Seminari

MIROSLAV VENUS, KREŠIMIR ROŽMAN, BRUNO ŠTAJNER, KRISTINA ŠTIMAC

Srijeda, 17. ožujka 2021. s početkom u 11 sati

Webinar: PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI POSLODAVCA U PROVEDBI MJERA ZAŠTITE OD BOLESTI COVID-19

1.ZAKONSKI OKVIRI I MJERE NA SPRJEČAVANJU ŠIRENJA EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19

 

2. ZDRAVSTVENA PREVENCIJA OD BOLESTI COVID-19 I CIJEPLJENJE

 • Cijepljenje protiv bolesti COVID-19
 • Može li cjepivo protiv COVID-19 uzrokovati samu bolest protiv koje se cijepim?
 • Zašto cjepivo, a ne lijek?
 • Dugoročni učinci COVID-19
 • Kada napraviti test za COVID-19?
 • Utjecaj epidemije COVID-19 na korištenja primarne zdravstvene zaštite
 • Razlika između izolacije i karantene
 • Što treba učiniti ako ste bili izložen nekome tko ima COVID-19?
 • Koliko vremena treba da se razviju simptomi?
 • Što učiniti ako radnik ima simptome COVID-19?
 • Što poslodavac treba učiniti ako radnik na mjestu rada ima simptome COVID-19?
 • Uloga koordinatora za zaštitu od COVID-19 u prevenciji širenja bolesti

 

3. PRAVNA PITANJA O OBVEZAMA I ODGOVORNOSTI POSLODAVCA U PROVEDBI MJERA ZA ZAŠTITU OD BOLESTI COVID-19

 • Prava, obveze i odgovornosti poslodavca u provedbi mjera za zaštitu od bolesti COVID-19
 • Izostanak s posla zbog samoizoloacije i/ili izolacije
 • Pitanje mogućnosti i obveza rada u samoizolaciji
 • Zaštita podataka radnika koji su oboljeli
 • Pitanje prava poslodavca za prikupljanje podataka o zdravstvenom stanju radnika, putovanju, povratku iz inozemstva i dr.
 • Prava i obveze radnika/poslodavca u slučaju zdravstvenih kontraindikacija u pogledu nošenja zaštitnih maski i dr.

 

4. PRAVNA PITANJA U VEZI CIJEPLJENJA I RADNI ODNOSI - MOGUĆNOSTI POSLODAVCA I OBVEZE RADNIKA

 • Mora li radnik odnosno kandidat za posao obavijestiti poslodavca o cijepljenju - necijepljenju?
 • Smije li poslodavac o cijepljenju pitati kandidata za posao ili radnika?
 • Može li poslodavac cijepljenje navesti kao uvjet za posao u natječaju odnosno to odrediti pravilnikom?
 • Može li se cijepljenje dodatno vrednovati (bodovati) kao jedan od elemenata pri izboru kandidata kod zapošljavanju ili odrediti kao prednost pri zapošljavanju?
 • Može li poslodavac o cijepljenju/necijepljenju voditi evidenciju?
 • Može li poslodavac propisati novčanu nagradu za radnike koji se cijepe?

 

5. PROVEDBA MJERA U SPREČAVANJU ŠIRENJA BOLESTI NA MJESTU RADA

 • Uklanjanje rizika
 • Administrativne mjere, organizacija rada
 • Organizacijske mjere
 • Tehničke mjere
 • Osobna zaštitna oprema

 

PREDAVAČI:

 • prim. mr. sc. MIROSLAV VENUS, dr. med., predsjednik Društva epidemiologa Hrvatske, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Virovitičko-podravske županije
 • KREŠIMIR ROŽMAN, mag.iur., urednik časopisa Radno Pravo
 • mr. BRUNO ŠTAJNER, dipl.ing.sig., savjetnik za HSE
 • KRISTINA ŠTIMAC, struč.spec.ing.sec., direktor u ZITEL EURO CONTROL d.o.o.

 

Webinar se održava putem platforme TEAMS.

Svi sudionici prije webinara dobit će poveznicu za pristup i svima će biti osigurana tehnička podrška.

Svi sudionici dobit će prezentacije predavača.

Svi sudionici mogu pitanja postaviti i unaprijed putem e-maila: radno-pravo@radno-pravo.hr

 

KOTIZACIJA:

490 kn za pretplatnike časopisa „Radno pravo“; 590 kn za nepretplatnike.

Druga i svaka daljnja osoba plaća samo 50% od cijene.

Detaljnije

KREŠIMIR ROŽMAN, DARIJE HANZALEK, VEDRAN CINDRIĆ, HRVOJE OREŠIĆ

Utorak, 23. veljače 2021. s početkom u 10:30 sati

Webinar: IZBORI ZA RADNIČKO VIJEĆE ELEKTRONIČKIM PUTEM

1. PROVOĐENJE IZBORA ZA RADNIČKO VIJEĆE PUTEM INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

 • Izmijenama i dopunama Pravilnika o postupku izbora za radnička vijeća uvedena je mogućnost provođenja postupka izbora putem informacijsko-komunikacijske tehnologije
 • Uvjeti provođenja izbora elektroničkim putem (informacijsko-komunikacijskim tehnologijom)
 • Postupanje izbornog odbora s podnescima koji nisu dostavljeni elektroničkim putem na propisani način
 • Simulacija cijelog postupka izbora elektroničkim putem po koracima

 

2. MOGUĆNOST TAJNOG GLASOVANJA ELEKTRONIČKIM PUTEM

 • Informatički program koji omogućava tajno glasovanje elektroničkim putem
 • Prikaz cijelog postupka korištenja programa
 • Mogućnost da cijeli postupak provodi izborni odbor bez sudjelovanja informatičara
 • Pitanje valjanosti takvog tajnog glasovanja na izborima za radničko vijeće?

