Seminari

Melita Čičak, Iris Gović Penić, Krešimir Rožman

Zagreb, 31. siječnja 2019. u 10:30 sati, hotel Antunović, Zagrebačka av. 100

Seminar: NOVOSTI U MIROVINSKOM SUSTAVU

- Mirovina i prestanak radnog odnosa

- Postupak poslodavca kod smanjenja radne sposobnosti radnika

- Upućivanje radnika na liječnički pregled

 

1. NOVOSTI U MIROVINSKOM SUSTAVU

• Postupak ostvarivanja prava

• Uvjeti za mirovinu

• Obračun mirovine

• Usklađivanje mirovine

• Izbor mirovine – tko ima pravo izbora i u kojem postupku te kako izabrati između: a) samo I. stup ili b) kombinirano: I. i II. stup 

• Dodatak na mirovinu – kako se računa dodatak (uvećanje) za one koji će koristiti mirovinu iz I. i II. stupa (novost koja ranije nije postojala) 

• Najniža mirovina – uvjeti i prava 

• Dodani staž za žene odnosno roditelje

• Invalidska mirovina – procedura i ovlasti pojedinih tijela u postupku, vrste invalidske mirovine

• Profesionalna rehabilitacija – pretpostavka za ostanak u svijetu rada

• Mogućnost rada uz mirovinu – tko i pod kojim uvjetima ima pravo raditi i primati mirovinu - novosti

• Dobrovoljna mirovinska štednja – mogućnosti i poticaji

• Informacija o promjenama svih nedavno donesenih zakona 

 

2. MIROVINA I PRESTANAK RADNOG ODNOSA 

• Način prestanka radnog odnosa kod ostvarivanja prava na mirovinu – posebno za svaku vrstu mirovine

• Poseban problem kod prestanka radnog odnosa kod pravomoćnog rješenja o invalidskoj mirovini zbog potpunog gubitka radne sposobnosti – što kada radnik pokrene upravni spor protiv rješenja, bolovanje je prestalo, radnik ne može raditi a radni odnos ne prestaje – što može učiniti poslodavac, treba li takvog radnika plaćati godinu – dvije da ne radi? 

• Otpremnina te godišnji odmor kod odlaska u mirovinu – prava i mogućnosti

 

3. OBVEZE I MOGUĆNOSTI POSLODAVCA KOD SMANJENJA RADNE SPOSOBNOSTI RADNIKA 

• Postupak 

• Mogućnosti i uvjeti otkaza

• Pregled sudske (kod nadomještanja suglasnosti, vrste otkaza i opravdanosti otkaza)

 

4. UPUĆIVANJE RADNIKA NA LIJEČNIČKI PREGLED

• Ovlasti i mogućnosti poslodavca prema Zakonu o radu u Zakonu o zaštiti na radu

• Što predstavlja nalaz medicine rada da radnik nije sposoban za rad, može li temeljem toga poslodavac dati otkaz radniku 

• Problem velikog nesklada između nalaza medicine rada i nalaza u postupku za invalidsku mirovinu

• Pregled sudske prakse 

• Specifičnosti u vezi upućivanja na liječnički pregled u obrazovanju (predškolski odgoj, osnovno i srednje školstvo)

 

PREDAVAČI:
- MELITA ČIČAK, pomoćnica ministra za mirovinski sustav, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
- mr. sc. IRIS GOVIĆ PENIĆ, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu
- KREŠIMIR ROŽMAN, „Radno pravo“

 

KOTIZACIJA:
790 kuna + PDV za pretplatnike časopisa „Radno pravo“,
990 kuna + PDV za nepretplatnike.
Druga osoba 200 kuna manje, treća osoba besplatno.

Detaljnije

Vatroslav Subotić, Davor Rajčić, Krešimir Rožman, Hrvoje Orešić

Zagreb, 20. prosinca 2018. u 10 sati, Hrvatski novinarski dom, Perkovčeva 2

Besplatni seminar za pretplatnike časopisa "Radno pravo"

1. MINIMALNA PLAĆA

- Kada radnici imaju pravo na mininalnu plaću

- Što se sve uračunava odnosno ne uračunava u plaću prilikom određivanja pripada li radniku minimalna plaću

Vatroslav Subotić, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

 

2. RAD STUDENATA

- Sve o radu studenata prema Zakonu o obavljanju studentskih poslova (Narodne novine 96/18)

Davor Rajčić, tajnik Građevinskog fakulteta u Zagrebu

 

3. MOGUĆNOSTI RADA BEZ UGOVORA O RADU

- Kada i pod kojim uvjetima propisi dopuštaju rad bez ugovora o radu

- Koje su mogućnosti takvoga rada za sve poslodavce, a koje samo za posebne kategorije poslodavaca

- Kada rad bez ugovora o radu nije prekršaj

- Razlika između ugovora o radu i ugovora o djelu

Krešimir Rožman, urednik „Radnog prava“

 

4. POSLOVNA TAJNA

- Propisi koji reguliraju poslovnu tajnu

- Način određivanja poslovne tajne

- Što ne može biti poslovna tajna

- Može li plaća biti poslovna tajna

Hrvoje Orešić, zamjenik urednika „Radnog prava“

 

5. ODGOVORI NA PITANJA 

 

- Seminar je besplatan za sve pretplatnike „Radnog prava“ u 2018. godini.

- Svaki pretplatnik ima pravo na po jednog sudionika za svaku pretplatu koju ima.

