PRAVILNICI POSLODAVCA

Krešimir ROŽMAN, Hrvoje OREŠIĆ

325 stranica, izdanje studeni 2019.

Cijena: 340 kn (45,13 €)

Pretplatnici „Radnog prava“ mogu koristiti bon od 200 kuna, pa je za njih cijena 140 kuna (ako bon već nije iskorišten)

 

 • Detaljni prikazi svih pravnih pitanja o pravilnicima iz Zakona o radu te drugih zakona.
 • Detaljna obrada postupaka nakon donošenja pravilnika o sistematizaciji: promjena ugovora o radu, otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu, otkaz iz organizacijskih razloga, kolektivni višak radnika, primjena socijalnih kriterijia.
 • Primjeri svih mogućih pravilnika poslodavaca
  • pravilnik o radu:
   • posebno tvrtke posebno javne službe
  • pravilnik o sistematizaciji
   • tvrtke (3 varijente: detaljni, fleksibilniji, potpuno fleksibilan)
   • javne službe
  • pravilnik o zaštiti osobnih podataka
  • pravilnik o video i audio nadzoru
  • pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe
  • pravilnik o poslovnoj tajni
  • pravilnik o procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u školi
  • pravilnik o stegovnoj odgovornosti visokoškolske ustanove
 • Primjeri – obrasci: odluke o kriterijima kod viška radnika, sporazum, otkaza s ponudom izmijenjenog ugovora o radu, otkaz iz organizacijskih razloga
 • Sudska praksa: o pravilnicima, otkazima iz organizacijskih razloga, otkazima s ponudom izmijenjenog ugovora o radu, kolektivnom višku, socijalnim kriterijima
 • Mišljenja Ministarstva rada i mirovinskoga sustava

 

PRIKAZ SADRŽAJA KNJIGE


1. UVOD – OPĆI AKTI POSLODAVCA

2. PRAVILNIK O RADU

2.1. Obveza donošenja pravilnika o radu

    2.1.1. Kada se smatra da poslodavac ima najmanje 20 radnika?

2.2. Posebni pravilnici o radu za pojedine djelove poslodavca

2.3. Upravne mjere i prekršaji

2.4. Sadržaj pravilnika o radu

    2.4.1. Kako urediti sadržaj pravilnika o radu?
    2.4.2. Sadržaj pravilnika o radu i praktične potrebe poslodavca

3. PRIMJENA POVOLJNIJEG PRAVA

3.1. Primjena povoljnijeg prava iz pravilnika o radu

3.2. Kako se primijenjuje povoljnije pravo

4. VEZA PRAVILNIKA O RADU I UGOVORA O RADU

4.1. Kako se primjenjuju odredbe ugovora o radu u odnosu na pravilnik o radu?

4.2. Poslovi koje radnik treba obavljati

5. POSTUPAK DONOŠENJA I OBJAVE PRAVILNIKA O RADU

5.1. Način objave pravilnika o radu i dostupnost radnicima

6. PONIŠTENJA NEZAKONITOG PRAVILNIKA O RADU

7. IZDVOJENI DIJELOVI PRAVILNIKA O RADU - POSEBNI PRAVILNICI

8. PRAVILNICI PREMA POSEBNIM PROPISIMA

8.1. Opći akt o poslovnoj tajni

8.2. Opći akt o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe

8.3. Pravilnik školske ustanove o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje u školskim ustanovama osigurava jednaka dostupnost rada pod jenakim uvjetima

8.4. Pravilnik o stegovnoj odgovornosti u visokom obrazovanju

9. UREĐIVANJE ORGANIZACIJE RADA PRAVILNIKOM O RADU

9.1. Opis poslova u pravilniku

    9.1.1. Uvjeti: zdravstvena sposobnost, državljanstvo, nekažnjavanje i dr.

9.2. Pravilnici o sistematizaciji – dio odnosno vrsta pravilnika o radu

    9.2.1. Cilj pravilnika o sistematizaciji
    9.2.2. Priprema pravilnika

10. POSTUPAK NAKON DONOŠENJA PRAVILNIKA O SISTEMATIZACIJI

10.1. Postupak promjene ugovora o radu nakon donošenja / izmjene pravilnika o sistematizaciji

10.2. Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu

    10.2.1. Uvjeti za otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu
    10.2.2. Postupak kod otkaza s ponudom izmijenjenog ugovora o radu
    10.2.3. Mogućnosti radnika i posljedice njegovog postupanja

10.3. Poslovno uvjetovani otkaz zbog organizacijskih razloga

    10.3.1. Tko od radnika ulazi u krug osoba kojima će poslodavac dati otkaz iz organizacijskih razloga
    10.3.2. Primjena tzv. socijalnih kriterija
    10.3.3. Zabrana zapošljavanja na istim poslovima

