Radionica: POSTUPAK POSLODAVCA KOD POVREDA UGOVORNIH OBVEZA RADNIKA

Željko Petrišić, Sabina Dugonjić

1. UVOD – O PRESTANKU UGOVORA O RADU I OTKAZU UGOVORA O RADU
- Načini prestanka ugovora o radu
- Otkazi

 

2. POVREDE UGOVORNIH OBVEZA RADNIKA
- Što su to povrede ugovornih obveza i kako se mogu odrediti i utvrditi
- Posljedice kršenja ugovornih obveza
- Mogućnost otkaza
- Postupak
- Upozorenje – da ili ne
- Obrana – da ili ne
- Savjetovanje i suglasnost
- Dostava otkaza – praktična rješenja
- Tužbe – kako ih sastaviti i o čemu voditi računa
- Teret dokaza
- Kako odgovoriti kada se postupak zbog kršena želi prikazati kao mobing odnosno narušavanje -dostojanstva radnika
- Primjeri iz prakse

ŽELJKO PETRIŠIĆ, odvjetnik, praktičar s ogromnim i dugogodišnjim iskustvom u radnim sporovima, kako u zastupanju poslodavaca tako i sindikata i radnika, koautor knjige: Zakon o radu kroz sudsku prasku, autor niza stručnih članaka iz područja radnog prava, također stručnjak za propise iz područja javnih službi

 

3. PREGLED SUDSKE PRAKSE
- Pregled sudske prakse o otkazu zbog kršenja ugovornih obveza radnika

SABINA DUGONJIĆ, sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu
ranije sutkinja Općinskog radnog suda u Zagrebu ovlaštena za praćenje i proučavanje sudske prakse, autorica većeg broja stručnih članaka iz područja radnog prava, koatorica knjige: Prestanak ugovora o radu.

 

4. ODGOVORI NA PITANJA

 

KOTIZACIJA:
Za pretplatnike Radnog prava 890 kuna + PDV (za nepretplatnike 990 kuna + PDV), druga osoba 50%, treća osoba besplatno.

U kotizaciju je uračunato:
- Materijali u pisanom obliku
- Pregled sudske prakse u vezi otkaza zbog kršenja ugovornih obveza na CD-u
- Domjenak

Zagreb, 12. travnja 2018. u 10:30 sati, Hotel Sheraton, Ul. Kneza Borne 2

Seminar: ZAŠTITA OSOBNIH I NEOSOBNIH PODATAKA; ZAŠTITA PRIVATNOSTI RADNIKA

1. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
2. PREDSTOJEĆA PRAVNA REGULATIVA KIBERNETIČKE SIGURNOSTI NEOSOBNIH I OSOBNIH PODATAKA RADNIKA
3. ZAŠTITA PRIVATNOSTI RADNIKA

 

PREDAVAČI: Branka Bet-Radelić, Bruno Moslavac, Iris Gović Penić

Izašao je novi broj časopisa Radno PRAVO

Utjecaj promijenjenih okolnosti na neke ugovorne odnose u radnom pravu

Broj: 02/2018.

prof. dr. sc. Saša Nikšić, dipl. iur.

U radu se analizira primjena odredaba Zakona o obveznim odnosima o promijenjenim okolnostima na ugovorne odnose na području radnog prava. Prikazana je mogućnost primjene maloprije spomenutih odredaba na ugovore o radu, sporazume sklopljene između radničkih vijeća i poslodavaca, kolektivne ugovore te druge ugovore uređene Zakonom o radu. Poseban naglasak stavljen je na prikaz pravila koja uređuju pretpostavke pod kojima je moguće izmijeniti ili raskinuti ugovor zbog promijenjenih okolnosti. Osim toga, analizirana je uloga sudova u parnicama u vezi s promijenjenim okolnostima. 

Dostava e-mail adrese

OBAVIJEST ZA PRETPLATNIKE

Od 1. siječnja 2018. svi pretplatnici, osim što će „Radno pravo“ kao i do sada dobivati poštom u tiskanom obliku, moći će ga čitati i putem interneta, na web adresi: www.radno-pravo.hr

Svi pretplatnici dobit će svoju šifru s kojom će imati pristup cijelom sadržaju časopisa. 

