PROMJENE U POSTUPCIMA OVRHE - NOVE OBVEZE POSLODAVACA

Radionica

Zagreb, 11. listopada 2017. s početkom u 10 i 30, Florijana Andrašeca 18a

 

- Detaljne praktične upute za poslodavce

- Prava i mogućnosti radnika

- Odgovori na sva pitanja

 

Predavači:

Mr.sc. IRIS GOVIĆ PENIĆ, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

VINKA ILAK, savjetnica Uprave Financijske agencije (FINA)

 

I. OVRHE KOJE PROVODI POSLODAVAC

1. Najnovija Odluka Ustavnog suda RH U-II-240/2014 od 11. srpnja 2017. s primjenom od 13. rujna 2017. (ukidanje čl. 26 st. 3. Pravilnika o postupku i načinu provedbe ovrhe na novčanim sredstvima). Kod ovrhe na plaći kod poslodavca - što moraju učiniti poslodavci – najnoviji problemi za poslodavce i radnike

 

2. Primjena izmijenjenih i dopunjenih odredbi Ovršnog zakona u praksi – praktične i konkretne upute

- obveze poslodavca za provedbu ovrhe na plaći i moguće sankcije

- nove granice ovrhe kada ovršenik prima plaću nižu od prosječne neto plaće - svote do kojih iznad kojih se može provoditi ovrha na plaći

- primitci nad kojima je ovrha ograničena

- primitci izuzeti od ovrhe na plaći i ovrha na isplatama po drugom dohotku

- prednosni red kod ovrhe na plaći prema vrsti tražbine i vremenu pokretanja postupka – postupanje kada se radniku treba plijeniti plaća po više ovršnih isprava te kako postupiti

- postupanje kada isprava stigne direktno od vjerovnika

- aktualnosti vezane uz ovrhu naknada te obračun plaće

- mogućnost isplate novčane tražbine iz radnog odnosa na ruke – je li dosadašnje tumačenje Ministarstva pravosuđa i Ministarstva financija sukladno zakonu?

- status plaće u naravi

- suglasnost o zapljeni (tzv. administrativna zabrana)

- provedba naplate u slučaju administrativne zabrane – i može li se radniku po njegovom pristanku plijeniti više od zakonskog minimuma

- Područje primjene odredaba o odgodi isplate plaće za 60 dana

- mogućnost da se radnik odrekne od odgode ovrhe za 60 dana – pitanje valjanosti takve odgode

 

- Ovrha kod poslodavca temeljem javnobilježničkog rješenja o ovrsi kojim je ovrha određena na stalnom novčanom primanju ili općenito na plaći - novosti u postupanju poslodavaca

 

- Vraćanje dijela ovrhe na plaći u nadležnost sudova? Isključivanje javnobilježničke ovrhe – moguće posljedice najnovije sudske odluke temeljene na stajalištu Suda Europske unije iz Luxembourga

 

- Ustupanje potraživanja (cesija) – uvjeti koji moraju biti ispunjeni da bi poslodavac po tome bio dužan postupati

 

Mr.sc. IRIS GOVIĆ PENIĆ, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

 

 

II. PROVEDBA OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA - IZMJENE OD 2017.

- Novo uređenje pravila o izravnoj naplati

- Izmjena pravila o načinu provedbe ovrhe za zadužnice i javnobilježnička rješenja o ovrsi

- Promjena vjerovnika/dužnika tijekom provedbe ovrhe na novčanim sredstvima

- Provedba europskog naloga za blokadu računa u FINA-i

- Iznos izuzet od ovrhe u slučaju plaće/stalnog novčanog primanja

- Odnos ovrhe na plaći prema ovrsi na novčanim sredstvima

 

VINKA ILAK, Financijska agencija - FINA

 

KOTIZACIJA:

790 kuna + PDV (za nepretplatnike 890 kuna + PDV), druga osoba 50%, treća osoba besplatno.

 

U kotizaciju je uračunato: materijali u pisanom obliku i CD-u, te domjenak. 

Zagreb, 12. travnja 2018. u 10:30 sati, Hotel Sheraton, Ul. Kneza Borne 2

Seminar: ZAŠTITA OSOBNIH I NEOSOBNIH PODATAKA; ZAŠTITA PRIVATNOSTI RADNIKA

1. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
2. PREDSTOJEĆA PRAVNA REGULATIVA KIBERNETIČKE SIGURNOSTI NEOSOBNIH I OSOBNIH PODATAKA RADNIKA
3. ZAŠTITA PRIVATNOSTI RADNIKA

 

PREDAVAČI: Branka Bet-Radelić, Bruno Moslavac, Iris Gović Penić

Izašao je novi broj časopisa Radno PRAVO

Utjecaj promijenjenih okolnosti na neke ugovorne odnose u radnom pravu

Broj: 02/2018.

prof. dr. sc. Saša Nikšić, dipl. iur.

