Seminar: 1. RADNI ODNOSI U RANOM I PREDŠKOLSKOM ODGOJU; 2. UPRAVLJANJE DJEČJIM VRTIĆIMA

Zagreb, 11. listopada 2022. s početkom u 10:30 sati, hotel Diplomat, Horvatova 35a

ZDENKA ČUKELJ, BRUNO MOSLAVAC, KREŠIMIR ROŽMAN, VATROSLAV ZOVKO

I.dio

1. RADNI ODNOSI U USTANOVAMA RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

 • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22)
 • Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa (stručna sprema, državljanstvo, hrvatski jezik i dr.)
 • Natječaj 
  • što sve mora sadržavati – uvjeti, koji ne mogu biti
  • obavijest o testiranju
  • kada natječaj nije potreban
  • obavijest kandidatima koji nisu izabrani – što navesti i kako obrazložiti odluku o izboru?
  • mogućnost prigovora neizabranog kandidata – pravo prema Odluci Ustavnog suda RH
  • čuvanje dokumentacije sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka
 • Sklapanje ugovora o radu 
 • Pripravnici
 • Napredovanje i stručno usavršavanje
 • Prestanak radnog odnosa
 • RAVNATELJI
  • uvjeti
  • izbor i imenovanje
  • prestanak i razrješenje
  • prava ravnatelja

ZDENKA ČUKELJ, Ministarstvo znanosti i visokog obrazovanja, načelnica Sektora za rani, predškolski i osnovnoškolski odgoj i obrazovanje

 

2. ZAPREKE ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

 • Kaznena i prekršajna djela i vođenje kaznenog i prekršajnog postupka kao zapreka za zapošljavanje, otkaz i udaljenje
 • Kada se smatra da se vodi kazneni odnosno prekršajni postupak
 • Kada, u kojim rokovima i kako poslodavci trebaju tražiti potvrde o nekažnjavanju odnosno nevođenju postupka i što i od koga se podaci traže
 • Kako se rješava udaljenje
 • Kakav je postupak otkaza i kako se rješava zaštita (sindikalni povjerenik, radničko vijeće i dr.) kod obveznog otkaza zbog kaznenog djela odnosno udaljenja
 • Vođenje evidencije o kažnjavanju/nekažnjavanju i Opća uredba o zaštiti podataka  

Dr. sc. BRUNO MOSLAVAC, općinski državni odvjetnik

 

Stanka za ručak

 

3. PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU, UGOVORI O RADU, OTKAZI, OSTALA RADNOPRAVNA PITANJA

 • Uvjeti pod kojima se ne mora zaposliti osoba s prednošću
 • Kako utvrditi da se radi o osobi koja ostvaruje prednost (branitelji, osobe s invaliditetom, žrtve rata)
 • Neka sporna pitanja u vezi prednosti pri zapošljavanju
 • Sklapanje i sadržaj ugovora o radu
 • Što će morati sadržavati ugovor o radu nakon izmjena Zakona o radu
 • Promjena ugovora o radu – način i mogućnosti
 • Otkaz ugovora o radu – razlozi, postupak
 • Neiskorišteni godišnji odmor iz prethodne godine – praksa Europskog suda koja je različita od našeg Zakona, a koja se mora poštovati

KREŠIMIR ROŽMAN, urednik „Radnog prava“

 

II. dio

 

4. UPRAVLJANJE DJEČJIM VRTIĆEM

 • Što mora znati ravnatelj dječjeg vrtića
 • Upravljanje javnom ustanovom
 • Specifičnosti predškolskih ustanova u kontekstu menadžmenta
 • Plaće i financije u kontekstu upravljanja vrtićem
 • Prava i odgovornosti ravnatelja
 • Potrebna znanja i vještine
 • Odnos ravnatelja s upravnim vijećem, radnicima, osnivačem ustanove

Prof. dr. sc. VATROSLAV ZOVKO, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Seminar se organizira u suradnji s Prometheus-moderni mediji j.d.o.o.

KOTIZACIJA: 890 kn (118,12 €); 790 kn (104,85 €) pretplatnici "Radnog prava". Druga i svaka daljnja osoba 150 kn (19,91 €) manje.

(Cijena je ukupna, PDV se ne plaća jer se računi izdaju preko suorganizatora, tvrtke Prometheus-moderni mediji koja nije obveznik PDV-a)

U cijenu je uračunat i ručak te kava.

Prijavite se!

Sve dodatne informacije na broj: 01/4829-841