PROMJENE U POSTUPCIMA OVRHE - NOVE OBVEZE POSLODAVACA

Radionica

Zagreb, 11. listopada 2017. s početkom u 10 i 30, Florijana Andrašeca 18a

 

- Detaljne praktične upute za poslodavce

- Prava i mogućnosti radnika

- Odgovori na sva pitanja

 

Predavači:

Mr.sc. IRIS GOVIĆ PENIĆ, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

VINKA ILAK, savjetnica Uprave Financijske agencije (FINA)

 

I. OVRHE KOJE PROVODI POSLODAVAC

1. Najnovija Odluka Ustavnog suda RH U-II-240/2014 od 11. srpnja 2017. s primjenom od 13. rujna 2017. (ukidanje čl. 26 st. 3. Pravilnika o postupku i načinu provedbe ovrhe na novčanim sredstvima). Kod ovrhe na plaći kod poslodavca - što moraju učiniti poslodavci – najnoviji problemi za poslodavce i radnike

 

2. Primjena izmijenjenih i dopunjenih odredbi Ovršnog zakona u praksi – praktične i konkretne upute

- obveze poslodavca za provedbu ovrhe na plaći i moguće sankcije

- nove granice ovrhe kada ovršenik prima plaću nižu od prosječne neto plaće - svote do kojih iznad kojih se može provoditi ovrha na plaći

- primitci nad kojima je ovrha ograničena

- primitci izuzeti od ovrhe na plaći i ovrha na isplatama po drugom dohotku

- prednosni red kod ovrhe na plaći prema vrsti tražbine i vremenu pokretanja postupka – postupanje kada se radniku treba plijeniti plaća po više ovršnih isprava te kako postupiti

- postupanje kada isprava stigne direktno od vjerovnika

- aktualnosti vezane uz ovrhu naknada te obračun plaće

- mogućnost isplate novčane tražbine iz radnog odnosa na ruke – je li dosadašnje tumačenje Ministarstva pravosuđa i Ministarstva financija sukladno zakonu?

- status plaće u naravi

- suglasnost o zapljeni (tzv. administrativna zabrana)

- provedba naplate u slučaju administrativne zabrane – i može li se radniku po njegovom pristanku plijeniti više od zakonskog minimuma

- Područje primjene odredaba o odgodi isplate plaće za 60 dana

- mogućnost da se radnik odrekne od odgode ovrhe za 60 dana – pitanje valjanosti takve odgode

 

- Ovrha kod poslodavca temeljem javnobilježničkog rješenja o ovrsi kojim je ovrha određena na stalnom novčanom primanju ili općenito na plaći - novosti u postupanju poslodavaca

 

- Vraćanje dijela ovrhe na plaći u nadležnost sudova? Isključivanje javnobilježničke ovrhe – moguće posljedice najnovije sudske odluke temeljene na stajalištu Suda Europske unije iz Luxembourga

 

- Ustupanje potraživanja (cesija) – uvjeti koji moraju biti ispunjeni da bi poslodavac po tome bio dužan postupati

 

Mr.sc. IRIS GOVIĆ PENIĆ, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

 

 

II. PROVEDBA OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA - IZMJENE OD 2017.

- Novo uređenje pravila o izravnoj naplati

- Izmjena pravila o načinu provedbe ovrhe za zadužnice i javnobilježnička rješenja o ovrsi

- Promjena vjerovnika/dužnika tijekom provedbe ovrhe na novčanim sredstvima

- Provedba europskog naloga za blokadu računa u FINA-i

- Iznos izuzet od ovrhe u slučaju plaće/stalnog novčanog primanja

- Odnos ovrhe na plaći prema ovrsi na novčanim sredstvima

 

VINKA ILAK, Financijska agencija - FINA

 

KOTIZACIJA:

790 kuna + PDV (za nepretplatnike 890 kuna + PDV), druga osoba 50%, treća osoba besplatno.

 

U kotizaciju je uračunato: materijali u pisanom obliku i CD-u, te domjenak. 