- Za drugu i svaku daljnju osobu kotizacija iznosi 490 kuna + PDV.

- Pravo na besplatni seminar imaju i svi novi pretplatnici koji se do seminara pretplate na „Radno pravo“ za 2019. godinu.

- Cijena za nepretplatnike je 690 kuna + PDV, druga osoba 200 kuna manje.

Broj mjesta je ograničen. Prijave će se uzimati u obzir prema redoslijedu prijavljivanja.

NAKON SEMINARA BIT ĆE ORGANIZIRAN DOMJENAK U ISTOM PROSTORU POVODOM PREDSTOJEĆIH BLAGDANA!

SVI SUDIONICI SEMINARA POZVANI SU NA DOMJENAK!

Detaljnije

VIKTOR GOTOVAC, IVANA DRAŽIĆ LUTILSKY, DARKO MILKOVIĆ, VATROSLAV SUBOTIĆ, ZDENKA ČUKELJ, TAJANA DRAKULIĆ, KREŠIMIR ROŽMAN, MIRJANA MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, ERVIN JANČIĆ

Zagreb, 5. prosinca 2018. u 10 sati, hotel Antunović, Zagrebačka av. 100

Savjetovanje: PLAĆE, UVEĆANJA PLAĆA, NAKNADE I MATERIJALNA PRAVA U JAVNIM SLUŽBAMA

 • Odgovori na sporna pravna i računovodstvena pitanja
 • Tumačenja TKU-a i granskih kolektivnih ugovora
 • Sudski postupci i problem vještačenja u sudskim sporovima u vezi plaća odnosno prekovremenog rada i sl.

 

1. PRAVNA PITANJA U VEZI PLAĆA U JAVNIM SLUŽBAMA

 • Pravni izvori u vezi plaća i njihova primjena
 • Primjena kolektivnih ugovora
 • Neke dvojbe kod primjene spornih instituta iz kolektivnih ugovora
 • Prekovremeni rad (kada nastaje prekovremeni rad, postoji li uopće zakonom određeni mjesečni fond sati ili samo tjedni, da li se za prekovremeni rad prema Zakonu o radu mora promatrati svaki tjedan, i kada iznimno poslodavac može riješiti drukčije, da li se službeni put smatra prekovremenim radom i pod kojim uvjetima i dr.)
 • Kako tumačiti način obračuna prekovremenog rada iz kolektivnih ugovora

Prof.dr.sc. VIKTOR GOTOVAC, Pravni fakultet Zagreb, Katedra za radno i socijalno pravo

 

2. TEMELJNI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA

 • Plaćanje smjenskog rada
 • Plaćanje rada na blagdan
 • Što je to „radni staž“
 • Sporne situacije u vezi isplate regresa i božićnice
 • Dvojbe oko isplate dnevnica
 • Druga pitanja

VATROSLAV SUBOTIĆ, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

 

3. TUMAČENJA GRANSKIH KOLEKTIVNIH UGOVORA

a) Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama

b) Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

c) Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

ZDENKA ČUKELJ, načelnica u MZO-u, predsjednica Povjerenstva za tumačenje Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama

TAJANA DRAKULIĆ, Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi, članica Povjerenstva za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

KREŠIMIR ROŽMAN, urednik "Radnog prava"

 

4. RAČUNOVODSTVENI PRIKAZ

 • Prikaz obračuna plaće
 • Prikaz obračuna prekovremenog rada i drugih dodataka odnosno uvećanja
 • Prikaz obračuna naknade plaće za godišnji odmor

Izv.prof.dr.sc. IVANA DRAŽIĆ LUTILSKY, Ekonomski fakultet Zagreb, Katedra za računovodstvo

 

5. SUDSKI POSTUPAK I VJEŠTAČENJE U VEZI PLAĆA ODNOSNO PREKOVREMENOG RADA I SL.

 • Osnovno o postupku kod tužbi za plaće odnosno prekovremeni rad (postavljanje tužbenog zahtjeva, postupak i drugo)
 • Uloga i ovlasti suca i računodstvenog vještaka u sporu oko obračuna plaće, prekovremenog rada i sl.
 • Tko postavlja pravni okvir i može li računovodstveni vještak preuzeti ulogu tumača prava
 • Da li i kako vještačenje obvezuje sud
 • Prekovremeni rad i plaćanje – da li okolnost ako osnivači odnosno država ne daju ustanovama sredstva za prekovremeni rad na ikoji način sprječava ostvarenje prava radnika koji je radio prekovremeno
 • Kratki prikaz sudske prakse u vezi plaća i naknada plaća u javnim službama

DARKO MILKOVIĆ, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

 

6. IZDAVANJE I PROMJENA POREZNE KARTICE, UTJECAJ OSOBNIH ODBITAKA NA OBRAČUN PLAĆE I OČEKIVANE IZMJENE U 2019. GODINI

MIRJANA MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, Effectus - Studij financije i pravo

 

7. ISKUSTVA ZDRAVSTVENIH USTANOVA U VEZI PITANJA PLAĆA, NAKNADA, MATERIJALNIH PRAVA I PREKOVREMENOG RADA

ERVIN JANČIĆ, UPUZ - ravnatelj OB Karlovac

 

KOTIZACIJA:

690 kn + PDV za pretplatnike časopisa Radno PRAVO i članove UPUZ-a

890 kn + PDV za ostale

Druga osoba 200 kn manje

Detaljnije