Radionica: POSTUPAK POSLODAVCA KOD POVREDA UGOVORNIH OBVEZA RADNIKA

Željko Petrišić, Sabina Dugonjić

1. UVOD – O PRESTANKU UGOVORA O RADU I OTKAZU UGOVORA O RADU
- Načini prestanka ugovora o radu
- Otkazi

 

2. POVREDE UGOVORNIH OBVEZA RADNIKA
- Što su to povrede ugovornih obveza i kako se mogu odrediti i utvrditi
- Posljedice kršenja ugovornih obveza
- Mogućnost otkaza
- Postupak
- Upozorenje – da ili ne
- Obrana – da ili ne
- Savjetovanje i suglasnost
- Dostava otkaza – praktična rješenja
- Tužbe – kako ih sastaviti i o čemu voditi računa
- Teret dokaza
- Kako odgovoriti kada se postupak zbog kršena želi prikazati kao mobing odnosno narušavanje -dostojanstva radnika
- Primjeri iz prakse

ŽELJKO PETRIŠIĆ, odvjetnik, praktičar s ogromnim i dugogodišnjim iskustvom u radnim sporovima, kako u zastupanju poslodavaca tako i sindikata i radnika, koautor knjige: Zakon o radu kroz sudsku prasku, autor niza stručnih članaka iz područja radnog prava, također stručnjak za propise iz područja javnih službi

 

3. PREGLED SUDSKE PRAKSE
- Pregled sudske prakse o otkazu zbog kršenja ugovornih obveza radnika

SABINA DUGONJIĆ, sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu
ranije sutkinja Općinskog radnog suda u Zagrebu ovlaštena za praćenje i proučavanje sudske prakse, autorica većeg broja stručnih članaka iz područja radnog prava, koatorica knjige: Prestanak ugovora o radu.

 

4. ODGOVORI NA PITANJA

 

KOTIZACIJA:
Za pretplatnike Radnog prava 890 kuna + PDV (za nepretplatnike 990 kuna + PDV), druga osoba 50%, treća osoba besplatno.

U kotizaciju je uračunato:
- Materijali u pisanom obliku
- Pregled sudske prakse u vezi otkaza zbog kršenja ugovornih obveza na CD-u
- Domjenak

Zagreb, 18. siječnja 2018. u 10:30 sati, Florijana Andrašeca 18a

Radionica:

1. OBVEZE IZ ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA; 

2. TUMAČENJA TEMELJNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA

 

Predavači:

- DUBRAVKA BEVANDIĆ, pravnica kod Povjerenika za informiranje RH

- MIRELA BOJIĆ, glavna tajnica Matice hrvatskih sindikata, sudionica pregovora za Temeljni kolektivni ugovor, i koautorica teksta 

Dostava e-mail adrese

OBAVIJEST ZA PRETPLATNIKE

Od 1. siječnja 2018. svi pretplatnici, osim što će „Radno pravo“ kao i do sada dobivati poštom u tiskanom obliku, moći će ga čitati i putem interneta, na web adresi: www.radno-pravo.hr

Svi pretplatnici dobit će svoju šifru s kojom će imati pristup cijelom sadržaju časopisa. 

Šifra će svakom pretplatniku biti poslana na e-mail adresu koja nam je dostavljena. Bez e-mail adrese neće se moći koristiti časopis u elektroničkom obliku.

Iz navedenog razloga molimo sve pretplatnike koji nam nisu dostavili svoju e-mail adresu ili je e-mail adresa izmijenjena da nam dostave svoju važeću e-mail adresu, kako bismo im mogli omogućiti čitanje časopisa u elektroničkom obliku. 

Svoju e-mail adresu molimo dostavite na: radno-pravo@radno-pravo.hr

Novo izdanje

Zaštita osobnih podataka i granice zaštite privatnosti radnika

Branka BET RADELIĆ, Krešimir ROŽMAN, Hrvoje OREŠIĆ

 

Priručnik detaljno i praktično obrađuje zaštitu privatnosti radnika, te donosi prikaz pravnog uređenja zaštite osobnih podataka u svjetlu priprema za implementaciju EU Opće uredbe o zaštiti podataka (2016/679).

