Seminari

IRENA CVITANOVIĆ, DARIJE HANZALEK, DARKO MILKOVIĆ, TANJA PURETA, KREŠIMIR ROŽMAN, VATROSLAV ZOVKO

Zagreb, 27. veljače 2020. s početkom u 10 sati, Hotel Antunović, Zagrebačka av. 100

Seminar: RADNIČKA VIJEĆA; PREDSTAVNICI RADNIKA U ORGANU POSLODAVCA

1. NEKA SPORNA PITANJA KOD OSTVARIVANJA PRAVA RADNIČKOG VIJEĆA

a) Obaviještavanje od strane poslodavca – obveza koja se zanemaruje

 • Kako to ostvarivati,
 • Što tražiti i kada se smatra da je poslodavac to izvršio

b) Savjetovanje:

 • Kada se smatra da se radi o organizacijskoj promjeni o kojoj se treba savjetovati
 • Kada se treba savjetovati o rasporedu radnog vremena
 • Savjetovanje o planu godišnjeg odmora – što je sa savjetovanjem o konkretnom rasporedu svakog radnika koju obvezu određuje Konvencija 132. MOR-a o plaćenom godišnjem odmoru
 • Savjetovanje o kolektivnom višku – posebno što ako svi sklapaju sporazume o prestanku ugovora o radu
 • Koje su to druge odluke osim onih točno pobrojanih u članku 150. Zakona o radu o kojima se poslodavac mora savjetovati
 • Pitanje savjetovanja o uvođenju video i audio nadzora - Zakon o zaštiti na radu predviđa samo suglasnost kod stalnog nadzora, što je s ostalim nadzorom
 • Ostalo

c) Suglasnost

 • Postupak kod izvanrednog otkaza
 • Obveza obrazloženja protivljenja i posljedice izostanka obrazloženja

KREŠIMIR ROŽMAN, dipl.iur., urednik „Radnoga prava“

 

2. RAD I FUNCIONIRANJE RADNIČKOG VIJEĆA

 • Kako učinkovito koristiti prava
 • Organizacija rada radničkog vijeća
 • Sastanci
 • Poslovnik, uvjeti za rad, dostava i drugo
 • Skup radnika

DARIJE HANZALEK, dipl.iur., Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti

 

3. PRAVA, OVLASTI I OGRANIČENJA PREDSTAVNIKA RADNIKA U ORGANU POSLODAVCA

 • Razlike između mogućnosti predstavnika radnika u UPRAVNOM VIJEĆU, kao tijelu potpune javnosti rada prema Zakonu o pravu na pristup informacijama i NADZORNOM ODBORU, kao zatvorenem tijelu koje izričito mora paziti na poslovnu tajnu i sl.
 • Prava i ograničenja radničkih članova nadzornih odbora – odgovornost za čuvanje poslovne tajne, nemogućnost obaviještavanja radnika o nekim točkama, zastupanje interesa tvrtke a ne radnika koji su ih izabrali, odgovornost za štetu u dr.
 • Prava i ograničenja radničkih članova upravnih vijeća

KREŠIMIR ROŽMAN, dipl.iur., urednik „Radnoga prava“

 

4. MIŠLJENJA MINISTARSTVA RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

Pregled mišljenja o:

 • radničkim vijećima
 • zamjeni radničkog vijeća sindikalnim povjerenicima
 • predstavnicima radnika u upravnim tijelima poslodavca
 • skupu radnika
 • ostalim pitanjima vezanim uz radnička vijeća

IRENA CVITANOVIĆ, dipl.iur., Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

 

5. PRIMJENA ODREDBI ČLANAKA 148. I 149. ZAKONA O RADU IZ PERSPEKTIVE FINANCIJA

 • Tumačenje bilance stanja i računa dobiti i gubitka
 • Primjeren način izrade tromjesečnih izvješća kako bi bio pristupačan radničkom vijeću
 • Prikaz načina obračuna plaće i doprinosa te prikaz računovodstvene evidencije temeljem koje se može vršiti nadzor i kontrola zakonitosti i poštivanja kolektivnog ugovora

Izv.prof.dr.sc. VATROSLAV ZOVKO, profesor menadžmenta, Sveučilište u Zagrebu, stalni sudski vještak za plaće, financije i dr.

 

6. SUDSKA PRAKSA

 • Pregled novije sudske prakse u vezi radničkih vijeća
 • Kad radničko vijeće može tužiti, a kada biti tuženo – ograničenja i mogućnosti
 • Pitanje snošenja troškova radničkog vijeća u sudskom sporu

DARKO MILKOVIĆ, dipl.iur., sudac Vrhovnog suda RH

 

7. VAŽNOST ISPRAVNE KOMUNIKACIJE ZA USPJEŠNU SURADNJU POSLODAVCA I RADNIČKOG VIJEĆA

 • Važnost komunikacije
 • Načini komunikacije i posljedice

mr.spec. TANJA PURETA, prof.psih., Ramiro d.o.o. za poslovno savjetovanje

 

Svaki sudionik dobiva:

 • Knjigu: RADNIČKA VIJEĆA – PRAVA, PROPISI I SUDSKA PRAKSA (u elektroničkom obliku)
 • MAPU sa hodogramom svih potrebnih radnji za izbore i prilagođenih obrazaca za izbore radničkog vijeća

 

Predavači:

- IRENA CVITANOVIĆ, dipl.iur., Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

- DARIJE HANZALEK, dipl.iur., Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti

- DARKO MILKOVIĆ, dipl.iur., sudac Vrhovnog suda RH

- mr.spec. TANJA PURETA, prof.psih., Ramiro d.o.o. za poslovno savjetovanje

- KREŠIMIR ROŽMAN, dipl.iur., urednik „Radnoga prava“

- Izv.prof.dr.sc. VATROSLAV ZOVKO, profesor menadžmenta, Sveučilište u Zagrebu, stalni sudski vještak za plaće, financije i dr.

 

KOTIZACIJA:
890 kn + PDV za pretplatnike časopisa „Radno pravo“,
1090 kn + PDV za nepretplatnike.
Druga osoba 200 kn manje, treća osoba besplatno.

Detaljnije