U radu se analizira primjena odredaba Zakona o obveznim odnosima o promijenjenim okolnostima na ugovorne odnose na području radnog prava. Prikazana je mogućnost primjene maloprije spomenutih odredaba na ugovore o radu, sporazume sklopljene između radničkih vijeća i poslodavaca, kolektivne ugovore te druge ugovore uređene Zakonom o radu. Poseban naglasak stavljen je na prikaz pravila koja uređuju pretpostavke pod kojima je moguće izmijeniti ili raskinuti ugovor zbog promijenjenih okolnosti. Osim toga, analizirana je uloga sudova u parnicama u vezi s promijenjenim okolnostima. 

Dostava e-mail adrese

OBAVIJEST ZA PRETPLATNIKE

Od 1. siječnja 2018. svi pretplatnici, osim što će „Radno pravo“ kao i do sada dobivati poštom u tiskanom obliku, moći će ga čitati i putem interneta, na web adresi: www.radno-pravo.hr

Svi pretplatnici dobit će svoju šifru s kojom će imati pristup cijelom sadržaju časopisa. 

Šifra će svakom pretplatniku biti poslana na e-mail adresu koja nam je dostavljena. Bez e-mail adrese neće se moći koristiti časopis u elektroničkom obliku.

Iz navedenog razloga molimo sve pretplatnike koji nam nisu dostavili svoju e-mail adresu ili je e-mail adresa izmijenjena da nam dostave svoju važeću e-mail adresu, kako bismo im mogli omogućiti čitanje časopisa u elektroničkom obliku. 

Svoju e-mail adresu molimo dostavite na: radno-pravo@radno-pravo.hr

Novo izdanje

Zaštita osobnih podataka i granice zaštite privatnosti radnika

Branka BET RADELIĆ, Krešimir ROŽMAN, Hrvoje OREŠIĆ

 

Priručnik detaljno i praktično obrađuje zaštitu privatnosti radnika, te donosi prikaz pravnog uređenja zaštite osobnih podataka u svjetlu priprema za implementaciju EU Opće uredbe o zaštiti podataka (2016/679).

341 stranica, meki uvez

Izašao je novi broj časopisa Radno PRAVO

NOVI TEMELJNI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA

 

7. studenoga 2017. godine Vlada Republike Hrvatske i 11 sindikata javnih službi potpisali su novi Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (u daljnjem tekstu: Temeljni kolektivni ugovor). Novi Temeljni kolektivni ugovor zaključen je na vrijeme od 4 godine, a primjenjuje se od 1. prosinca 2017.

 

Izašao je novi broj časopisa Radno PRAVO

OBAVEZNO UMIROVLJENJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Br. 11/2017

mr. sc. Bruno Moslavac, dipl. iur.

Zabranom (novog) zapošljavanja državnih službenika stvoren je odgovarajući kontraefekt po pitanju trenutka njihovog obaveznog umirovljenja, uz zabacivanje načela jednakog postupanja i dostupnosti javne službe domicilnim državljanima.

Željko Petrišić, Sabina Dugonjić

Radionica: POSTUPAK POSLODAVCA KOD POVREDA UGOVORNIH OBVEZA RADNIKA

 

- Praktični stručni savjeti iskusnog odvjetnika koji se već preko 20 godina bavi radnim sporovima

- Pregled sudske prakse u vezi otkaza zbog povreda ugovornih obveza od strane sutkinje koja je bila ovlaštena za praćenje i proučavanje sudske prakse iz radnih sporova

 

Izašao je novi broj časopisa Radno Pravo

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA U RADNIM ODNOSIMA

Broj: 09/17

Branka Bet-Radelić, dipl. iur.

U radu se iznosi osvrt na osnovne informacije kojima dolaze do primjene odredbe koje se odnose na Zaštitu osobnih podataka, s posebnim osvrtom na osobne podatke radnika te novostima koje će nam stupanjem na snagu donijeti Opća Uredba o zaštiti osobnih podataka.

Novo izdanje

KAZNENOPRAVNA ZAŠTITA RADNIČKIH PRAVA

Autor: Bruno Moslavac

Priručnik o kaznenopravnoj zaštiti radničkih prava izvorno je djelo u kojemu se po prvi puta u pravnoj povijesti hrvatskog kaznenog i radnog prava piše o uređenju zaštite temeljnih i drugih prava radnika uporabom mehanizama kaznene represije.

334 stranice, meki uvez

Cijena: 190 kuna