Seminari

KREŠIMIR ROŽMAN, BORIS GULJAŠ

Zagreb, 12. lipnja 2019. s početkom u 10:30 sati, hotel Antunović, Zagrebačka av. 100

Seminar: UGOVORI POSLODAVCA I RADNIKA

Na seminaru ćemo dati prikaz prava u vezi ugovora o radu i drugih ugovora koje može sklapati poslodavac s radnicima, primarno iz Zakona o radu, ali i najvažnija pitanja iz Zakona o obveznim odnosima koja se odnose na ugovore o radu i druge ugovore poslodavca i radnika, te posebnih propisa koji reguliraju radne odnose (propisi o javnim službama).

Prikazat će se i obrazložiti svi primjeri ugovora, koje su sastavili vrhunski stručnjaci i operativci.

Svi sudionici seminara dobit će u materijalima sve primjerke (obrasce) ugovora.

 

1. UGOVORI O RADU

a) UVOD

 • Prikaz prava vezanih za ugovor o radu: sadržaj, sklapanje, promjena, prestanak, vrste ugovora, kada se smatra da je sklopljen ugovor o radu iako je sklopljen neki drugi ugovor, itd.
 • Primjena općih propisa obveznog prava i prikaz najvažnijih instituta iz Zakona o obveznim odnosima koji se primjenjuju u radnim odnosima.
 • Kratki prikaz specifičnosti u vezi ugovora u javnim službama

b) PRIKAZ PRIMJERA OBRAZACA UGOVORA O RADU S OBRAZLOŽENJEM

Predugovori i slično

 • Predugovor
 • Ugovor o radu s raskidnim uvjetom

Ugovori na određeno vrijeme

 • Zamjena odsutnog radnika
 • Povećana potreba za poslom
 • Sljedeći (drugi itd. ugovor o radu na određeno vrijeme)

Posebno za tvrtke, a posebno za javne službe

Ugovor na neodređeno vrijeme

 • Posebno za tvrtke
 • Posebno za javne službe (posebno za svaku javnu službu: predškolski odgoj, osnovne i srednje škole, visoko obrazovanje i znanost, socijalna skrb, zdravstvo, ostali)
 • Ugovor o radu na neodređeno vrijeme zbog toga što je ugovor o radu na određeno vrijeme bio sklopljen protivno zakonu

Posebni ugovori o radu

 • Ugovor na izdvojenom mjestu rada (rad kod kuće)
 • Ugovor za stalne sezonske poslove
 • Ugovor u slučaju upućivanja radnika u inozemstvo

Ugovor o radu s umirovljenikom

Novacija odnosno promjena ugovora o radu

 • Novi ugovor o radu
 • Aneks ugovora o radu
 • Dopuna ugovora o radu
 • Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu

Sporazum o prestanku ugovora o radu

Ostali ugovori

 • Ugovor o djelu koji nema elemente radnog odnosa

2. OSTALI UGOVORI POSLODAVCA I RADNIKA

a) UVOD

 • Odredbe Zakona o radu ili posebnih zakona koji se odnose na ugovore
 • Primjena Zakona o obveznim odnosima na te ugovore

b) PRIKAZ PRIMJERA OBRAZACA UGOVORA O RADU S OBRAZLOŽENJEM

 • Ugovor o ugovornoj zabrani utakmice
 • Ugovor o školovanju – stipendiranju
 • Ugovor o stipendiranju liječnika
 • Sporazum o neplaćenom dopustu

PREDAVAČI:

 • KREŠIMIR ROŽMAN, urednik časopisa Radno pravo, ranije državni tajnik za rad u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, autor i koautor više knjiga iz područja radnog prava i autor velikog broja stručnih članaka iz radnog prava, javnih službi i dr. Predavač na brojnim seminarima i konferencijama.
 • BORIS GULJAŠ, odvjetnik, stručnjak za radno pravo i radne sporove, operativac s bogatim iskustvom, predavač na više savjetovanja i seminara. 

