Seminari

MARIJA-ANA ZOVKO TOMAŠ, mag. iur.; KREŠIMIR ROŽMAN, mag. iur.

Petak, 21. svibnja 2021. s početkom u 10 sati

Webinar: RADNI ODNOSI U ŠKOLSTVU - AKTUALNOSTI

1. RAD OD KUĆE

- Rad bez pisanog ugovora o radu – pitanja i posljedice

- Pitanja prava na naknadu troškova za rad od kuće (10 kn po danu)

Obrazac ugovora o radu za rad na izdvojenom mjestu rada (rad od kuće)

 

2. UVJETI ZA ZAPOŠLJAVANJE

- Uvjeti za zapošljavanje – razrješenje nekih dvojbi

- Prednosti pri zapošljavanju s obzirom na uvjete u osnovnim školama

 

3. ZAPOŠLJAVANJE - NATJEČAJI

- Pravilnici o zapošljavanju

- Natječaj - što sve mora sadržavati – uvjeti, što ne može biti, itd.

- Može li se razgovor obaviti na daljinu – putem video kontakta?

 • Vrednovanje kandidata – testiranje – najčešće pogreške u testiranju
 • Obavijest kandidatima koji nisu izabrani – što navesti i kako obrazložiti odluku o izboru?
 • Pravo svakog neizabranog kandidata na prigovor ravnatelju i sudsku zaštitu na Upravnom sudu - pravo prema Odluci Ustavnog suda RH iz prosinca 2019.
 • Poništavanje i ponavljanje natječaja i izbora - kada se može / mora poništiti natječaj, mogućnosti i uvjeti ponavljanja izbora
 • Prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima (branitelji, osobe s invaliditetom)
 • Natječaji za ravnatelja - specifičnosti

Obrasci: natječaj, obavijest kandidatima, odgovor po prigovoru neizabranog kandidata

 

4. ZAPOŠLJAVANJE BEZ PRETHODNOG OBJAVLJIVANJA NATJEČAJA

- Mogućnosti iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu

- Pitanje zapošljavanja bez natječaja prema članku 24. st. 4. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama

 

5. ODLUČIVANJE O ZASNIVANJU RADNOG ODNOSA

 • Uloga ravnatelja i školskog odbora

 

6. RAD NA PROJEKTIMA EUROPSKE UNIJE ILI FONDOVIMA EUROPSKE UNIJE

 

7. UGOVORI O RADU

 • Sadržaj i promjene ugovora o radu
 • Ugovor o radu na neodređeno vrijeme i ugovor o radu na određeno vrijeme
 • Dopunski rad

Obrasci: ugovor o radu

 

8. PRAVA I OVLASTI PROSVJETNE INSPEKCIJE

 • Zakon o prosvjetnoj inspekciji
 • Mjere i postupci Prosvjetne inspekcije

 

9. PLAĆE I NAKNADE

 • Obračun plaća, uvećanja plaća, dodaci na plaću, prekovremeni rad i način obračuna,
 • Sporovi za 6% uvećanja plaće

 

PREDAVAČI:

- MARIJA-ANA ZOVKO TOMAŠ, mag. iur., Ministarstvo znanosti i obrazovanja

- KREŠIMIR ROŽMAN, mag. iur., urednik časopisa "Radno pravo"

 

Webinar se održava putem platforme TEAMS.

Svi sudionici prije webinara dobit će poveznicu za pristup i svima će biti osigurana tehnička podrška.

Svi sudionici dobit će prezentacije predavača i obrasce.

Svi sudionici mogu pitanja postaviti i unaprijed putem e-maila: radno-pravo@radno-pravo.hr

 

KOTIZACIJA:

Za članove HUROŠ-a i UHSR-a te pretplatnike „Radnog prava“ 450 kuna, za ostale 590 kuna.

Druga i svaka daljnja osoba iz iste ustanove plaća samo 50% od cijene.

Molimo da nas prilikom prijave obavijestite o članstvu u HUROŠ-u ili UHSR-u.

 

Webinar se održava u suradnji s tvrtkom Prometheus-moderni mediji

Detaljnije

MARIJA-ANA ZOVKO TOMAŠ, mag. iur.; KREŠIMIR ROŽMAN, mag. iur.; prof. dr. sc. VATROSLAV ZOVKO

Petak, 23. travnja 2021. s početkom u 10:30 sati

Webinar: RADNI ODNOSI U DJEČJIM VRTIĆIMA

1. NATJEČAJ - PRIKAZ POSTUPAKA I OBRAZACA

 • Natječaj – što sve mora sadržavati – uvjeti, koji ne mogu biti, obavijest o testiranju (mogućnost ili obveza)
 • Neka sporna pitanja iz brojnih natječaja: hrvatsko državljanstvo – državljanstvo EU – državljani trećih zemelja, poznavanje hrvatskog jezika – da ili ne, određivanje „prednosti“ koje nisu uvjet, životopis – uvjet ili ne, zdravstveno stanje, dokazi – vrijede li samo dokazi određeni natječajem ili svi dokazi koji su mogući
 • Zapreke za zapošljavanje – članak 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju – kako se dokazuje i tko?
 • Može li se razgovor obaviti na daljinu – putem video kontakta?
 • Obavijest kandidatima koji nisu izabrani – što navesti i kako obrazložiti odluku o izboru?
 • Mogućnost prigovora neizabranog kandidata – pravo prema Odluci Ustavnog suda RH iz prosinca 2019.

