADEMSKOM I STRUČNOM NAZIVU I AKADEMSKOM STUPNJU (NN 123/23)

 • Prikaz i analiza

DAVOR RAJČIĆ

 

8. ZAŠTITA I ČUVANJE OSOBNIH PODATAKA U SUSTAVU ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA

GORAN RANOGAJEC

 

Svi sudionici dobit će ogledni primjerak općeg aka iz članka 12. st. 2. Zakona o akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju.

 

KOTIZACIJA:

110 eura (828,80 kn) + PDV za pretplatnike časopisa „Radno pravo“,
130 eura (979,49 kn) + PDV ostali.
Druga i svaka daljnja osoba 20 eura (150,69 kn) manje.

Prijavite se!

Sve dodatne informacije na broj: 01/4829-841