Zagreb, 18. siječnja 2018. u 10:30 sati, Florijana Andrašeca 18a

Radionica:

1. OBVEZE IZ ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA; 

2. TUMAČENJA TEMELJNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA

 

Predavači:

- DUBRAVKA BEVANDIĆ, pravnica kod Povjerenika za informiranje RH

- MIRELA BOJIĆ, glavna tajnica Matice hrvatskih sindikata, sudionica pregovora za Temeljni kolektivni ugovor, i koautorica teksta 

Dostava e-mail adrese

OBAVIJEST ZA PRETPLATNIKE

Od 1. siječnja 2018. svi pretplatnici, osim što će „Radno pravo“ kao i do sada dobivati poštom u tiskanom obliku, moći će ga čitati i putem interneta, na web adresi: www.radno-pravo.hr

Svi pretplatnici dobit će svoju šifru s kojom će imati pristup cijelom sadržaju časopisa. 

Šifra će svakom pretplatniku biti poslana na e-mail adresu koja nam je dostavljena. Bez e-mail adrese neće se moći koristiti časopis u elektroničkom obliku.

Iz navedenog razloga molimo sve pretplatnike koji nam nisu dostavili svoju e-mail adresu ili je e-mail adresa izmijenjena da nam dostave svoju važeću e-mail adresu, kako bismo im mogli omogućiti čitanje časopisa u elektroničkom obliku. 

Svoju e-mail adresu molimo dostavite na: radno-pravo@radno-pravo.hr

Novo izdanje

Zaštita osobnih podataka i granice zaštite privatnosti radnika

Branka BET RADELIĆ, Krešimir ROŽMAN, Hrvoje OREŠIĆ

 

Priručnik detaljno i praktično obrađuje zaštitu privatnosti radnika, te donosi prikaz pravnog uređenja zaštite osobnih podataka u svjetlu priprema za implementaciju EU Opće uredbe o zaštiti podataka (2016/679).

341 stranica, meki uvez

Izašao je novi broj časopisa Radno PRAVO

NOVI TEMELJNI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA

 

7. studenoga 2017. godine Vlada Republike Hrvatske i 11 sindikata javnih službi potpisali su novi Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (u daljnjem tekstu: Temeljni kolektivni ugovor). Novi Temeljni kolektivni ugovor zaključen je na vrijeme od 4 godine, a primjenjuje se od 1. prosinca 2017.

 

Zagreb, 13. prosinca 2017. u 10:30 sati, Hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100

Seminar: GRANICE ZAŠTITE PRIVATNOSTI RADNIKA I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

PREDAVAČI: 

Doc. dr. sc. VIKTOR GOTOVAC, Katedra za radno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu

BRANKA BET RADELIĆ, Agencija za zaštitu osobnih podataka

DARJA LONČAR DUŠANOVIĆ, povjerenik za zaštitu osobnih podataka Hrvatskog Telekoma

KREŠIMIR ROŽMAN, urednik Radnog prava

 

 

Izašao je novi broj časopisa Radno PRAVO

OBAVEZNO UMIROVLJENJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Br. 11/2017

mr. sc. Bruno Moslavac, dipl. iur.

Zabranom (novog) zapošljavanja državnih službenika stvoren je odgovarajući kontraefekt po pitanju trenutka njihovog obaveznog umirovljenja, uz zabacivanje načela jednakog postupanja i dostupnosti javne službe domicilnim državljanima.

Željko Petrišić, Sabina Dugonjić

Radionica: POSTUPAK POSLODAVCA KOD POVREDA UGOVORNIH OBVEZA RADNIKA

 

- Praktični stručni savjeti iskusnog odvjetnika koji se već preko 20 godina bavi radnim sporovima

- Pregled sudske prakse u vezi otkaza zbog povreda ugovornih obveza od strane sutkinje koja je bila ovlaštena za praćenje i proučavanje sudske prakse iz radnih sporova

 

Izašao je novi broj časopisa Radno Pravo

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA U RADNIM ODNOSIMA

Broj: 09/17

Branka Bet-Radelić, dipl. iur.

U radu se iznosi osvrt na osnovne informacije kojima dolaze do primjene odredbe koje se odnose na Zaštitu osobnih podataka, s posebnim osvrtom na osobne podatke radnika te novostima koje će nam stupanjem na snagu donijeti Opća Uredba o zaštiti osobnih podataka.

Novo izdanje

KAZNENOPRAVNA ZAŠTITA RADNIČKIH PRAVA

Autor: Bruno Moslavac

Priručnik o kaznenopravnoj zaštiti radničkih prava izvorno je djelo u kojemu se po prvi puta u pravnoj povijesti hrvatskog kaznenog i radnog prava piše o uređenju zaštite temeljnih i drugih prava radnika uporabom mehanizama kaznene represije.

334 stranice, meki uvez

Cijena: 190 kuna