Seminar: NOVI SUSTAV PLAĆA U JAVNIM SLUŽBAMA

Zagreb, 6. srpnja 2023. s početkom u 10:30 sati, hotel Antunović

MIRELA BOJIĆ, MATIJA KROFLIN, KREŠIMIR ROŽMAN, VIŠNJA TAFRA, izv. prof. dr. sc. VELIBOR MAČKIĆ, STJEPAN TOPOLNJAK, prof. dr. sc. VATROSLAV ZOVKO, ŽELJKO STIPIĆ

1. PRIJEDLOG ZAKONA O PLAĆAMA U DRŽAVNOJ SLUŽBI I JAVNIM SLUŽBAMA

 • Uvođenje platnih razreda
  Platna ljestvica – broj platnih razreda
 • Način utvrđivanja koeficijenata – što će sve biti obuhvaćeno u koeficijentima – hoće li biti prostora za posebne dodatke iz kolektivnih ugovora
 • Utvrđivanje cijene sata rada
 • Dodaci na osnovnu plaću
 • Ocjenjivanje – kakav će biti novi sustav vrednovanja rada i nagrađivanja zaposlenih
 • Uvođenje sustava kažnjavanja loše ocijenjenih zaposlenika
 • Promicanje u plaći temeljem ocjene učinkovitosti rada
 • Novčana nagrada za radne rezultate (bonus)
 • Povjerenstvo za odlučivanje o prigovorima
 • Vijeće za praćenje i unaprjeđenje sustava plaća u državnoj službi i javnim službama
 • Na koji način će biti zaštićeni zaposlenici kojima bi prema novom sustavu plaće bile smanjene
 • Što će biti s postojećim kolektivnim ugovorima i dodacima na plaću iz tih kolektivnih ugovora
 • Što će uopće ostati za pregovore u budućim kolektivnim ugovorima

MIRELA BOJIĆ, Matica hrvatskih sindikata, članica radne skupine za pripremu Zakona

 

2. MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU I ODLUKA O ISPLATI PRIVREMENOG DODATKA NA PLAĆU DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA TE SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U JAVNIM SLUŽBAMA

(Oba dokumenta trebaju biti donesena kroz nekoliko dana)

 • Privremeni dodaci na plaću u 4 grupe prema rasponu koeficijenata
 • Način realizacije
 • Regres za godišnji odmor

MATIJA KROFLIN, glavni tajnik Sindikata znanosti i visokog obrazovanja

 

3. INFORMACIJA O ODLUCI USTAVNOG SUDA RH O UKIDANJU U-I-242/2023 OD 23. SVIBNJA 2023. O UKIDANJU ČLANKA 192. STAVCI 4, 5. I 6. ZAKONA O RADU

 • Primjena i obrazloženje
 • Posljedice

KREŠIMIR ROŽMAN, „Radno pravo“

 

4. INFORMACIJA O ZAKONU O REGISTRU ZAPOSLENIH I CENTRALIZIRANOM OBRAČUNU PLAĆA U DRŽAVNOJ SLUŽBI I JAVNIM SLUŽBAMA (NN 59/23)

 • Isplata plaća, ostalih materijalnih prava, naknada i drugog dohotka putem COP-a, neovisno o izvorima financiranja u državnom proračunu iz kojih se isplaćuju
 • Vrijeme primjene
 • Prekršajne odredbe

KREŠIMIR ROŽMAN, „Radno pravo“

 

5. ODGOVORI NA PITANJA

 

6. PANEL RASPRAVA O PRIJEDLOGU ZAKONA O PLAĆAMA U DRŽAVNOJ SLUŽBI I JAVNIM SLUŽBAMA

Sudionici:

 • VIŠNJA TAFRA, ravnateljica Uprave za službenički sustav Ministarstva pravosuđa i uprave
 • MATIJA KROFLIN, glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti
 • izv. prof. dr. sc. VELIBOR MAČKIĆ, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, posebni savjetnik Predsjednika RH za ekonomiju
 • STJEPAN TOPOLNJAK, predsjednik Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi, član radne skupine za izradu Zakona
 • prof. dr. sc. VATROSLAV ZOVKO, profesor menandžmenta na Učiteljskom fakultetu, sudski vještak za plaće, ravnatelj Hrvatske udruge poslodavaca u odgoju, obrazovanju i znanosti
 • ŽELJKO STIPIĆ, Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod

 

KOTIZACIJA:
88 eura (663,04 kn) + PDV za pretplatnike „Radnog prava“, 108 eura (813,73 kn) + PDV za nepretplatnike.

Druga i daljne osobe 20% manje.

Prijavite se!

Sve dodatne informacije na broj: 01/4829-841