Seminar: ZAŠTITA OD DISKRIMINACIJE TE UZNEMIRAVANJA I SPOLNOG UZNEMIRAVANJA U RADNIM ODNOSIMA

Zagreb, 12. lipnja 2024. s početkom u 10:30 sati, hotel Antunović, Zg. avenija 100

IVANA GRGUREV, IRIS GOVIĆ PENIĆ, ANA MARIJA FUČKAR KATANEC, KREŠIMIR ROŽMAN, MAJA MUNIVRANA

1. SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE I RADNI ODNOSI

 • Određenje diskriminacije i iznimke od diskriminacije
 • Teži oblici diskriminacije
 • Diskriminacija u radnim odnosima
 • Uznemiravanje i spolno uznemiravanje
 • Mjere zaštite od diskriminacije

Prof. dr. sc. IVANA GRGUREV, Katedra za radno i socijalno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

2. UZNEMIRAVANJE, SPOLNO UZNEMIRAVANJE, MOBING

 • Zaštita od uznemiravanja i spolnog uznemiravanja
 • Razlika između uznemiravanja i mobinga
 • Sudski postupak protiv uznemiravanja i spolnog uznemiravanja

Mr. sc. IRIS GOVIĆ PENIĆ, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

 

3. VOĐENJE POSTUPKA ZA ZAŠTITU DOSTOJANSTVA RADNIKA U PRAKSI

 • Tijek postupka
 • Osobe koje sudjeluju i koje mogu sudjelovati u postupku
 • Tajnost postupanja
 • Zapisnik, otpravak, odluka, mišljenje
 • Mjere i mogućnosti ovlaštene osobe i poslodavca

ANA MARIJA FUČKAR KATANEC, ekspert za radne odnose, CROATIA osiguranje d.d.

 

4. ODREDBE PRAVILNIKA O RADU O ZAŠTITI DOSTOJANSTVA RADNIKA

 • Prijedlog mogućih odredbi pravilnika o radu kojima se uređuje zaštita dostojanstva radnika s obrazloženjem

KREŠIMIR ROŽMAN, „Radno pravo“

 

5. KAZNENA DJELA PROTIV RADNIH ODNOSA

 • O kaznenim djelima iz radnih odnosa
 • Kazneno djelo zlostavljanja na radu

Prof. dr. sc. MAJA MUNIVRANA, Katedra za kazneno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

PREDAVAČI:

 • Prof. dr. sc. IVANA GRGUREV, Katedra za radno i socijalno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Mr. sc. IRIS GOVIĆ PENIĆ, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu
 • ANA MARIJA FUČKAR KATANEC, ekspert za radne odnose, CROATIA osiguranje d.d.
 • KREŠIMIR ROŽMAN, „Radno pravo“
 • Prof. dr. sc. MAJA MUNIVRANA, Katedra za kazneno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Svi sudionici dobit će u digitalnom obliku prijedlog dijela pravilnika o radu kojim se uređuju pitanja zaštite dostojanstva radnika.

 

KOTIZACIJA:
110 eura + PDV za pretplatnike časopisa "Radno pravo";
125 eura + PDV ostali.    
Druga i svaka daljnja osoba 30 eura manje.

Svi prijavljeni na radionicu "Primjena Zakona o plaćama i Uredbe i opći akt o sistematizaciji" koja će se održati 19. lipnja 2024. ostvaruju 50 % popusta na kotizaciju za sudjelovanje na ovom seminaru. Ako ostvarujete popust, molimo da to napomenete prilikom prijave na ovaj seminar.

Prijavite se!

Sve dodatne informacije na broj: 01/4829-841