10.4. Kolektivni višak radnika

    10.4.1. Krug radnika koji će se uključivati u kolektivni višak
    10.4.2. Utvrđivanje liste osoba koje će se uključiti u kolektivni višak radnika
    10.4.3. Pravo zaposlenih branitelja – prednost pri ostanku na poslu
    10.4.4. Kolektivni višak o kojem odlučuje poslodavac s prevladavajućim utjecajem
    10.4.5. Otkazivanje ugovora o radu u postupku kolektivnog viška radnika

10.5. Stimulativne otpremnine

11. SUDSKA PRAKSA

12. MIŠLJENJA MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA RAD


PRIMJERI PRAVILNIKA

13. Primjeri pravilnika o radu

13.1. Pravilnik o radu - trgovačka društva

13.2. Pravilnik o radu - javne ustanove

14. Pravilnik o sistematizaciji i organizaciji rada

14.1. Trgovačka društva - primjer pravilnika sa striktnim uređenjem organizacije rada, s opisom poslova, uvjetima, brojem izvršitelja

14.2. Trgovačka društva - primjer pravilnika sa fleksibilnim uređenjem organizacije rada

14.3. Trgovačka društva – primjer pravilnika koji samo okvirno i fleksibilno uređuje organizaciju rada

14.4. Javne ustanove – primjer pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji poslova

15. Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

16. Pravilnik o video i audio nadzoru

17. Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe

18. Pravilnik o poslovnoj tajni

19. Pravilnik o procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u školi

20. Pravilnik o stegovnoj odgovornosti visokoškolske ustanove


21. OBRASCI:

 • Odluka o kriterijima za utvrđivanje viška radnika
 • Sporazum o prestanku ugovora o radu
 • Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu (otkaz, izmijenjeni ugovor o radu, popratni dopis)
 • Poslovno uvjetovani otkaz iz organizacijskih razloga
Broj stranica: 325
Cijena: 340,00 kn (45,13 €)

Naruči!

Sve dodatne informacije na broj: 01/4829-841

Ostala izdanja
 • DETALJNI KOMENTAR ZAKONA O RADU - 2023. godina

  Domagoj Franjo Frntić, Iris Gović Penić, Darije Hanzalek, Darko Milković, Nataša Novaković, Krešimir Rožman, Vatroslav Zovko

  Cijena: 941,81 kn (125,00 €)
 • Radni materijali sa seminara održanog povodom izmjena i dopuna Zakona o radu (NN 151/22)

  Broj stranica: 100
  Cijena: 423,81 kn (56,25 €)
 • Ogledni primjerak PRAVILNIKA O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE

  Broj stranica: 14
  Cijena: 100,00 kn (13,27 €)
 • RADNI ODNOSI U SOCIJALNOJ SKRBI

  Dr. sc. Viktor Gotovac, Mr. sc. Iris Gović Penić, Dražen Opalić, Krešimir Rožman

  Broj stranica: 271
  Cijena: 125,00 kn (16,59 €)
 • RADNI ODNOSI U ZDRAVSTVU

  Darko Milković, Krešimir Rožman, Marijana Mihaljević, Jasminka Katić Bubaš, Branka Bet-Radelić, Dubravka Bevandić

  Broj stranica: 444
  Cijena: 350,00 kn (46,45 €)
 • PRAVNA PRIRODA I SADRŽAJ MENADŽERSKIH UGOVORA

  Dr. sc. IVANA GRGUREV

  Cijena: 190,00 kn (25,22 €)
 • PRAVNA, FINANCIJSKA I STATUSNA PITANJA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI I LJEKARNIŠTVU

  Jasminka Katić Bubaš, Dražen Opalić, Nenad Puljić, Krešimir Rožman, Jasna Dvoršćak, Andrija Stojanović, Ivica Veselić

  Broj stranica: 500
  Cijena: 170,00 kn (22,56 €)
 • ZAKON O RADU - MIŠLJENJA MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA RAD

  Irena CVITANOVIĆ i Ilija TADIĆ

  Broj stranica: 500
  Cijena: 240,00 kn (31,85 €)
 • FLEKSIBILNOST I FLEKSIGURNOST ? POSTOJEĆA RJEŠENJA I PROMIŠLJANJA - Zbornik radova

  dr.sc. Mirando Mrsić, Krešimir Rožman, Marijan Ruždjak, Darko Milković, dr. sc. Viktor Gotovac, prof. dr. sc. Željko Potočnjak, Marko Krištof, Nataša Novaković, Domagoj Rebić

  Cijena: 90,00 kn (11,95 €)