Ogledni primjerak PRAVILNIKA O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE

- Ogledni primjerak Pravilnika („općeg akta“) o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe (u Wordu) kojega je dužan donijeti svaki poslodavac s 50 i više radnika do 23. lipnja 2022.

- Cjelovita podloga za donošenje vlastitog prilagođenog Pravilnika

- Pravilnik je u potpunosti usklađen sa Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 46/22)

- Pravilnik je izrađen u konzultaciji sa zamjenicom pučke pravobraniteljice koja je održala predavanje na seminaru povodom stupanja na snagu novog Zakona

- O sadržaju Pravilnika mišljenje je dalo niz pravnika praktičara čija su stajališta ugrađena u sadržaj

- O načinu donošenja tj. dvojbi je li „opći akt“ iz članka 20. i 21. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti ujedno i pravilnik o radu iz članka 26. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19) , dostavlja se detaljno tumačenje kao prilog Pravilniku

- O pitanju trebaju li javne ustanove odnosno pravne osobe s javnim ovlastima o Pravilniku provesti savjetovanje s javnošću iz članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) dostavljamo mišljenje Ureda Povjerenika za informiranje, kojim je to razjašnjeno 

- Pravilnik mora biti donesen do 23. lipnja 2022. a za nedonošenje predviđen je prekršaj s kaznom od 10.000 do 30.000 kuna

 

Cijena: 50 kn (6,64 €) za pretplatnike časopisa „Radno pravo“, 100 kn (13,27 €) za nepretplatnike časopisa

Nakon uplate po ponudi Pravilnik šaljemo e-mailom u Microsoft Word formatu

Broj stranica: 14
Cijena: 100,00 kn (13,27 €)

Naruči!

Sve dodatne informacije na broj: 01/4829-841

Ostala izdanja
 • DETALJNI KOMENTAR ZAKONA O RADU - 2023. godina

  Domagoj Franjo Frntić, Iris Gović Penić, Darije Hanzalek, Darko Milković, Nataša Novaković, Krešimir Rožman, Vatroslav Zovko

  Cijena: 941,81 kn (125,00 €)
 • Radni materijali sa seminara održanog povodom izmjena i dopuna Zakona o radu (NN 151/22)

  Broj stranica: 100
  Cijena: 423,81 kn (56,25 €)
 • PRAVILNICI POSLODAVCA

  Krešimir ROŽMAN, Hrvoje OREŠIĆ

  Broj stranica: 325
  Cijena: 340,00 kn (45,13 €)
 • RADNI ODNOSI U SOCIJALNOJ SKRBI

  Dr. sc. Viktor Gotovac, Mr. sc. Iris Gović Penić, Dražen Opalić, Krešimir Rožman

  Broj stranica: 271
  Cijena: 125,00 kn (16,59 €)
 • RADNI ODNOSI U ZDRAVSTVU

  Darko Milković, Krešimir Rožman, Marijana Mihaljević, Jasminka Katić Bubaš, Branka Bet-Radelić, Dubravka Bevandić

  Broj stranica: 444
  Cijena: 350,00 kn (46,45 €)
 • PRAVNA PRIRODA I SADRŽAJ MENADŽERSKIH UGOVORA

  Dr. sc. IVANA GRGUREV

  Cijena: 190,00 kn (25,22 €)
 • PRAVNA, FINANCIJSKA I STATUSNA PITANJA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI I LJEKARNIŠTVU

  Jasminka Katić Bubaš, Dražen Opalić, Nenad Puljić, Krešimir Rožman, Jasna Dvoršćak, Andrija Stojanović, Ivica Veselić

  Broj stranica: 500
  Cijena: 170,00 kn (22,56 €)
 • ZAKON O RADU - MIŠLJENJA MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA RAD

  Irena CVITANOVIĆ i Ilija TADIĆ

  Broj stranica: 500
  Cijena: 240,00 kn (31,85 €)
 • FLEKSIBILNOST I FLEKSIGURNOST ? POSTOJEĆA RJEŠENJA I PROMIŠLJANJA - Zbornik radova

  dr.sc. Mirando Mrsić, Krešimir Rožman, Marijan Ruždjak, Darko Milković, dr. sc. Viktor Gotovac, prof. dr. sc. Željko Potočnjak, Marko Krištof, Nataša Novaković, Domagoj Rebić

  Cijena: 90,00 kn (11,95 €)