Seminari

Darko Milković, Iris Gović Penić, Željko Petrišić

Zagreb, 3. travnja 2019. u 10:30 sati, hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100

SUDSKA PRAKSA IZ RADNIH ODNOSA

Uočili smo da je sudska praksa u velikom broju nedovoljno preciznih zakonskih rješenja već zauzela sasvim jasne kriterije postupanja koji u velikoj mjeri mogu olakšati i usmjeriti rad pravnika i odvjetnika u izvršavanju njihovih svakodnevnih radnih zadataka.

Naša je želja ovim seminarom pružiti Vam uvid u recentnu sudsku praksu hrvatskih sudova kroz prizmu odlučivanja u području radnopravnih odnosa, uz poseban osvrt na temeljnu funkciju Vrhovnog suda RH pri utvrđivanju općih stajališta za osiguravanje jedinstvene primjene zakona i ravnopravnosti građana.

 

1.SUDSKA PRAKSA KAO IZVOR PRAVA

- Važnost pravnih shvaćanja zauzetih na sjednicama sudskih odjela Vrhovnog suda RH

- Važnost izvanrednih pravnih lijekova

- (Ne)objavljivanje sudske prakse putem interneta

 

2. PREGLED SUDSKE PRAKSE HRVATSKIH SUDOVA IZ PODRUČJA RADNIH ODNOSA (Vrhovni sud RH, Ustavni sud RH, županijski sudovi, Visoki upravni sud RH)

- Sklapanje i promjena ugovora o radu

- Promjena ugovora o radu konkludentnim radnjama

- Otkaz zbog neudovoljanja na probnom radu

- Otkaz u slučaju rješenja o djelomičnom gubitku radne sposobnosti

- Razlozi za redoviti otkaz

- Razlozi za izvanredni otkaz

- Otkazni rok

- Otpremnina

- Dostava

- Računanje rokova

- Kolektivni višak radnika

- Zaštita dostojanstva radnika

- Zabrana diskriminacije

- Zaštita privatnosti radnika

- Poslovna tajna

- Naknada štete

- Naknada štete zbog ozljede na radu

- Ozljeda na radu u praksi Visokog upravnog suda RH

- Plaćanje prekovremenog rada

- Ostalo

 

3. SUDSKA PRAKSA PREMA POSEBNIM PROPISIMA (osnovno i srednje školstvo, visoko obrazovanje i znanost, zdravstvo, socijalna skrb)

  

4. SUDSKA PRAKSA TEMELJEM KOLEKTIVNIH UGOVORA

- posljedica neprimjene kolektivnih ugovora

- kako sudovi uvažavaju tumačenja Povjerenstva za tumačenje Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama

 

PREDAVAČI:

- Darko Milković, sudac Vrhovnog suda RH

- mr. sc. Iris Gović Penić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

- Željko Petrišić, odvjetnik

Svi sudionici seminara će u elektronskom obliku dobiti pregled sudske prakse o kojoj će predavači izlagati.

 

KOTIZACIJA:
890 kuna + PDV za pretplatnike časopisa „Radno pravo“,
990 kuna + PDV za nepretplatnike časopisa "Radno pravo".
Druga osoba 200 kuna manje, treća osoba besplatno.

Detaljnije

izv. prof. dr. sc. VIKTOR GOTOVAC, DARKO MILKOVIĆ, DARIJE HANZALEK, KREŠIMIR ROŽMAN

Zagreb, 6. ožujka 2019. s početkom u 10:30 sati, hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100

Seminar: RADNIČKA VIJEĆA, SINDIKALNI POVJERENICI, POVJERENICI ZAŠTITE NA RADU

1. Djelovanje radničkog vijeća – detalji kod savjetovanja, suodlučivanja, informiranja (kada se radi o rasporedu o kojem se potrebno savjetovati, što je plan godišnjeg odmora a što raspored, kada se smatra da je došlo do organizacijske promjene, tko su radnici s invaliditetom, i dr.)  

