U svrhu ispravnog rada i poboljšanja vašega iskustva ove web stranice koriste kolačiće (cookies).
Korištenje istih, bez mogućnosti pohranjivanja kolačića na Vaš uređaj, može rezultirati pogrešnim prikazom podataka i/ili neispravnim radom web stranica. Većina preglednika svojim predefiniranim postavkama omogućava pohranjivanje kolačića, pa je za normalan rad dovoljno pritisnuti gumb "Slažem se", čime prihvaćate uvjeta korištenja kolačića na ovim web stranicama.
Ukoliko to ne želite, možete pohranjivanje kolačića isključiti u svojem pregledniku na način opisan ovdje, ili možete odustati od daljnjeg korištenje ovih web stranica.
 
Rosip d.o.o.
Zagreb, Ilica 51
tel.: 01 / 4829-841
faks: 01 / 4829-842
email: radno-pravo@radno-pravo.hr
   Novi broj
 
Tema broja 07/16 Srpanj/kolovoz 2016
mr. sc. Zorislav Kaleb, dipl. iur.
MEDICINSKO VJEŠTAČENJE RADNE SPOSOBNOSTI U MIROVINSKOM OSIGURANJU
Snježana Baloković, dipl. iur.
NAČELO NEDISKRIMINACIJE TEMELJEM DRŽAVLJANSTVA U PODRUČJU ZAPOŠLJAVANJA I SUSTAVU SOCIJALNE SIGURNOSTI
mr. sc. Iris Gović Penić, dipl. iur.
PRAVILNIK O NAČINU IZBORA ARBITRA I PROVOĐENJU POSTUPKA ARBITRAŽE U POSTUPCIMA NADOMJEŠTANJA SUGLASNOSTI
mr. sc. Bruno Moslavac, dipl. iur.
POJMOVNO ODREĐENJE POSLODAVCA ZA SLUČAJ USTUPANJA RADNIKA U POVEZANA DRUŠTVA
Dr. sc. Dragan Zlatović, dipl. iur.
IZUZECI OD APSOLUTNE SLOBODE SKLAPANJA UGOVORA O RADU
Jasenka Pap, dipl. iur.; Nevenka Mirković, dipl. iur.
PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TE PRAVA NA RODILJNE I RODITELJSKE POTPORE OSOBA KOJE SE STRUČNO OSPOSOBLJAVAJU ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
Dr. sc. Predrag Bejaković, dipl. oec.
MOŽE LI ZELENA EKONOMIJA POTAKNUTI RAZVOJ I UBLAŽITI NEZAPOSLENOST?
Prof. dr. sc. Marinko Đ. Učur, dipl. iur.
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA GRADITELJSTVO
Pitanja i odgovori
RJEŠENJE O PRIJMU U DRŽAVNU SLUŽBU RADI ZAMJENE DUŽE VRIJEME ODSUTNOG DRŽAVNOG SLUŽBENIKA
URAČUNAVANJE RADNOG STAŽA IZ INOZEMSTVA
KORIŠTENJE GODIŠNJEG ODMORA
PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA NA SVE RADNIKE
SKLAPANJE POSLA ZDRAVSTVENOG RADNIKA ZA SVOJ RAČUN IZ ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI POSLODAVCA
UGOVOR O RADU PROKURISTA
ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U ŠKOLSKOJ USTANOVI
PLAĆENI DOPUST
GODIŠNJI ODMOR SAMOHRANOG RODITELJA
Aktualno
 
JESENSKA AKCIJA DO 15. RUJNA 2016.

DVIJE KNJIGE PO CIJENI JEDNE!

Ukupni iznos za obje knjige: 195 kuna

Akcija traje do 15. rujna 2016.

 

1.    PRESTANAK UGOVORA O RADU

Autori: Darko Milković, Sabina Dugonjić

Knjiga sadrži detaljno objašnjenje svih pitanja u vezi prestanka ugovora o radu

- preko 250 stranica teksta

- sažeci preko 300 sudskih presuda o prestancima ugovora o radu (uključujući najnoviju sudsku praksu)

Napomene o autorima:

- DARKO MILKOVIĆ, sudac Vrhovnog suda RH, ekspert za radno pravo, autor više knjiga te velikog broja stručnih članaka, predavač radnog prava na visokom učilištu, predavač na brojnim kongresima i savjetovanjima.