Poništavanje i ponavljanje natječaja i izbora

 • Kada se može / mora poništiti natječaj
 • Mogućnosti i uvjeti ponavljanja izbora

Prednosti pri zapošljavanju

 • Uvjeti pod kojima se ne mora zaposliti osoba s prednošću?
 • Kako utvrditi da se radi o osobi sa prednosti (branitelji / osobe s invaliditetom)
 • Neka sporna pitanja u vezi prednosti

Natječaji za ravnatelja

 • Specifičnosti natječaja za ravnatelja

Obrasci: natječaj, obavijest kandidatima, odgovor po prigovoru neizabranog kandidata

 

2. UGOVORI O RADU  

 • Sadržaj – na što obratiti pažnju
 • Promjene ugovora o radu
 • Ugovor o radu za rad od kuće   

Obrasci: ugovor o radu na neodređeno vrijeme / na određeno vrijeme, ugovor o radu za rad od kuće

 

3. PRAVA I OVLASTI PROSVJETNE INSPEKCIJE

 • Zakon o prosvjetnoj inspekciji
 • Mjere i postupci Prosvjetne inspekcije

 

4. OBVEZE U POGLEDU ZAŠTITE OD BOLESTI COVID-19

 • Koordinator za COVID-19
 • Prava radnika u vezi zdravstvenog stanja - (ne)nošenja maske i rad od kuće i dr.
 • Cijepljenje i prava u vezi cijepljenja

 

5. PLAĆE I NAKNADE

 • Obračun plaća
 • Uvećanja plaća
 • Mogućnost neoporezivih isplata

 

PREDAVAČI:

MARIJA-ANA ZOVKO TOMAŠ, mag. iur, Ministarstvo znanosti i obrazovanja

KREŠIMIR ROŽMAN, mag. iur., urednik časopisa Radno pravo

prof. dr. sc. VATROSLAV ZOVKO, Učiteljski fakultet, Hrvatska udruga poslodavaca u odgoju, obrazovanju i znanosti

 

Webinar se održava putem platforme TEAMS.

Svi sudionici prije webinara dobit će poveznicu za pristup i svima će biti osigurana tehnička podrška.

Svi sudionici dobit će prezentacije predavača.

Svi sudionici mogu pitanja postaviti i unaprijed putem e-maila: radno-pravo@radno-pravo.hr

 

KOTIZACIJA:

490 kuna za pretplatnike „Radnog prava“ i članove Hrvatske udruge poslodavaca u odgoju, obrazovanju i znanosti, 590 kuna za ostale.

Druga i svaka daljnja osoba iz iste ustanove plaća samo 30% od cijene.

 

Webinar se organizira u suradnji s partnerskom tvrtkom: Prometheus – moderni mediji i Hrvatskom udrugom poslodavaca u odgoju, obrazovanju i znanosti

Detaljnije

KREŠIMIR ROŽMAN, DARIJE HANZALEK, VEDRAN CINDRIĆ, HRVOJE OREŠIĆ

Utorak, 23. veljače 2021. s početkom u 10:30 sati

Webinar: IZBORI ZA RADNIČKO VIJEĆE ELEKTRONIČKIM PUTEM

1. PROVOĐENJE IZBORA ZA RADNIČKO VIJEĆE PUTEM INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

 • Izmijenama i dopunama Pravilnika o postupku izbora za radnička vijeća uvedena je mogućnost provođenja postupka izbora putem informacijsko-komunikacijske tehnologije
 • Uvjeti provođenja izbora elektroničkim putem (informacijsko-komunikacijskim tehnologijom)
 • Postupanje izbornog odbora s podnescima koji nisu dostavljeni elektroničkim putem na propisani način
 • Simulacija cijelog postupka izbora elektroničkim putem po koracima

 

2. MOGUĆNOST TAJNOG GLASOVANJA ELEKTRONIČKIM PUTEM

 • Informatički program koji omogućava tajno glasovanje elektroničkim putem
 • Prikaz cijelog postupka korištenja programa
 • Mogućnost da cijeli postupak provodi izborni odbor bez sudjelovanja informatičara
 • Pitanje valjanosti takvog tajnog glasovanja na izborima za radničko vijeće?

 

3. APLIKACIJA RADNIČKA VIJEĆA

 • „Aplikacija radnička vijeća“ - nova obveza u sklopu dostave podataka o konačnim rezultatima izbora Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike putem aplikacije na webu
 • Upute za korištenje aplikacije

 

4. POSTUPAK IZBORA RADNIČKOG VIJEĆA

 • Podsjetnik - praktični prikaz cijelog postupka s naglaskom na spornim pitanjima
 • Uloga, obveze, prava i ograničenja poslodavaca kod provedbe izbora, prekršaji i dr.

 

5. NEKA PITANJA U VEZI PREDSTAVNIKA RADNIKA U ORGANU POSLODAVCA

 • Neke dvojbe kod postupka izbora odnosno imenovanja predstavnika radnika u organu poslodavca
 • Čuvanje poslovne tajne
 • Javnost rada upravnih tijela javnih službi temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama

 

Webinar se održava putem programa TEAMS.

Svi sudionici prije webinara dobit će lozinku i detaljne upute i svima će biti osigurana tehnička podrška.

Sudionici će dobiti prezentacije svih izlagača.

 

PREDAVAČI:

- KREŠIMIR ROŽMAN, mag. iur., "Radno pravo"

- DARIJE HANZALEK, mag. iur., Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti

- VEDRAN CINDRIĆ, bacc. ing. teh., FLIP d.o.o.     

- HRVOJE OREŠIĆ, mag. iur., "Radno pravo"

 

KOTIZACIJA:

490 kuna + PDV za pretplatnike "Radnog prava"; 590 kuna + PDV za nepretplatnike "Radnog prava".

Druga i svaka daljnja osoba plaća samo 30% od cijene.

Detaljnije