Pitanja i odgovori

Pretplatnicima "Radnog prava" obavezno odgovaramo, ostalima zavisno od zanimljivosti pitanja za čitatelje.

Naknada štete

Pravo na regres i naknada štete zbog neiskorištenog godišnjeg odmora

Odgovorio: RP
Pitanje:

Članica našeg Sindikata zaposlena je u Domu za odrasle osobe, temeljem Ugovora na neodređeno vrijeme. Dana 10. lipnja 2022. svim radnicima u ustanovi osim njoj, isplaćen je regres u iznosu od 1.500,00 kn za korištenje godišnjeg odmora, čime je ista stavljena u nepovoljniji položaj u odnosu na druge radnike, dok joj je prije toga usmeno odbijen zahtjev za korištenjem dijela starog i novog godišnjeg odmora.
Nakon toga, 13. lipnja 2022., v.d. ravnatelj ustanove donio je Odluku o njezinom udaljenju od obavljanja poslova, kojom se ista udaljuje sa radnog mjesta od 14. lipnja pa do obustave kaznenog postupka, koji je pokrenut protiv iste prije četiri godine zbog počinjenja kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 291. st. 1. Kaznenog zakona.
U njeno ime podnijeli smo tužbu protiv Doma radi naknade štete zbog neiskorištenog dijela godišnjeg odmora za 2021. i zbog neisplate regresa za 2022.
Ovog mjeseca zakazano je pripremno ročište, a suprotna strana se želi nagoditi i isplatiti iznos za neiskorišteni godišnji, dok smo zapeli u pregovorima oko prava na isplatu regresa.
Kako je naša članica radila u vrijeme isplate regresa, a nije joj omogućeno korištenje niti razmjernog dijela novog godišnjeg odmora za 2022., te kako je nakon toga donesena Odluka o suspenziji, ima li ista pravo na isplatu regresa za 2022. godinu?  


Odgovor:

Ako se na ustanovu primjenjuje Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022), tada pravo na regres prema čl. 58. st. 5. ima svaki zaposlenik koji u tekućoj godini koristi makar i razmjerni dio godišnjeg odmora. Poslodavac je svim radnicima isplatio regres osim njoj, i upravo po toj osnovi bi radnica mogla imati temelj za isplatu regresa.
U pogledu naknade štete zbog neiskorištenog godišnjeg odmora, da radnica nije bila udaljena, ona bi mogla koristiti godišnji odmor (nama nije poznato koliko je radnici preostalo dana neiskorištenog godišnjeg odmora). Međutim, radnica je već prema odredbama Zakona i trebala biti udaljena od obavljanja posla zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti. Prema tome, poslodavac bi se mogao braniti da je od 13. do 30. lipnja 2022. bilo dovoljno dana za iskoristiti preostale dane godišnjeg odmora iz 2021. godine, ali kako je radnica temeljem Zakona udaljena, to nije bilo moguće učiniti.