Seminari

BRANKA BET-RADELIĆ, BRUNO MOSLAVAC, IRIS GOVIĆ PENIĆ

Zagreb, 12. travnja 2018. u 10:30 sati, Hotel Sheraton, Ul. Kneza Borne 2

Seminar: ZAŠTITA OSOBNIH I NEOSOBNIH PODATAKA; ZAŠTITA PRIVATNOSTI RADNIKA

1. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

- Uredba 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (primjena od 25. svibnja 2018).

- Zakon o zaštiti osobnih podataka i razlika u odnosu na Uredbu

- Što je osobni podatak

- Zaštita elektroničke pošte

- Ograničenja biometrijskog evidentiranja (otisak prsta i sl.)

BRANKA BET-RADELIĆ, pravnica u Agenciji za zaštiti osobnih podataka

 

2. PREDSTOJEĆA PRAVNA REGULATIVA KIBERNETIČKE SIGURNOSTI NEOSOBNIH I OSOBNIH PODATAKA RADNIKA

- Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i vijeća o okviru za slobodan protok neosobnih podataka u Europskoj uniji

- fluktuacija i manipuliranje neosobnim i osobnim podacima

- kibernetička sigurnost i zaštita podataka

- slobodno kretanje podataka

- ograničenja slobodnog protoka neosobnih podataka zbog interesa javne sigurnosti

- ljudske slobode i prava kao prava radnika zaštićene (Europskom) Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i sloboda

- tajnost "dopisivanja" radnika na radnom mjestu i za vrijeme rada

- komparativni prikaz prakse Europskog suda za ljudska prava po pitanju dosadašnje zaštite privatnosti radnika u odnosu na buduću regulativu zaštite neosobnih podataka

- posljedice kršenja pravila o zaštiti privatnosti za radnika i za poslodavca

- doseg Uredbe o neosobnim podacima

BRUNO MOSLAVAC, zamjenik općinskog državnog odvjetnika

 

3. ZAŠTITA PRIVATNOSTI RADNIKA

- najčešći načini praćenja aktivnosti radnika u praksi hrvatskih poslodavaca

- obveza uređenja nadziranja/provjere aktivnosti radnika tijekom rada pravilnikom o radu

- najnovija praksa Europskog suda za ljudska prava na području zaštite privatnosti radnika

- primjena zakona koji uređuju privatnost (i) radnika u praksi domaćih sudova

IRIS GOVIĆ PENIĆ, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

 

PREDAVAČI:

BRANKA BET-RADELIĆ, pravnica u Agenciji za zaštiti osobnih podataka, stručnjak za zaštitu osobnih podataka, predavač na brojnim seminarima

BRUNO MOSLAVAC, zamjenik općinskog državnog odvjetnika, autor knjiga i stručnih članaka iz područja radnog prava

IRIS GOVIĆ PENIĆ, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu, autorica brojnih knjiga i stručnih članaka

 

KOTIZACIJA:
890 kuna + PDV za pretplatnike časopisa „Radno pravo“,
990 kuna + PDV za nepretplatnike.
Druga osoba 200 kuna manje, treća osoba besplatno

Svaki sudionik dobiva prezentacije predavača!

Detaljnije