Seminari

DRAŽEN OPALIĆ, VIKTOR GOTOVAC, SANDRA PEZO, SANJA MIŠEVIĆ, KREŠIMIR ROŽMAN, DAVOR RAJČIĆ, MARIJANA MÜLLER

Zagreb, 30. siječnja 2020. s početkom u 10:30 sati, hotel Antunović, Zagrebačka av. 100

Seminar: PLAĆE - PRAVNI I POREZNI ASPEKT

1. TUMAČENJA, DVOJBE I PROMIŠLJANJA U VEZI ZAKONSKOG UREĐENJA PLAĆE

 • Tumačenja i stajališta Ministarstva rada i mirovinskoga sustava
 • Problemi, dvojbe i promišljanja u vezi zakonskog uređivanja plaće

DRAŽEN OPALIĆ, Pomoćnik ministra rada i mirovinskoga sustava

 

2. PRAVNI ASPEKTI PLAĆA

 • Određivanje/ugovoranje plaće - mogućnosti i ograničenja poslodavca
 • Kako ugovoriti plaću – primjer ugovornih odredbi
 • Kako je moguće regulirati stimulacije i destimulacije plaće
 • Dvojbe oko određivanja što je sve plaća – problem različitih definicija i tumačenja plaće
 • Što su neoporezive isplate i u kojem smislu jesu ili nisu plaća
 • Što sve ulazi u naknadu plaće
 • Što sve ulazi u obračun plaće
 • Kako može doći do promjene ugovora o radu u vezi plaće i da li dolazi do promjene ugovora o radu konkludentnim radnjama

Prof.dr.sc. VIKTOR GOTOVAC, Pravni fakultet Zagreb

 

3. UVJETI I MOGUĆNOSTI NEOPOREZIVIH ISPLATA RADNICIMA

Mogućnosti neoporezivih isplata – što je sve moguće plaćati neoporezivo

 • Moraju li se neoporezive isplate obavezno isplaćivati svim radnicima u jednakom iznosu
 • Proširenje opsega primitaka na koje se ne plaća porez na dohodak
 • Mogućnost uvida trenutnog poslodavca u neoporezive primitke radnika u tijeku poreznog razdoblja s ciljem ispravnog obračunavanja javnih davanja
 • Povećanje iznosa osnovnog osobnog mjesečnog odbitka
 • Mogućnost korištenja umanjenja godišnjeg poreza na dohodak za mlade osobe
 • Mogućnost korištenja porezne kartice poslodavcima pri isplati plaće bivšim radnicima za posljednji mjesec rada
 • Uređena obilježja nesamostalnog rada za slučajeve korištenja poreznih pogodnosti protivno zakonskoj svrsi
 • Načini isplate i što sve poslodavac radniku može isplatiti u gotovini

SANDRA PEZO, Ministarstvo financija

 

4. PREKOVREMENI RAD

 • Uvjeti za prekovremeni rad – mogućnosti poslodavca i obveze radnika
 • Kada nastaje prekovremeni rad u odnosu na radno vrijeme: dulji rad tjedno, mjesečno ili godišnje
 • Fond sati i prekovremeni rad – postoji li uopće mjesečni i godišnji fond sati prema Zakonu i kako se to odražava na prekovremeni rad
 • Prekovremeni rad ravnatelja i direktora - imaju li i pod kojim uvjetima pravo na prekovremeni rad
 • Prekovremeni rad u zdravstvu – što dalje nakon presude Vrhovnog suda RH
  • pokretanje ovrha
  • što znači da se prekovremeni rad i dalje obračunava na isti način – posljedice po ustanove
  • posljedice za druge sustave – npr. za socijalnu skrb koja ima istovjetno rješenje u kolektivnom ugovoru

SANJA MIŠEVIĆ, odvjetnica

 

5. PLAĆE U JAVNOM SEKTORU

Izvori prava i primjena – na koga se odnosi Zakon o plaćama u javnim službama te kolektivni ugovori

 • što znači: „osiguravanje sredstava za plaće“
 • da li se primijenjuje na sve javne ustanove ili samo na one s više od 50%
 • da li se primijenjuje i na liječnike u zakupu koji nisu pravne osobe
 • da li se primijenjuje i na radnike za koje plaće osiguravaju iz vlastitih sredstava ustanove
 • može li se kolektivnim ugovorom odrediti širi krug poslodavaca na koje se primijenjuje kolektivni ugovor od onoga određenog Zakonom
 • Kako najbolje ugovorom o radu riješiti plaću u javnom sektoru – primjeri
 • Uvećanja plaća putem kolektivnih ugovora odnosno sporazuma – tumačenja, primjena i dileme
 • Je li potrebno tzv. „rješenje o plaći“ i što ono pravno uopće predstavlja, odnosno da li uopće proizvodi ikakve pravne učinke
 • Mogućnosti korištenja vlastitih sredstava za plaće
 • Praktični primjeri i problem

KREŠIMIR ROŽMAN, urednik „Radnog prava“

DAVOR RAJČIĆ, tajnik Građevinskog fakulteta

 

6. CENTRALIZIRANI OBRAČUN PLAĆA U JAVNOM SEKTORU (COP)

 • Svrha i pravni okvir sustava COP-a
 • Načela funkcioniranja sustava s aspekta unosa podataka i odgovornosti od strane ustanova/korisnika
 • Načela implementacije sistemskih  pravila i kontrola
 • COP kao informacijski sustav, a ne sustav određivanja plaća

MARIJANA MÜLLER, voditeljica Centra za COP

 

PREDAVAČI:

DRAŽEN OPALIĆPomoćnik ministra rada i mirovinskoga sustava

Prof. dr. sc. VIKTOR GOTOVAC, Pravni fakultet Zagreb

SANDRA PEZO, Ministarstvo financija

SANJA MIŠEVIĆ, odvjetnica

KREŠIMIR ROŽMAN, urednik „Radnog prava“

- DAVOR RAJČIĆ, tajnik Građevinskog fakulteta

MARIJANA MÜLLER, voditeljica Centra za COP

 

KOTIZACIJA:
890 kuna + PDV za pretplatnike časopisa „Radno pravo“,

1150 kuna + PDV za nepretplatnike časopisa.

Druga osoba 200 kuna manje, treća osoba besplatno.

Detaljnije