Seminar: AKTUALNOSTI - ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU I ZNANSTVENOJ DJELATNOSTI NAKON 6 MJESECI PRIMJENE

Zagreb, 21. travnja 2023. s početkom u 10:30 sati, hotel Antunović, Zg. avenija 100

KREŠIMIR ROŽMAN, TOMISLAV KRUŠLIN, DAVOR RAJČIĆ

SVI SUDIONICI DOBIT ĆE U WORD OBLIKU OGLEDNI PRIMJERAK:

1. Pravilnika o stegovnoj odgovornosti

2. Pravilnika o radu (prilagođenog za visoko obrazovanje i znanost) 

3. Pravilnika o davanju suglasnosti za rad izvan ustanove

4. Pravilnika o ocjenjivanju suradnika

5. Pravilnika o slobodnoj studijskoj godini (sabbatical)

6. Pravilnika o oduzimanju akademskog /stručnog naziva /akademskog stupnja

+

Obrazac ugovora o radu sukladan ZOR-u, a prilagođen za znanost i visoko obrazovanje 

 

1. STEGOVNA ODGOVORNOST

 • Razlozi za stegovnu odgovornost nastavnika prema Preporuci UNESCO-a o statusu visokoškolskog nastavnog osoblja
 • Vrste stegovnih mjera i izvršenje
 • (Ne)mogućnost novčanih kazni
 • Što ako dekan / ravnatelj neće provesti odluku stegovnog povjerenstva
 • Žalba na odluku stegovnog povjerenstva – tko je rješava i može li se isključiti
 • Upozorenje iz Zakona o radu – može li se to isključiti iz stegovnog postupka
 • Prikaz primjera Pravilnika o stegovnoj odgovornosti

 

2. UPRAVNI POSTUPAK U VISOKOM OBRAZOVANJU I ZNANOSTI

 • Što je sve upravni postupak prema Zakonu
 • Kada je rješene izvršno
 • Može li se isključiti žalba
 • Postupak pred Upravnim sudom

 

3. JAVNI NATJEČAJI

 • Postoji li obveza javnog natječaja za ostale zaposlenike nakon prestanka važenja Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje
 • Treba li davati upute o zaštiti prava svim kandidatima i treba li čekati protek roka za zaštitu prava prije sklapanja ugovora o radu
 • Kada se može poništiti natječaj i što ako nitko nije primljen, je li se natječaj poništava, je li se odluka o tome objavljuje u Narodnim novinama

 

4. PRIMJENE ODLUKE VLADE RH

 • Što sve uključuje Odluka Vlade RH o isplati materijalnih i nematerijalnih prava te drugih naknada za zaposlenike u ustanovama iz sustava visokog obrazovanja i znanosti (kojom se nadomješta Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje)
 • Je li Odluka Vlade RH u cijelosti zamijenjuje Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje
 • Primjenjuju li se odredbe Kolektivnog ugovora o izuzetcima od javnog natječaja, odredbe o mogućnosti dužeg ugovora o radu na određeno vrijeme i dr.

 

5. RAD IZVAN USTANOVE

 • Je li uskrata takvog rada pravo ustanove ili je takav rad pravo nastavnika odnosno znanstvenika koji se iznimno može ograničiti
 • Usporedba s Direktivom o transparentnim i predvidljivim radnim uvjetima koja to regulira, a odnosi se i na javne službe
 • Što može biti razlog uskrate odobrenja za takav rad
 • Može li se rad za drugu ustanovu u istom sveučilištu smatrati konkurencijom
 • Kako na fakultete utječe ako je isto regulirano Statutom Sveučilišta

 

6. ODGOVORI NA SPORNA PITANJA - ŠTO SE ISKRISTALIZIRALO U TUMAČENJIMA ZAKONA NAKON 6 MJESECI PRIMJENE, A KOJE DVOJBE POSTOJE I DALJE

 • Kako riješiti osobe koje nemaju 5 godina na radnom mjestu (zvanju) a imaju uvjete
 • Treba li promjena ugovora o radu (aneks) kod reizbora
 • Što s nastavnicima i znanstvenicima koji nisu izabrani niti reizabrani – kakav otkaz i uvjeti
 • Prava i obveze stručnog suradnika
 • Što znači pravo asistenta da ide na konferencije
 • Pravo na otpremninu ako se nastavnik/znanstvenik ponovno zaposli nakon 65. godine
 • Kako pomiriti obveze iz Zakona za provođenje izbora i problem financiranja i suglasnosti Ministarstva (što je Odluka o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama i posljedice nepoštovanja Odluke)

 

7. NEKA PITANJA PRIMJENE ZAKONA O RADU

 • Ugovor o radu na određeno vrijeme – primjena i (ne)mogućnost pretvaranja u rad na neodređeno vrijeme
 • Rad od kuće i rad na daljinu – mora li se sklapati ugovor o radu od kuće ili na daljinu za rad nastavnika/za poslove koje uobičajeno ne rade u ustanovi (priprema, znanstveni rad)
 • Probni rad
 • Osposobljavanje za rad koje je radno vrijeme

 

PREDAVAČI:

- KREŠIMIR ROŽMAN, urednik "Radnog prava"

- TOMISLAV KRUŠLIN, sudac Upravnog suda u Zagrebu, privremeno raspoređen na Vrhovni sud RH

- DAVOR RAJČIĆ, tajnik Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 

KOTIZACIJA:
100 eura (753,45 kn) + PDV za pretplatnike časopisa „Radno pravo“;
120 eura (904,14 kn) + PDV ostali.
Druga i svaka daljnja osoba 25 eura (188,36 kn) manje.

(fiksni tečaj konverzije: 7,53450 kn za 1 euro)

Prijavite se!

Sve dodatne informacije na broj: 01/4829-841