Pitanja i odgovori

Pretplatnicima "Radnog prava" obavezno odgovaramo, ostalima zavisno od zanimljivosti pitanja za čitatelje.

Diskriminacija i uznemiravanje

Zaštita dostojanstva radnika

Odgovorio: RP
Pitanje:
Naime, radnik je podnio poslodavcu pritužbu vezanu za zaštitu dostojanstva radnika te istovremeno i o istoj stvari zahtjev za pokretanje postupka zbog povrede obveze iz radnog odnosa. Poslodavac je proveo postupak zaštite dostojanstva sukladno Pravilniku o radu, te utvrdio da je došlo do povrede dostojanstva i uznemiravanja, te sankcionirao prekršitelja.
U postupku zbog povrede obveze iz radnog odnosa radnik koji je podnio zahtjev za pokretanje postupka je tijekom postupka odustao od daljnjeg zahtjeva za vođenje postupka.
Međutim, Zakon o radu u svom članku 130. stavku 8. kaže da ponašanje radnika koje predstavlja uznemiravanje ili spolno uznemiravanje predstavlja povredu obveze iz radnog odnosa. Dakle, poslodavac je samim time što je u postupku zaštite dostojanstva utvrdio da je došlo do uznemiravanja, utvrdio neizravno i postojanje povrede iz radnog odnosa. Zanima me da li poslodavac može postupak zbog povrede obveze iz radnog odnosa u kojem je radnik odustao od svog zahtjeva okončati donošenjem odluke o obustavi postupka, ili je potrebno po službenoj dužnosti provesti taj postupak.

Odgovor:
S obzirom da je uznemiravani radnik odustao o daljnjeg postupka, kako navodite, zaključujemo da mu je pružena odgovorajuća zaštita, pa je očito taj postupak s aspekta uznemiravanog radnika zadovoljavajuće riješen.
Što se tiče vođenja daljnjeg postupka (a što jedino može biti postupak otkazivanja ugovora o radu, jer to je jedino što poslodavac kao jedna ugovorna strana može učiniti prema radniku kao drugoj ugovornoj strani radnog odnosa) poslodavac nema nikakve zakonske obveze da taj postupak niti obustavi niti voditi. Poslodavac treba procijeniti treba li ići u postupak otkazivanja ugovora o radu ili ne. Jedan od kriterija za takvu odluku trebalo bi biti na koji način propuštanje takvog postupanja utječe na daljne uznemiravanje i kakva se tim poruka šalje ostalim radnicima, pri čemu treba znati da zbog uznemiravanja učinjenog od strane jednog radnika prema drugom radniku, poslodavac je taj koji odgovora za eventualnu štetu uznemiravnom radniku, ako dođe do sudskog postupka.
Također samo napominjemo da nam nije jasno na koji ste način „sakcionirali" prekršitelja, ako niste dali otkaz (dakle očito niti otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu), s obzirom da Zakon o radu ne predviđa nikakve „sankcije".

Zaštita dostojanstva radnika

Odgovorio: RP
Pitanje:
Naime, radnik je podnio poslodavcu pritužbu vezanu za zaštitu dostojanstva radnika te istovremeno i o istoj stvari zahtjev za pokretanje postupka zbog povrede obveze iz radnog odnosa. Poslodavac je proveo postupak zaštite dostojanstva sukladno Pravilniku o radu, te utvrdio da je došlo do povrede dostojanstva i uznemiravanja, te sankcionirao prekršitelja.
U postupku zbog povrede obveze iz radnog odnosa radnik koji je podnio zahtjev za pokretanje postupka je tijekom postupka odustao od daljnjeg zahtjeva za vođenje postupka.
Međutim, Zakon o radu u svom članku 130. stavku 8. kaže da ponašanje radnika koje predstavlja uznemiravanje ili spolno uznemiravanje predstavlja povredu obveze iz radnog odnosa. Dakle, poslodavac je samim time što je u postupku zaštite dostojanstva utvrdio da je došlo do uznemiravanja, utvrdio neizravno i postojanje povrede iz radnog odnosa. Zanima me da li poslodavac može postupak zbog povrede obveze iz radnog odnosa u kojem je radnik odustao od svog zahtjeva okončati donošenjem odluke o obustavi postupka, ili je potrebno po službenoj dužnosti provesti taj postupak.

Odgovor:
S obzirom da je uznemiravani radnik odustao o daljnjeg postupka, kako navodite, zaključujemo da mu je pružena odgovorajuća zaštita, pa je očito taj postupak s aspekta uznemiravanog radnika zadovoljavajuće riješen.
Što se tiče vođenja daljnjeg postupka (a što jedino može biti postupak otkazivanja ugovora o radu, jer to je jedino što poslodavac kao jedna ugovorna strana može učiniti prema radniku kao drugoj ugovornoj strani radnog odnosa) poslodavac nema nikakve zakonske obveze da taj postupak niti obustavi niti voditi. Poslodavac treba procijeniti treba li ići u postupak otkazivanja ugovora o radu ili ne. Jedan od kriterija za takvu odluku trebalo bi biti na koji način propuštanje takvog postupanja utječe na daljne uznemiravanje i kakva se tim poruka šalje ostalim radnicima, pri čemu treba znati da zbog uznemiravanja učinjenog od strane jednog radnika prema drugom radniku, poslodavac je taj koji odgovora za eventualnu štetu uznemiravnom radniku, ako dođe do sudskog postupka.
Također samo napominjemo da nam nije jasno na koji ste način „sakcionirali" prekršitelja, ako niste dali otkaz (dakle očito niti otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu), s obzirom da Zakon o radu ne predviđa nikakve „sankcije".