Pitanja i odgovori

Pretplatnicima "Radnog prava" obavezno odgovaramo, ostalima zavisno od zanimljivosti pitanja za čitatelje.

Prekršaji, inspekcijski nadzor

Usklađenje odredbi pravilnika o radu s novim Zakonom o radu

Odgovorio: RP
Pitanje:

Budući da su poslodavci bili u obvezi uskladiti Pravilnike o radu sa novim Zakonom o radu do 30.06.2023., postoje li kakve konzekvence za one koji to nisu učinili? 


Odgovor:

Nema prekršaja ako poslodavci ne usklade pravilnike o radu, već je samo određena upravna mjera. Članak 226. Zakona o radu propisuje: “U provedbi inspekcijskog nadzora u području rada inspektor će usmenim rješenjem u zapisniku poslodavcu narediti da u ostavljenom roku: donese i objavi pravilnik o radu ili da pravilnikom uredi pitanja koja pravilnikom moraju biti uređena (čl. 26. st. 1.)”. Ako ne postupi po upravnoj mjeri poslodavac će odgovarati za prekršaj neizvršavanja mjere inspekcije prema čl. 127. Zakona o državnom inspektoratu, za koji je predviđena novčana kazna od 3980 do 15920 eura, a za odgovornu osobu u pravnoj osobi 390 do 2650 eura.