Propisi

U ovoj rubrici prikazujemo popis novoobjavljenih propisa

Javne službe

ZAKON O SOCIJALNOJ SKRBI

Narodne novine br. 157/13
Pregledaj

PRAVILNIK O SASTAVU I NAČINU RADA TIJELA VJEŠTAČENJA U POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI I DRUGIH PRAVA PO POSEBNIM PROPISIMA

Narodne novine br. 110/14
Pregledaj

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI

Narodne novine br. 94/13
Pregledaj

ZAKON O ZNANSTVENOJ DJELATNOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU

Narodne novine br. 101/14
Pregledaj

UREDBU O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA

Narodne novine br. 25/13
Pregledaj

ZAKON O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU

Narodne novine br. 94/13
Pregledaj