341 stranica, meki uvez

Izašao je novi broj časopisa Radno PRAVO

NOVI TEMELJNI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA

 

7. studenoga 2017. godine Vlada Republike Hrvatske i 11 sindikata javnih službi potpisali su novi Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (u daljnjem tekstu: Temeljni kolektivni ugovor). Novi Temeljni kolektivni ugovor zaključen je na vrijeme od 4 godine, a primjenjuje se od 1. prosinca 2017.

 

Zagreb, 13. prosinca 2017. u 10:30 sati, Hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100

Seminar: GRANICE ZAŠTITE PRIVATNOSTI RADNIKA I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

PREDAVAČI: 

Doc. dr. sc. VIKTOR GOTOVAC, Katedra za radno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu

BRANKA BET RADELIĆ, Agencija za zaštitu osobnih podataka

DARJA LONČAR DUŠANOVIĆ, povjerenik za zaštitu osobnih podataka Hrvatskog Telekoma

KREŠIMIR ROŽMAN, urednik Radnog prava

 

 

Izašao je novi broj časopisa Radno PRAVO

OBAVEZNO UMIROVLJENJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Br. 11/2017

mr. sc. Bruno Moslavac, dipl. iur.

Zabranom (novog) zapošljavanja državnih službenika stvoren je odgovarajući kontraefekt po pitanju trenutka njihovog obaveznog umirovljenja, uz zabacivanje načela jednakog postupanja i dostupnosti javne službe domicilnim državljanima.

Izašao je novi broj časopisa Radno Pravo

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA U RADNIM ODNOSIMA

Broj: 09/17

Branka Bet-Radelić, dipl. iur.

U radu se iznosi osvrt na osnovne informacije kojima dolaze do primjene odredbe koje se odnose na Zaštitu osobnih podataka, s posebnim osvrtom na osobne podatke radnika te novostima koje će nam stupanjem na snagu donijeti Opća Uredba o zaštiti osobnih podataka.

Novo izdanje

KAZNENOPRAVNA ZAŠTITA RADNIČKIH PRAVA

Autor: Bruno Moslavac

Priručnik o kaznenopravnoj zaštiti radničkih prava izvorno je djelo u kojemu se po prvi puta u pravnoj povijesti hrvatskog kaznenog i radnog prava piše o uređenju zaštite temeljnih i drugih prava radnika uporabom mehanizama kaznene represije.

334 stranice, meki uvez

Cijena: 190 kuna

Radionica

PROMJENE U POSTUPCIMA OVRHE - NOVE OBVEZE POSLODAVACA

Zagreb, 11. listopada 2017. s početkom u 10 i 30, Florijana Andrašeca 18a

- Detaljne praktične upute za poslodavce

- Prava i mogućnosti radnika

- Odgovori na sva pitanja

Predavači:

Mr.sc. IRIS GOVIĆ PENIĆ, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

VINKA ILAK, savjetnica Uprave Financijske agencije (FINA)

 

I. OVRHE KOJE PROVODI POSLODAVAC

a) Najnovija Odluka Ustavnog suda RH U-II-240/2014 od 11. srpnja 2017. s primjenom od 13. rujna 2017. (ukidanje čl. 26 st. 3. Pravilnika o postupku i načinu provedbe ovrhe na novčanim sredstvima). Kod ovrhe na plaći kod poslodavca - što moraju učiniti poslodavci – najnoviji problemi za poslodavce i radnike

 

b) Primjena izmijenjenih i dopunjenih odredbi Ovršnog zakona u praksi – praktične i konkretne upute

 

II. PROVEDBA OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA - IZMJENE OD 2017.

 

 

KOTIZACIJA:

790 kuna + PDV (za nepretplatnike 890 kuna + PDV), druga osoba 50%, treća osoba besplatno.

U kotizaciju je uračunato: materijali u pisanom obliku i CD-u, te domjenak.