- SABINA DUGONJIĆ, sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu, ranije sutkinja Općinskog radnog suda u Zagrebu ovlaštena za praćenje i proučavanje sudske prakse, autorica većeg broja stručnih članaka iz područja radnog prava

 

2.     RAZLOZI ZA OTKAZ UGOVORA O RADU KROZ SUDSKU PRAKSU

Autor: Mr. sc. Ivica Pezo

Ranije izdanje (2006.) ali još uvijek vrlo aktualno jer sistematizirano prikazuje sudsku praksu kod pojedinih vrsta otkaza ugovora o radu

 

 
POSEBNA AKCIJA
Skupina autora

POSEBNA AKCIJA!

ČETIRI KNJIGE ZA 120 KUNA! (do prodaje zaliha)

Akcija uključuje:

1. RAZLOZI ZA OTKAZ UGOVORA O RADU KROZ SUDSKU PRAKSU

Mr.sc. Ivica Pezo

Ranije izdanje (2006) ali još uvijek vrlo aktualno jer sistematizirano prikazuje sudsku praksu kod pojedinih vrsta otkaza ugovora o radu

2. RAZLOZI ZA IZVANREDNI OTKAZ UGOVORA O RADU – ANALIZA SUDSKE PRAKSE U HRVATSKOJ

Mr.sc. Ivica Pezo

Ranije izdanje (2005) ali vrlo aktualno jer sistematizirano po grupama razloga prikazuje sudsku praksu kod izvanrednih otkaza ugovora o radu otkaza

3. PRAVNA PRIRODA I SADRŽAJ MENADŽERSKIH UGOVORA

Dr.sc. Ivana Grgurev

Jedinstveni prikaz menadžerskih ugovora, s analizom propisa, sudske prakse i usporednih rješenja u drugim pravnim sustavima

Izdanje 2011.

4. ZAŠTITA NA RADU - Savjetovanje 26. veljače 2015. - Zbornik radova i propisi

Skupina autora
Izdanje 2015.

Knjiga sadrži izlaganja predavača sa savjetovanja održanog 26. veljače 2015., i relevantne propise iz područja zaštite na radu.

 
PRESTANAK UGOVORA O RADU
Darko Milković, Sabina Dugonjić

Knjiga sadrži detaljno objašnjenje svih pitanja u vezi prestanka ugovora o radu

- preko 250 stranica teksta
- sažeci preko 300 sudskih presuda o prestancima ugovora o radu (uključujući
najnoviju sudsku praksu)

Napomene o autorima:
DARKO MILKOVIĆ, sudac Vrhovnog suda RH, ekspert za radno pravo, autor više knjiga te velikog broja stručnih članaka, predavač radnog prava na visokom učilištu, predavač na brojnim kongresima i savjetovanjima.
SABINA DUGONJIĆ, sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu, ranije sutkinja Općinskog radnog suda u Zagrebu ovlaštena za praćenje i proučavanje sudske prakse, autorica većeg broja stručnih članaka iz područja radnog prava

Cijena: 195 kuna

 
PRAVNA, FINANCIJSKA I STATUSNA PITANJA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI I LJEKARNIŠTVU
Jasminka Katić Bubaš, Dražen Opalić, Nenad Puljić, Krešimir Rožman, Jasna Dvoršćak, Andrija Stojanović, Ivica Veselić

Autori:
JASMINKA KATIĆ BUBAŠ - Ministarstvo zdravlja
DRAŽEN OPALIĆ - Ministarstvo financija
NENAD PULJIĆ - Inspektorat rada
KREŠIMIR ROŽMAN - Radno pravo
JASNA DVORŠĆAK - HZZO
ANDRIJA STOJANOVIĆ – Certitudo
IVICA VESELIĆ - Županijski sud Zagreb

500 stranica teksta
Stručni praktični priručnik za sve u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i ljekarništvu

Cijena: 170 kuna 

 

1. RADNI ODNOSI – ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA, UGOVORI O RADU, RADNO VRIJEME
Krešimir Rožman,
urednik Radnog prava

2. STATUSNA PITANJA I SPECIFIČNOSTI RADNIH ODNOSA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI I LJEKARNIŠTVU
Jasminka Katić Bubaš,
Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske

3. POREZNI STATUS LJEKARNIŠTVA I PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Dražen Opalić,
Ministarstvo financija

