Seminar-webinar: NOVI ZAKON O ZAŠTITI PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI - prava i obveze poslodavca, povjerljive osobe i prijavitelja nepravilnosti

Seminar-webinar: 19. svibnja 2022. u 10:30 sati, Zagreb, hotel Antunović, Zagrebačka av. 100 ili webinar putem TEAMS-a

DIJANA KESONJA, KREŠIMIR ROŽMAN

Dana 23. travnja 2022. stupio je na snagu novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

Na seminaru će se izložiti detaljni prikaz Zakona, obveza poslodavaca te prava i obveza povjerljive osobe i prijavitelja nepravilnosti kao i općeg akta kojega poslodavac treba donijeti.

Svi sudionici dobit će ogledni primjerak općeg akta te praktičnih obrazaca u vezi postupka imenovanja povjerljive osobe.

 

PREDAVAČI:

- DIJANA KESONJA, zamjenica Pučke pravobraniteljice

- KREŠIMIR ROŽMAN, urednik „Radnog prava“

 

PROGRAM:

1. Prikaz razlika između dosadašnjeg Zakona (NN 17/19.) i važećeg, novog Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 46/22)

 

2. Sadržaj Zakona - obveze poslodavaca, prava i obveze povjerljive osobe te prijavitelja nepravilnosti

a) Obveze poslodavca

 • donošenje općeg akta
 • imenovanje povjerljive osobe, i dr.

b) Tko se smatra prijaviteljem nepravilnosti

c) Postupak prijavljivanja nepravilnosti

d) Pravo na zaštitu prijavitelja nepravilnosti i oblici zaštite

e) Što podrazumijeva zabrana osvete poslodavca prema prijavitelju nepravilnosti

f) Dužnosti povjerljive osobe

g) Imenovanje povjerljive osobe i što može učiniti poslodavac ako nitko ne želi biti povjerljiva osoba (s obzirom na propisanu prekršajnu odgovornost povjerljive osobe)?

h) Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

 • koji poslodavci imaju zakonsku obvezu uspostave unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti?
 • postupanje s anonimnim prijavama?

i) Vanjsko prijavljivanje nepravilnosti

 • Kako podnijeti prijavu i kako postupa pučka pravobraniteljica po zaprimljeoj prijavi?

j) Obveze poslodavca kada dođe do prijave nepravilnosti

 • kako zaštiti prijavitelja nepravilnosti od štetne radnje?
 • kako osigurati čuvanje podataka zaprimljenih u prijavi od neovlaštenog otkrivanja
 • metode otklanjanja utvrđenih nepravilnosti

k) Prekršajna odgovornost poslodavca, prijavitelja nepravilnosti i povjerljive osobe

 

3. Opći akt o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika

 1. Sadržaj općeg akta
 2. Rokovi i postupak donošenja
 3. Objava i način kako ga učiniti dostupnim
 4. Što je s općim aktom donesenim na temelju prethodnog Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti?

 

4. Odgovori na pitanja

 

KOTIZACIJA:

Seminar (uživo): 950 kn + PDV, 850 + PDV za pretplatnike „Radnog prava“. Druga i svaka daljnja osoba 150 kuna manje.

Webinar: 750 kuna + PDV, 650 kuna + PDV za pretplatnike „Radnog prava“. Druga i svaka daljnja osoba 150 kuna manje.

 

Webinar će se održati putem platforme TEAMS. Svi sudionici dobit će poveznicu i svu tehničku podršku.

Molimo da nas prilikom prijave obavijestite prijavljujete li se na seminar ili webinar.

Prijavite se!

Sve dodatne informacije na broj: 01/4829-841