2. Rad radničkog vijeća – prava – kako ih koristiti, sporazum, poslovnik, uvjeti za rad, kako rješavati dostavu poslodavcu i kako i kada prihvaćati dostavu od poslodavca (primjer sporazuma i poslovnika)

3. Prava sindikalnih povjerenika prema zakonu

4. Uvjeti zamjene radničkog vijeća sindikalnim povjerenikom s prikazom najnovije sudske prakse

5. Povjerenik za zaštitu na radu – prava, uvjeti, izbor

6. Skup radnika – obavezan, ali gotovo zaboravljen institut – obveze i postupak sazivanja

7. Neka pitanja u vezi predstavnika radnika u organu poslodavca

8. Mogućnosti i zakonska ograničenja ugovaranja prava radničkog vijeća putem kolektivnog ugovora

9. Mogućnost nastupa radničkog vijeća pred sudom – kad radničko vijeće može tužiti, a kada biti tuženo

10. Najnovija sudska praksa u vezi prava radničkih vijeća 

11. Pregled svih prekršaja poslodavca u vezi radnih odnosa iz svih postojećih zakona  

 

PREDAVAČI:
izv. prof. dr. sc. VIKTOR GOTOVAC, Katedra za radno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu

DARKO MILKOVIĆ, sudac Vrhovnog suda RH

DARIJE HANZALEK, predsjednik Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti

KREŠIMIR ROŽMAN, urednik „Radnog prava“

 

SVAKI SUDIONIK DOBIVA:

- primjer sporazuma, poslovnika, komplet obrazaca za izbore radničkog vijeća, te popis svih prekršaja poslodavaca u vezi radnih odnosa

 

KOTIZACIJA:
790 kuna + PDV za pretplatnike časopisa „Radno pravo“,
990 kuna + PDV za nepretplatnike časopisa "Radno pravo".
Druga osoba 200 kuna manje, treća osoba besplatno.

Detaljnije

Davor Rajčić, Vatroslav Zovko, Tvrtko Smital, Zdenka Barišić, Viktor Gotovac, Krešimir Rožman

Zagreb, 15. veljače 2019. s početkom u 10:30 sati, hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100

Savjetovanje: NOVI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE

1. PREGLED NAJVAŽNIJIH ODREDBI KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE

- DAVOR RAJČIĆ, tajnik Građevinskog fakulteta u Zagrebu

 

2. NORMIRANJE RADA I OBRAČUN PLAĆA NASTAVNIKA I ZNANSTVENIKA SUKLADNO NOVOM KOLEKTIVNOM UGOVORU

- Izv. prof. dr. sc. VATROSLAV ZOVKO, Učiteljski fakultet Zagreb, Stalni sudski vještak za računovodstvo

 

3. POSLOVI S POSEBNIM UVJETIMA RADA – ODREĐIVANJE I PLAĆANJE 

- Dr. sc. TVRTKO SMITAL, Institut Ruđer Bošković, član pregovaračkog odbora Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja

 

4. USKLAĐIVANJE OPĆIH AKATA USTANOVA S NOVIM KOLEKTIVNIM UGOVOROM – PROBLEMI, PRIMJERI I RJEŠENJA

- ZDENKA BARIŠIĆ, glavna tajnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera Osijek

- DAVOR RAJČIĆ, tajnik Građevinskog fakulteta u Zagrebu

 

5. PROBLEMI VEZANI UZ UGOVORE U RADU – JAVNI NATJEČAJ, PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU, UGOVORI NA ODREĐENO VRIJEME, POSEBNO KOD RADA NA PROJEKTU I DR. 

- Doc. dr. sc. VIKTOR GOTOVAC, Katedra za radno pravo, Pravni fakultet u Zagrebu

 

6. PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA, NAJVAŽNIJA PITANJA IZ TEMELJNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA, SPORNA PITANJA IZ ZAKONA O RADU I ZAKONA O ZNANSTVENOJ DJELATNOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU

- KREŠIMIR ROŽMAN, urednik „Radnog prava“

 

7. ODGOVORI NA PITANJA 

 

KOTIZACIJA:

950 kn + PDV za nepretplatnike časopisa "Radno pravo",

790 kn + PDV za pretplatnike časopisa „Radno pravo“.