4. UGOVORNI ODNOSI SA HZZO-OM I DOMOM ZDRAVLJA
Jasna Dvoršak,
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

5. OBVEZE POSLODAVCA U PODRUČJU ZAŠTITE NA RADU PREMA ZAKONU O ZAŠTITI NA RADU
Nenad Puljić,
Inspektorat rada

6. ODGOVORNOSTI – MATERIJALNA, PREKRŠAJNA, KAZNENA, RADNOPRAVNA, TE MOGUĆNOST OSIGURANJA
Krešimir Rožman, urednik Radnog prava
Andrija Stojanović, Certitudo

7. NASTUPANJE PRED SUDOM, STEGOVNA ODGOVORNOST U KOMORI, SUDSKA ZAŠTITA
Ivica Veselić,
Sudac Županijskog suda u Zagrebu

Prilog: ZAKONI
- ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
- ZAKON O KONCESIJAMA
- ZAKON O DJELATNOSTIMA U ZDRAVSTVU
- ZAKON O ZAŠTITI PRAVA PACIJENATA
- ZAKON O LIJEČNIŠTVU
- ZAKON O LJEKARNIŠTVU
- ZAKON O DENTALNOJ MEDICINI
- ZAKON O SESTRINSTVU

 
GODIŠNJI ODMOR - prava i obveze radnika i poslodavca
IRENA CVITANOVIĆ, KREŠIMIR ROŽMAN, izdanje lipanj 2015.

DETALJNO OBRAZLOŽENJE SVIH PITANJA U VEZI GODIŠNJIH ODMORA

- Stjecanje prava na godišnji odmor
- Dani koji se računaju u godišnji odmor
- Puni godišnji odmor
- Razmjerni dio godišnjeg odmora
- Prenošenje godišnjeg odmora
- Godišnji odmor u slučaju prestanka ugovora o radu odnosno promjene poslodavca
- Korištenje godišnjeg odmora u slučaju rodiljnog dopusta, bolovanja, neplaćenog dopusta
- Godišnji odmor i bolovanje
- Godišnji odmor radnika u nepunom radnom vremenu kod dva poslodavca
- Mogućnost prekida godišnjeg odmora
- Naknada za godišnji odmor – način obračuna (primjeri)
- Naknada za neiskorišteni godišnji odmor (kod prestanka ugovora o radu)
- Naknada štete za neiskorišteni godišnji odmor
- Plan godišnjih odmora
- Raspored godišnjeg odmora
- Prekršaji u vezi godišnjeg odmora

PRAKTIČNI PRIMJERI kod razmjernog i punog godišnjeg odmora, te kod promjene poslodavca

Pregled MIŠLJENJA MINISTARSTVA rada i mirovinskoga sustava u vezi godišnjih odmora

ODGOVORI NA PITANJA (pregled odgovora postavljenih od strane radnika i poslodavaca)

Sudska praksa SUDA EUROPSKE UNIJE u vezi godišnjih odmora

OBRASCI svih odluka vezanih za godišnje odmore

Izvadak iz propisa, uključujući i Direktivu EU o određenim vidovima organizacije radnog vremena

150 stranica

Cijena: 89 kuna

 
ZAKON O RADU - MIŠLJENJA MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA RAD
Irena CVITANOVIĆ i Ilija TADIĆ

Predgovor: dr. sc. Mirando MRSIĆ, ministar rada i mirovinskoga sustava

Uvod: dr. sc. Viktor GOTOVAC, Pravni fakultet Zagreb

Knjiga sadrži mišljenja stručnih službi ministarstva nadležnog za poslove rada, o pojedinim člancima Zakona o radu, sistematizirano članak po članak Zakona o radu.

  • Najobuhvatnije i najkonkretnije tumačenje Zakona o radu.
  • Odgovori u koje se možete pouzdati!
  • 500 stranica teksta i gotovo 400 različitih mišljenja.

Dodatak: mišljenja o drugim važnim pitanjima iz radnih odnosa dana od strane drugih ministarstava ili upravnih tijela.

