Seminari

DUBRAVKA BEVANDIĆ, MIRELA BOJIĆ

Zagreb, 18. siječnja 2018. u 10:30 sati, Florijana Andrašeca 18a

Radionica: OBVEZE IZ ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA i TUMAČENJA TEMELJNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA

1. Temeljne obveze iz ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA (NN 25/13, 85/15)

2. OBAVEZA DOSTAVE IZVJEŠĆA Povjereniku za informiranje o provedbi Zakona o pravu na pristup informacija (izvještaj se daje za 2017. godinu, najkasnije do 31. siječnja 2018.)

3. POSTUPANJE SA ZAHTJEVIMA za pristup i ponovnu uporabu informacija te zahtjevima za dopunu i ispravak informacija:

4. OBVEZA PROAKTIVNE OBJAVE INFORMACIJA

5. ŽALBENI POSTUPAK I POJEDINI PRIMJERI IZ PRAKSE

6. TUMAČENJA Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama

 

PREDAVAČI:

- DUBRAVKA BEVANDIĆ, pravnica kod Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske
- MIRELA BOJIĆ, glavna tajnica Matice hrvatskih sindikata, sudionica pregovora za Temeljni kolektivni ugovor, i koautorica teksta

 

KOTIZACIJA:

590 kuna + PDV za pretplatnike časopisa „Radno pravo“,

690 kuna + PDV za nepretplatnike.

Druga osoba 200 kuna manje.

Svi sudionici dobit će materijale s prezentacijama.

Detaljnije

VIKTOR GOTOVAC, BRANKA BET RADELIĆ, DARJA LONČAR DUŠANOVIĆ, KREŠIMIR ROŽMAN

Zagreb, 13. prosinca 2017. u 10:30 sati, Hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100

Seminar: GRANICE ZAŠTITE PRIVATNOSTI RADNIKA I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

1. Granice zaštite privatnosti radnika - da li je novom Uredbom EU i novom odlukom Suda za ljudska prava osigurana nužna zaštita privatnosti radnika ili narušena ravnoteža na štetu poslodavaca?

2. Prava i obveze poslodavaca prema važećim propisima i priprema za implementaciju nove Uredbe 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka

3. Iskustva iz prakse

4. Zaštita privatnosti i privatni podaci koji daje radnik radi ostvarenja svojih prava, otkaz ugovora o radu te zaštita dostojanstva radnika i drugo

5. Dodatni propisi

 

KOTIZACIJA:
Za pretplatnike Radnog prava: 950 kn + PDV, za ostale 1150 kn + PDV.
Druga osoba 300 kuna manje, treća osoba besplatno.
 
Svi sudionici dobivaju knjigu – priručnik: Zaštita osobnih podataka i granice zaštite privatnosti radnika

 

Detaljnije

IRIS GOVIĆ PENIĆ, VINKA ILAK

Zagreb, 11. listopada 2017. s početkom u 10 i 30, Florijana Andrašeca 18a

Radionica: PROMJENE U POSTUPCIMA OVRHE - NOVE OBVEZE POSLODAVACA

- Detaljne praktične upute za poslodavce

- Prava i mogućnosti radnika

- Odgovori na sva pitanja

 

Predavači:

Mr.sc. IRIS GOVIĆ PENIĆ, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

VINKA ILAK, savjetnica Uprave Financijske agencije (FINA) 

1. OVRHE KOJE PROVODI POSLODAVAC

a) Najnovija Odluka Ustavnog suda RH U-II-240/2014 od 11. srpnja 2017. s primjenom od 13. rujna 2017. (ukidanje čl. 26 st. 3. Pravilnika o postupku i načinu provedbe ovrhe na novčanim sredstvima). Kod ovrhe na plaći kod poslodavca - što moraju učiniti poslodavci – najnoviji problemi za poslodavce i radnike

 

b) Primjena izmijenjenih i dopunjenih odredbi Ovršnog zakona u praksi – praktične i konkretne upute

 

II. PROVEDBA OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA - IZMJENE OD 2017.

 

 

KOTIZACIJA:

790 kuna + PDV (za nepretplatnike 890 kuna + PDV), druga osoba 50%, treća osoba besplatno.

U kotizaciju je uračunato: materijali u pisanom obliku i CD-u, te domjenak

Detaljnije

Željko Petrišić, Sabina Dugonjić

Zagreb, 25. listopada 2017. s početkom u 10 i 30 sati, Florijana Andrašeca 18a

Radionica: POSTUPAK POSLODAVCA KOD POVREDA UGOVORNIH OBVEZA RADNIKA

- Praktični stručni savjeti iskusnog odvjetnika koji se već preko 20 godina bavi radnim sporovima

- Pregled sudske prakse u vezi otkaza zbog povreda ugovornih obveza od strane sutkinje koja je bila ovlaštena za praćenje i proučavanje sudske prakse iz radnih sporova

Predavači: Željko Petrišić, Sabina Dugonjić

Detaljnije

JOSIPA KLIŠANIN, IRIS GOVIĆ PENIĆ, OLIVERA FIŠEKOVIĆ, IVAN MADUNIĆ, KREŠIMIR ROŽMAN

Zagreb, 20. rujna 2017. u 10:30 sati, Hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100

AKTUALNA PITANJA RADNIH ODNOSA

1. Novi PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O RADNICIMA (NN 73/17)
JOSIPA KLIŠANIN, načelnica u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava

2. Izmjene i dopune OVRŠNOG ZAKONA (NN 73/17)
mr.sc. IRIS GOVIĆ PENIĆ, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

3. Izmjene i dopune ZAKONA O STRANCIMA (NN 69/17)
OLIVERA FIŠEKOVIĆ, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

4. Novi Zakon O OSIGURANJU RADNIČKIH TRAŽBINA (NN 70/17)
mr.sc. IVAN MADUNIĆ, ravnatelj Agencije za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca,

5. Primjena KONVENCIJE 132 MOR-a o plaćenom godišnjem odmoru (revidirana) (NN MU 3/02)
KREŠIMIR ROŽMAN, urednik Radnog prava

Posebna pogodnost za sve: DRUGA OSOBA BESPLATNO!

Kava i domjenak tijekom pauze.

Detaljnije