Druga osoba 200 kuna manje, treća osoba besplatno.

Detaljnije

Melita Čičak, Iris Gović Penić, Krešimir Rožman

Zagreb, 31. siječnja 2019. u 10:30 sati, hotel Antunović, Zagrebačka av. 100

Seminar: NOVOSTI U MIROVINSKOM SUSTAVU

- Mirovina i prestanak radnog odnosa

- Postupak poslodavca kod smanjenja radne sposobnosti radnika

- Upućivanje radnika na liječnički pregled

 

1. NOVOSTI U MIROVINSKOM SUSTAVU

• Postupak ostvarivanja prava

• Uvjeti za mirovinu

• Obračun mirovine

• Usklađivanje mirovine

• Izbor mirovine – tko ima pravo izbora i u kojem postupku te kako izabrati između: a) samo I. stup ili b) kombinirano: I. i II. stup 

• Dodatak na mirovinu – kako se računa dodatak (uvećanje) za one koji će koristiti mirovinu iz I. i II. stupa (novost koja ranije nije postojala) 

• Najniža mirovina – uvjeti i prava 

• Dodani staž za žene odnosno roditelje

• Invalidska mirovina – procedura i ovlasti pojedinih tijela u postupku, vrste invalidske mirovine

• Profesionalna rehabilitacija – pretpostavka za ostanak u svijetu rada

• Mogućnost rada uz mirovinu – tko i pod kojim uvjetima ima pravo raditi i primati mirovinu - novosti

• Dobrovoljna mirovinska štednja – mogućnosti i poticaji

• Informacija o promjenama svih nedavno donesenih zakona 

 

2. MIROVINA I PRESTANAK RADNOG ODNOSA 

• Način prestanka radnog odnosa kod ostvarivanja prava na mirovinu – posebno za svaku vrstu mirovine

• Poseban problem kod prestanka radnog odnosa kod pravomoćnog rješenja o invalidskoj mirovini zbog potpunog gubitka radne sposobnosti – što kada radnik pokrene upravni spor protiv rješenja, bolovanje je prestalo, radnik ne može raditi a radni odnos ne prestaje – što može učiniti poslodavac, treba li takvog radnika plaćati godinu – dvije da ne radi? 

• Otpremnina te godišnji odmor kod odlaska u mirovinu – prava i mogućnosti

 

3. OBVEZE I MOGUĆNOSTI POSLODAVCA KOD SMANJENJA RADNE SPOSOBNOSTI RADNIKA 

• Postupak 

• Mogućnosti i uvjeti otkaza

• Pregled sudske (kod nadomještanja suglasnosti, vrste otkaza i opravdanosti otkaza)

 

4. UPUĆIVANJE RADNIKA NA LIJEČNIČKI PREGLED

• Ovlasti i mogućnosti poslodavca prema Zakonu o radu u Zakonu o zaštiti na radu

• Što predstavlja nalaz medicine rada da radnik nije sposoban za rad, može li temeljem toga poslodavac dati otkaz radniku 

• Problem velikog nesklada između nalaza medicine rada i nalaza u postupku za invalidsku mirovinu

• Pregled sudske prakse 

• Specifičnosti u vezi upućivanja na liječnički pregled u obrazovanju (predškolski odgoj, osnovno i srednje školstvo)

 

PREDAVAČI:
- MELITA ČIČAK, pomoćnica ministra za mirovinski sustav, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
- mr. sc. IRIS GOVIĆ PENIĆ, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu
- KREŠIMIR ROŽMAN, „Radno pravo“

 

KOTIZACIJA:
790 kuna + PDV za pretplatnike časopisa „Radno pravo“,
990 kuna + PDV za nepretplatnike.
Druga osoba 200 kuna manje, treća osoba besplatno.

Detaljnije