Cijena: 240 kuna

 
ZAŠTITA NA RADU - Savjetovanje 26. veljače 2015. - Zbornik radova i propisi
IVICA ORAČ ŠUKELJ, BRUNO ŠTAJNER, KREŠIMIR ROŽMAN, NENAD PULJIĆ

ZAŠTITA NA RADU - Savjetovanje 26. veljače 2015. - Zbornik radova i propisi

Knjiga sadrži:        

Izlaganja predavača:

  1. IVICA ORAČ ŠUKELJ, dipl.ing. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava:

Zakon o zaštiti na radu i provedbeni propisi – posebno: poslovi zaštite na radu, ishođenje ovlaštenja, uvjeti za obavljanje poslova zaštite na radu, pod kojim uvjetima i što može obavljati sam poslodavac i dr.

  2. Mr.sig. BRUNO ŠTAJNER, dipl.ing. „EURO EDUKA""

Provedba zakona o zaštiti na radu i provedbenih propisa kroz stajališta praktičara

  3. KREŠIMIR ROŽMAN, dipl.iur. urednik „Radnog prava“

Pravni aspekti zaštite na radu, povjerenik radnika za zaštitu na radu i pravni aspekti ozljede na radu

  4. NENAD PULJIĆ, dipl. ing. Inspektorat rada

Inspekcijski nadzor provedbe zaštite na radu i provedbenih propisa

Propisi:

  5. ZAKON O ZAŠTITI NA RADU (Narodne novine 71/14, 118/14 – pročišćeni tekst)

  6. POZAKONSKI AKTI

-       Pravilnik o procjeni rizika (Narodne novine 112/14)

-       Pravilnik o ovlaštenjima za zaštitu na radu (Narodne novine 112/14)

-       Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita vidjeti  (Narodne novine 112/14)

-       Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu (Narodne novine 112/14). 

 

Cijena: 89 kuna

 

 
PRAVNA PRIRODA I SADRŽAJ MENADŽERSKIH UGOVORA
Dr. sc. IVANA GRGUREV

Dr. sc. Ivana Grgurev, docentica na Katedri za radno pravo, Pravnog fakulteta u Zagrebu, daje detaljne odgovore na sva pravna pitanja menadžerskog ugovora. Posebno obrađuje ugovorne strane, oblik, vrijeme i sadržaj menadžerskog ugovora te prestanak menadžerskog ugovora.

Poseban prilog: MODELI MENADŽERSKOG UGOVORA.

Cijena: 190 kuna

 
KONFERENCIJA O RADNIM ODNOSIMA U RH: FLEKSIBILNOST I FLEKSIGURNOST POSTOJEĆA RJEŠENJA I PROMIŠLJANJA - Zbornik radova
Grupa autora

Cijena knjige: 90 kuna

 
RADNA KNJIŽICA, ELEKTRONIČKI ZAPIS, PRIJAVE RADNIKA
Krešimir Rožman

Sve o postupanju s radnom knjižicom

Primjer precrtane radne knjižice

Postupak vraćanja

Mogućnost ostavljanja radne knjižice kod poslodavca  

Kako doći do elektroničkog zapisa

Primjer elektroničkog zapisa

Dokazivanje staža i drugih podataka

Sve o prijavama radnika

Cijena: 89 kuna 

 
  INFORMACIJE  
BESPLATNI SEMINAR ZA PRETPLATNIKE

Zagreb, 12. srpnja 2016. s početkom u 11 sati
Hotel Antunović, Zagrebačka av. 100

1. NOVI FLEKSIBILNI OBLICI ZAPOŠLJAVANJA
Nataša Novaković, Hrvatska udruga poslodavaca

2. ZABRANA NATJECANJA RADNIKA S POSLODAVCEM
Hrvoje Orešić, Radno PRAVO

3. IZUMI I TEHNIČKA UNAPREĐENJA RADNIKA
Krešimir Rožman, Radno PRAVO

4. GODIŠNJI ODMOR KOD PRESTANKA UGOVORA O RADU I DRUGA PITANJA GODIŠNJEG ODMORA
Krešimir Rožman, Radno PRAVO

Seminar je besplatan za sve pretplatnike časopisa Radno pravo za onoliko osoba na koliko je primjeraka časopisa pretplatnik pretplaćen.

Za dodatnu osobu cijena iznosi 290 kuna + PDV, za nepretplatnike 390 kuna + PDV.


Nataša Novaković, Hrvoje Orešić, Krešimir Rožman
 
   ANKETA
Ispunite našu online anketu na temu: Promjena Zakona o radu: da li i kako promijeniti (liberalizirati) ugovore o radu i otpuštanje radnika?