Seminar: 1. PLAĆE; 2. PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRAČUNA PLAĆE, NAKNADE PLAĆE, OTPREMNINE I NAKNADE ZA NEISKORIŠTENI GODIŠNJI ODMOR; 3. OVRHA NA PLAĆI

Zagreb, 26. rujna 2023. s početkom u 10:30 sati, Hotel Antunović, Zg. avenija 100

KREŠIMIR ROŽMAN, prof. dr. sc. VATROSLAV ZOVKO, IVA KVESIĆ

1. PLAĆE

 • Plaće prema Zakonu o radu
 • Razlikovanje plaće i materijalnih prava – kako i je li to uopće moguće
 • Mora li svaki radnik imati plaću sa svim elementima navedenim u Zakonu o radu
 • Osnove i mjerila – imaju li utjecaj na plaću
 • Naknada plaće – može li se pravilnikom, kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu naknada umanjiti
 • Plaća i fond sati – budući Zakon o radu poznaje samo tjedni fond sati kako mjesečni fond sati utječe na plaće
 • Plaća i naknada plaće za dane blagdana – kada radnik radi, ili po rasporedu nije trebao raditi i dr.
 • Plaća kod nejednakog rasporeda i preraspodjele radnog vremena
 • Uvećanja plaće – na redovnu ili na minimalnu plaću - kako protumačiti lošu odredbu Zakona

 

2. PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRAČUNA PLAĆE, NAKNADE PLAĆE, OTPREMNINE I NAKNADE ZA NEISKORIŠTENI GODIŠNJI ODMOR

 • Novosti koje sadrži Pravilnik (dužnost usklađivanja obračunskih isprava s odredbama Pravilnika do 1. listopada 2023.)   
 • Podaci koji se moraju unijeti u obrazac
 • Neobveznost obrasca IP1 i IO1 iz Pravilnika – kako prilagoditi vlastiti obrazac odnosno program
 • Detaljni prikaz primjera obračuna plaće
  • 1. Jednostavne plaće kakve imaju neki privatni poslodavci
  • 2. Složene plaće kao u javnim službama
 • Obračun neisplaćene plaće
  • Obvezna dva obračuna
 • Forma obračuna da bi bio ovršna isprava
 • Veza Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor i Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima
 • Može li ispunjavanje ovako detaljnih obrazaca obračuna biti u nadležnosti isključivo računovodstvenih odjela ili će u praksi biti potrebna i pomoć pravnika?
 • Dostava obračuna isplaćene i neisplaćene plaće
 • Mogućnost dostave elektroničkim putem - uvjeti

 

3. PROVEDBA OVRHE NA PLAĆI

 • Ovrha na novčanim sredstvima
 • Ovrha koju provodi poslodavac 
 • Zaštićeni račun
 • Što ne može biti predmet ovrhe kod poslodavca
 • Prednosni red
 • Promjena vjerovnika - kako poslodavac treba postupiti kada zaprimi zahtjev tvrtke koja je otkupila potraživanje (npr. privatna tvrka je otkupila od banke potraživanje kredita na kojem radnik ima ovrhu)
 • Postupanje poslodavca kada zaprimi izjavu o zapljeni po pristanku dužnika (tzv. administrativna zabrana)
 • Obračun neisplaćene plaće kao ovršne isprave – uvjet i postupak

 

PREDAVAČI:

 • Krešimir Rožman, „Radno pravo“
 • prof. dr. sc. Vatroslav Zovko, stalni sudski vještak za financije, javne financije, računovodstvo, poreze i informatiku
 • Iva Kvesić, Financijska agencija (FINA)

 

KOTIZACIJA:

88 eura (663,04 kn) + PDV za pretplatnike „Radnog prava“,

108 eura (813,73 kn) + PDV za nepretplatnike.

Druga i daljnje osobe 20% manje.

Prijavite se!

Sve dodatne informacije na broj: 01/4829-841