KOTIZACIJA:

890 kn + PDV za pretplatnike časopisa „Radno pravo“.

990 kn + PDV za nepretplatnike časopisa.

Druga osoba 200 kuna manje, treća osoba besplatno.

 

Svi sudionici seminara dobit će u materijalima sve primjerke (obrasce) ugovora.

Detaljnije

mr. sc. IRIS GOVIĆ PENIĆ, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

Zagreb, 6. lipnja 2019. s početkom u 10:30 sati, hotel Sheraton, Ul. Kneza Borne 2

Radionica: ZAKON O ZAŠTITI PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI (tzv. ZVIŽDAČA)

Dana 1. srpnja 2019. stupa na snagu ZAKON O ZAŠTITI PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI.

Zakon propisuje niz obveza za poslodavaca: obvezu donošenja pravilnika, osiguranje unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, imenovanje povjerljive osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti, zaštititu prijavitelja nepravilnosti od štetne radnje i poduzimanja nužne mjere radi zaustavljanja štetnih radnji i otklanjanja njihovih posljedica, čuvanje podataka zaprimljenih u prijavi od neovlaštenog otkrivanja, poduzimanje mjera radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti.

Također Zakon određuje detaljno prava osoba koje prijavljuju nepravilnosti („zviždača“), njihovu zaštitu, postupak, ali i način sprječavanja zlouporaba i obvezu postupanja u dobroj vjeri.

Svi sudionici seminara dobit će ogledni primjer pravilnika kojeg mora donijeti poslodavac, a kojim se uređuje postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe.

 

1. NAČELA

 • zabrana sprječavanja prijavljivanja nepravilnosti
 • zabrana stavljanja prijavitelja nepravilnosti u nepovoljan položaj
 • dobra vjera prijavitelja nepravilnosti
 • zabrana zlouporabe prijavljivanja nepravilnosti

 

2. PRAVA PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI

 • pravo na zaštitu
 • pomoć prijavitelju nepravilnosti
 • obveza zaštite identiteta
 • zaštita povjerljivosti
 • zaštita povezanih osoba

 

3. POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I POSTUPANJE PO PRIJAVI

 • vrste prijavljivanja nepravilnosti
 • sadržaj prijave nepravilnosti
 • unutarnje prijavljivanje nepravilnosti
 • postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti
 • vanjsko prijavljivanje nepravilnosti
 • nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti
 • postupak zaštite prijavitelja nepravilnosti
 • javno razotkrivanje nepravilnosti

 

4. OBVEZE POSLODAVCA

 • osiguranje mogućnost unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti
 • imenovanje povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti
 • zaštita prijavitelja nepravilnosti od štetne radnje i poduzeti nužne mjere radi zaustavljanja štetnih radnji i otklanjanja njihovih posljedica
 • čuvanje podataka zaprimljenih u prijavi od neovlaštenog otkrivanja
 • poduzimanje mjere radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti

 

5. OPĆI AKT (PRAVILNIK) O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE

 • obveza donošenja
 • sadržaj
 • posebni opći akt za neprvilnosti koji se odnosi na proračunska sredstva ili sredstva iz fondova EU

 

6. SUDSKA ZAŠTITA PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI

 • nadležnost i postupak sudske zaštite prijavitelja
 • posebne tužbe za zaštitu prijavitelja nepravilnosti
 • sudjelovanje trećih
 • teret dokazivanja
 • privremene mjere i nadležnost
 • prijedlog za određivanje privremene

 

7. PREKRŠAJI POSLODAVCA

 

PREDAVAČICA:

mr. sc. IRIS GOVIĆ PENIĆ, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

 

Svi sudionici radionice dobit će ogledni primjer pravilnika kojeg mora donijeti poslodavac, a kojim se uređuje postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe.

 

KOTIZACIJA:
690 kuna + PDV za pretplatnike časopisa „Radno pravo“,
890 kuna + PDV za nepretplatnike.
Druga osoba 200 kuna manje, treća osoba besplatno.

Detaljnije