Šifra će svakom pretplatniku biti poslana na e-mail adresu koja nam je dostavljena. Bez e-mail adrese neće se moći koristiti časopis u elektroničkom obliku.

Iz navedenog razloga molimo sve pretplatnike koji nam nisu dostavili svoju e-mail adresu ili je e-mail adresa izmijenjena da nam dostave svoju važeću e-mail adresu, kako bismo im mogli omogućiti čitanje časopisa u elektroničkom obliku. 

Svoju e-mail adresu molimo dostavite na: radno-pravo@radno-pravo.hr

Novo izdanje

Zaštita osobnih podataka i granice zaštite privatnosti radnika

Branka BET RADELIĆ, Krešimir ROŽMAN, Hrvoje OREŠIĆ

 

Priručnik detaljno i praktično obrađuje zaštitu privatnosti radnika, te donosi prikaz pravnog uređenja zaštite osobnih podataka u svjetlu priprema za implementaciju EU Opće uredbe o zaštiti podataka (2016/679).

341 stranica, meki uvez

Izašao je novi broj časopisa Radno PRAVO

NOVI TEMELJNI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA

 

7. studenoga 2017. godine Vlada Republike Hrvatske i 11 sindikata javnih službi potpisali su novi Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (u daljnjem tekstu: Temeljni kolektivni ugovor). Novi Temeljni kolektivni ugovor zaključen je na vrijeme od 4 godine, a primjenjuje se od 1. prosinca 2017.

 

Izašao je novi broj časopisa Radno PRAVO

OBAVEZNO UMIROVLJENJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Br. 11/2017

mr. sc. Bruno Moslavac, dipl. iur.

Zabranom (novog) zapošljavanja državnih službenika stvoren je odgovarajući kontraefekt po pitanju trenutka njihovog obaveznog umirovljenja, uz zabacivanje načela jednakog postupanja i dostupnosti javne službe domicilnim državljanima.

Izašao je novi broj časopisa Radno Pravo

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA U RADNIM ODNOSIMA

Broj: 09/17

Branka Bet-Radelić, dipl. iur.

U radu se iznosi osvrt na osnovne informacije kojima dolaze do primjene odredbe koje se odnose na Zaštitu osobnih podataka, s posebnim osvrtom na osobne podatke radnika te novostima koje će nam stupanjem na snagu donijeti Opća Uredba o zaštiti osobnih podataka.

Novo izdanje

KAZNENOPRAVNA ZAŠTITA RADNIČKIH PRAVA

Autor: Bruno Moslavac

Priručnik o kaznenopravnoj zaštiti radničkih prava izvorno je djelo u kojemu se po prvi puta u pravnoj povijesti hrvatskog kaznenog i radnog prava piše o uređenju zaštite temeljnih i drugih prava radnika uporabom mehanizama kaznene represije.

334 stranice, meki uvez

Cijena: 190 kuna

Radionica

PROMJENE U POSTUPCIMA OVRHE - NOVE OBVEZE POSLODAVACA

Zagreb, 11. listopada 2017. s početkom u 10 i 30, Florijana Andrašeca 18a

- Detaljne praktične upute za poslodavce

- Prava i mogućnosti radnika

- Odgovori na sva pitanja

Predavači:

Mr.sc. IRIS GOVIĆ PENIĆ, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

VINKA ILAK, savjetnica Uprave Financijske agencije (FINA)

 

I. OVRHE KOJE PROVODI POSLODAVAC

a) Najnovija Odluka Ustavnog suda RH U-II-240/2014 od 11. srpnja 2017. s primjenom od 13. rujna 2017. (ukidanje čl. 26 st. 3. Pravilnika o postupku i načinu provedbe ovrhe na novčanim sredstvima). Kod ovrhe na plaći kod poslodavca - što moraju učiniti poslodavci – najnoviji problemi za poslodavce i radnike

 

b) Primjena izmijenjenih i dopunjenih odredbi Ovršnog zakona u praksi – praktične i konkretne upute

 

II. PROVEDBA OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA - IZMJENE OD 2017.

 

 

KOTIZACIJA:

790 kuna + PDV (za nepretplatnike 890 kuna + PDV), druga osoba 50%, treća osoba besplatno.

U kotizaciju je uračunato: materijali u pisanom obliku i CD-u, te domjenak.