Propisi

U ovoj rubrici prikazujemo popis novoobjavljenih propisa

Ostali propisi

ZAKON O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU

Narodne novine br. 47/09
Pregledaj

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama

Narodne novine 59-17
Pregledaj

Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata

Narodne novine br. 93/14
Pregledaj

Pravilnik o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Narodne novine br. 02/15
Pregledaj

Zakon o medijima

Narodne novine br. 81/13
Pregledaj

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Narodne novine br. 92/14
Pregledaj

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Narodne novine br. 152/14
Pregledaj

Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom

Narodne novine br. 2/15
Pregledaj

Prekršajni zakon

Narodne novine br. 70/17
Pregledaj

ZAKON O KAZALIŠTIMA

Narodne novine br. 26/14
Pregledaj

Zakon o minimalnoj plaći

Narodne novine br. 39/13
Pregledaj

Zakon o volonterstvu

Narodne novine br. 22/13
Pregledaj

Zakon o suzbijanju diksrimnacije

Narodne novine 112/12
Pregledaj

Zakon o udrugama

Narodne novine br. 70/17
Pregledaj

Zakon o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom

Narodne novine br. 64/01
Pregledaj

ZAKON O PRIVREMENOM UZDRŽAVANJU

Narodne novine br. 92/14
Pregledaj

Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje

Narodne novine 118/16
Pregledaj

Zakon o strancima

Narodne novine br. 69/17
Pregledaj

UREDBU O PRIVREMENOJ PRIMJENI PRAVILA O RADU DRŽAVLJANA DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Narodne novine br. 79/13
Pregledaj

ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH

Narodne novine br. 24/10
Pregledaj

Zakon o poticanju zapošljavanja

Narodne novine br. 16/17
Pregledaj

Zakon o ravnopravnosti spolova

Narodne novine br. 69/17
Pregledaj

Pravilnik o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca

Narodne novine br. 93/15
Pregledaj

ZAKON O ARBITRAŽI

Narodne novine br. 88/01
Pregledaj

ZAKON O POLICIJI

Narodne novine br. 130/12
Pregledaj

Zakon o potporama za očuvanje radnih mjesta

Narodne novine br. 93/14
Pregledaj

ODLUKU O UTVRĐIVANJU GODIŠNJE KVOTE DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA ZA KALENDARSKU GODINU 2014.

Narodne novine br. 151/13
Pregledaj

ODLUKA KOJOM SE UTVRĐUJE LISTA MIRITELJA GOSPODARSKO?SOCIJALNOG VIJEĆA ZA KOLEKTIVNE RADNE SPOROVE

Narodne novine br. 146/11
Pregledaj

ZAKON O ZAŠTITI TAJNOSTI PODATAKA

Narodne novine br. 79/07
Pregledaj

Zakon o inspektoratu rada

Narodne novine br. 19/14
Pregledaj

Zakon o trgovini

Narodne novine br. 30/14
Pregledaj

Zakon o blagdanima,spomendanima i neradnim danom u Republici Hrvatskoj

Narodne novine 130/11
Pregledaj

ZAKON O SUZBIJANJU DISKRIMINACIJE

Narodne novine br. 112/12
Pregledaj

Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine

Narodne novine br. 153/13
Pregledaj

OBITELJSKI ZAKON

Narodne novine br. 83/14
Pregledaj

ZAKON O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA

Narodne novine br. 38/13
Pregledaj

Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja

Narodne novine br. 95/15
Pregledaj

Zakon o upravnim sporovima

Narodne novine br. 143/12
Pregledaj

Zakon o obaveznim odnosima

Narodne novine 78/15
Pregledaj

Zakon o tajnosti podataka

Narodne novine br. 86/12
Pregledaj

Zakon o europskim radničkim vijećima

Narodne novine br. 93/14
Pregledaj

ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Narodne novine br. 25/13
Pregledaj

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama

Narodne novine 59-17
Pregledaj

ZAKON O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA

Narodne novine br. 54/13
Pregledaj

Stečajni zakon

Narodne novine br. 71/15
Pregledaj

ZAKON O OBRANI

Narodne novine br. 73/13
Pregledaj

ZAKON O USTANOVAMA

Narodne novine br. 35/08
Pregledaj

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Narodne novine br. 152/14
Pregledaj

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom

Narodne novine br. 2/15
Pregledaj

Prekršajni zakon

Narodne novine br. 70/17
Pregledaj

ZAKON O OBRANI

Narodne novine br. 73/13
Pregledaj

Zakon o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca

Narodne novine br. 82/15
Pregledaj

ZAKON O ŽIVOTNOM PARTNERSTVU OSOBA ISTOG SPOLA

Narodne novine br. 92/14
Pregledaj

Zakon o zaštiti osobnih podataka

Narodne novine br. 106/12
Pregledaj

Zakon o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom

Narodne novine br. 64/01
Pregledaj

Zakon o trgovačkim društvima

Narodne novine br. 68/13
Pregledaj

Uredba o privremenoj primjeni pravila o radu državljana

Narodne novine 79/13
Pregledaj

Zakon o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvu (SE) i u europskoj zadruzi (SCE)

Narodne novine br. 93/14
Pregledaj

ZAKON O BLAGDANIMA, SPOMENDANIMA I NERADNIM DANIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Narodne novine br. 130/11
Pregledaj

ZAKON O OBRTU

Narodne novine br. 143/13
Pregledaj

Zakon o poticanju zapošljavanja

Narodne novine br. 16/17
Pregledaj

Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata

Narodne novine br. 93/14
Pregledaj

Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Narodne novine br. 02/15
Pregledaj

Zakon o elektroničkom potpisu

Narodne novine br. 30/14
Pregledaj

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Narodne novine br. 92/14
Pregledaj

Zakon o potporama za očuvanje radnih mjesta

Narodne novine br. 93/14
Pregledaj

Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

Narodne novine br. 113/16
Pregledaj