 

3. APLIKACIJA RADNIČKA VIJEĆA

 • „Aplikacija radnička vijeća“ - nova obveza u sklopu dostave podataka o konačnim rezultatima izbora Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike putem aplikacije na webu
 • Upute za korištenje aplikacije

 

4. POSTUPAK IZBORA RADNIČKOG VIJEĆA

 • Podsjetnik - praktični prikaz cijelog postupka s naglaskom na spornim pitanjima
 • Uloga, obveze, prava i ograničenja poslodavaca kod provedbe izbora, prekršaji i dr.

 

5. NEKA PITANJA U VEZI PREDSTAVNIKA RADNIKA U ORGANU POSLODAVCA

 • Neke dvojbe kod postupka izbora odnosno imenovanja predstavnika radnika u organu poslodavca
 • Čuvanje poslovne tajne
 • Javnost rada upravnih tijela javnih službi temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama

 

Webinar se održava putem programa TEAMS.

Svi sudionici prije webinara dobit će lozinku i detaljne upute i svima će biti osigurana tehnička podrška.

Sudionici će dobiti prezentacije svih izlagača.

 

PREDAVAČI:

- KREŠIMIR ROŽMAN, mag. iur., "Radno pravo"

- DARIJE HANZALEK, mag. iur., Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti

- VEDRAN CINDRIĆ, bacc. ing. teh., FLIP d.o.o.     

- HRVOJE OREŠIĆ, mag. iur., "Radno pravo"

 

KOTIZACIJA:

490 kuna + PDV za pretplatnike "Radnog prava"; 590 kuna + PDV za nepretplatnike "Radnog prava".

Druga i svaka daljnja osoba plaća samo 30% od cijene.

Detaljnije

Krešimir Rožman, Hrvoje Orešić

29. siječnja 2021. s početkom u 10:30 sati

Webinar: RADNI ODNOSI U IZVANREDNIM OKOLNOSTIMA

Pravna pitanja u vezi cijepljenja i radni odnosi - mogućnosti poslodavca i obveze radnika

 • Mora li radnik odnosno kandidat za posao obavijestiti poslodavca o cijepljenju - necijepljenju?

 • Smije li poslodavac o cijepljenju pitati kandidata za posao ili radnika?

 • Može li poslodavac cijepljenje navesti kao uvjet za posao u natječaju odnosno to odrediti pravilnikom?

 • Može li se cijepljenje dodatno vrednovati (bodovati) kao jedan od elemenata pri izboru kandidata kod zapošljavanju ili odrediti kao prednost pri zapošljavanju?

 • Može li poslodavac o cijepljenju/necijepljenju voditi evidenciju?

 • Može li poslodavac propisati novčanu nagradu za radnike koji se cijepe?

Rad od kuće

 • Što je u stvari pravno važeće?

 • Hoće li rad od kuće ostati trajno pravo radnika ako nema pisanog ugovora o radu za rad od kuće?

 • Što ako je radnik imao ugovor o radu za rad kod kuće, a kuća mu je oštećena?

Radno vrijeme

 • Rad u tjednim smjenama (boravak u ustanovi / kod poslodavca cijeli tjedan) – pitanje sukladnosti sa presudama Suda EU

Izbori za radničko vijeće elektroničkim putem

 • Informacija o mogućnosti i načinu provođenja izbora elektroničkim putem

Koordinator za zaštitu od bolesti COVID-19

 • Koji poslodavci moraju imati koordinatora?

 • Pravni temelji i ovlasti, prava i odgovornosti koordinatora?

 • Mora li svaki radnik prihvatiti da bude koordinator i ima li onda pravo na oslobođenje od dijela radnog vremena za svoje poslove?

Bolest COVID-19

 • Ima li radnik ikakva prava (ozljeda na radu, profesionalna bolest, naknada štete) ako se zarazio na poslu?

 • Mogućnost i obveza rada za vrijeme samoizolacije – mora li radnik raditi za vrijeme samoizolacije?

Potres i radni odnosi

 • Kako dostaviti odluke radnicima – stradalnicima koji više nisu na svojoj adresi, a nova adresa je nepoznata?

 • Odgovornost poslodavca za ozljedu na radu uzrokovanu potresom

 • Neoporezive pomoći radnicima – kako, koliko i pod kojim uvjetima?

 • Što može učiniti poslodavac ako ne može više obavljati djelatnost zbog potresa – u poslovnici ili cijeloj tvrtki – što s radnicima?

 

Webinar će se održati putem platforme TEAMS.

Svi prijavljeni dobit će prije webinara sve potrebne podatke (lozinku i dr.) i svu tehničku podršku.

Svi sudionici dobit će prezentacije predavača.

Svi sudionici mogu pitanja postaviti i unaprijed putem e-maila: radno-pravo@radno-pravo.hr

 

PREDAVAČI:

Krešimir Rožman, mag. iur.

Hrvoje Orešić, mag. iur.

 

KOTIZACIJA:

490 kuna + PDV za pretplatnike "Radnog prava",

590 kuna + PDV za nepretplatnike "Radnog prava"

Druga i svaka daljnja osoba plaća samo 30% od cijene.

Detaljnije