Seminar: 1. IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU; 2. RADNOPRAVNA PITANJA U VEZI ZDRAVSTVENOG STANJA RADNIKA

Zagreb, 12. svibnja 2023. s početkom u 10:30 sati, hotel Antunović, Zg. avenija 100

DIJANA VUKSAN, SREBRENKA MESIĆ, SABINA DUGONJIĆ, KREŠIMIR ROŽMAN

1. ZAKON O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine 33/23)
 • Uvjeti bolovanja (privremene nesposobnosti za rad)
 • Potvrda, procjena trajanja bolovanja, (ne)mogućnost naknadnog određivanja bolovanja
 • Prestanak bolovanja
 • Obvezni prestanak bolovanja zbog ocjene Zavoda za vještačenje
 • Regresni zahtjev kod ozljede na radu
 • Osiguranici – osnove osiguranja
  • nove osnove osiguranja
  • obveza osobnog pristupa osiguranika osiguranih po osnovi nezaposlenosti
  • prestanak statusa u obveznom zdravstvenom osiguranju
  • odjava bez donošenja rješenja
 • Pravo na naknadu plaće
  • koji osiguranici ostvaruju pravo na naknadu plaće
  • uzroci privremene nesposobnosti za rad
  • pravo na naknadu plaće na teret poslodavca
  • pravo na naknadu plaće na teret sredstava HZZO-a i državnog proračuna
  • rad u polovici punog radnog vremena
  • postupanje u slučaju utvrđene smanjene radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, djelomičnog ili potpunog gubitka radne sposobnosti
  • povećana dobna granica osiguranika za ostvarivanje prava na naknadu plaće na teret HZZO-a (sa 65 godina starosti na 70 godina)
  • pravo na naknadu plaće nakon prestanka radnog odnosa
  • nadzor i kontrola nad korištenjem privremene nesposobnosti osiguranika
 • Utvrđivanje osnovice za naknadu plaće
  • isplate koje se ne uračunavaju u osnovicu za naknadu plaće
 • Visina naknade plaće            
  • najviši i najniži iznos naknade plaće
  • naknada plaće u iznosu 100% od osnovice
  • kada se naknada plaće utvrđuje u iznosu 50% zadnje isplaćene naknade plaće
  • prethodno osiguranje kao uvjet za utvrđivanje iznosa naknade plaće
  • kada se naknada plaće isplaćuje od iste osnovice za naknadu


2. KONTROLA BOLOVANJA

 •     Mogućnosti kontrole bolovanja
 •     Postupak kontrole
 •     Posljedice, pokazatelji i rezultati kontrole

 
3. RADNO-PRAVNA PITANJA U VEZI ZDRAVSTVENOG STANJA RADNIKA

 •     Obaviještavanje o bolesti, moguća pitanja poslodavca  
 •     Mogućnosti kontrole bolovanja od strane poslodavca
 •     Mogućnost korištenja privatnog detektiva
 •     Bolovanje i otkazni rok
 •     Bolovanje i godišnji odmor i plaćeni dopust
 •     Bolovanje i nejednaki raspored radnog vremena
 •     Obveze i mogućnosti poslodavca kod djelomičnog gubitka radne sposobnosti radnika
 •     Mogući problemi za poslodavca kod opće nesposobnosti za rad radnika, ako se radnik žali (tko plaća naknadu plaće i dr.)


4. PRIVREMENA NESPOSOBNOSTI ZA RAD – pregled recentne sudske prakse

 

 

PREDAVAČI:

- DIJANA VUKSAN (HZZO)

- dr. SREBRENKA MESIĆ (HZZO)

- SABINA DUGONJIĆ (sutkinja Županijskog suda u Zagrebu)

- KREŠIMIR ROŽMAN („Radno pravo“)

 

KOTIZACIJA:

98 eura (738,38 kn) + PDV pretplatnici,
115 eura (866,47 kn) + PDV nepretplatnici.
Druga i svaka daljnja osoba 15 eura (113,02 kn) manje.

(fiksni tečaj konverzije: 7,53450 kn za 1 euro)

Prijavite se!

Sve dodatne informacije na broj: 01/4829-841