Webinar: AKTUALNA PITANJA

10. ožujka 2022. s početkom u 10 sati

NATAŠA NOVAKOVIĆ, KREŠIMIR ROŽMAN, BRUNO MOSLAVAC, SNJEŽANA BALOKOVIĆ

Teme webinara:

 1. Zakon o sprječavanju sukoba interesa (Narodne novine 143/21) – na koje se sve osobe primijenjuje i koje su obveze i ograničenja tih osoba
 2. Postoji li zabrana zapošljavanja u javnim službama
 3. Potvrda o nekažnjavanju i potvrda da se ne vodi kazneni postupak kao uvjet za zapošljavanje
 4. Hrvatsko državljanstvo i hrvatski jezik kao uvjet za zapošljavanje

 

1. ZAKON O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA (Narodne novine 143/21) – NA KOJE SE SVE OSOBE PRIMIJENJUJE I KOJE SU OBVEZE I OGRANIČENJA TIH OSOBA (10:00 - 10:45)

 • Na koga se sve Zakon primjenjuje (bitno je proširen krug osoba na koje se Zakon primjenjuje - ravnatelji svih zdravstvenih ustanova, ravnatelji razvojnih agencija, članovi uprava svih trgovački društava u vlasništvu RH ili lokalne uprave itd.)
 • Koje su obveze i ograničenja za osobe na koje se Zakon primijenjuje te kako se one provode: 
 • Obveza podnošenja imovinske kartice,
 • Ograničenja i zabrane:
  • nemogućnost primanja ikakvih naknada osim plaće - što sve ulazi u te druge naknade
  • primanje darova
  • obavljanje drugih poslova
  • udjeli u trgovačkim društvima
  • članstva u upravi i nadzornim odborima u drugim pravnim osobama
 • Trajanje obveza iz Zakona i ograničenja nakon prestanka dužnosti

NATAŠA NOVAKOVIĆ, predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa   

 

2. POSTOJI LI ZABRANA ZAPOŠLJAVANJA U JAVNIM SLUŽBAMA (10:45-11:05)

 • Što je sa zabranom zapošljavanja nakon što novi Zakon o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2022. godinu više nema odredbe o zabrani zapošljavanja
 • Da li ponovno vrijedi Odluka Vlade RH o zabrani zapošljavanja... koja se 2021. prestala primjenjivati temeljem prijelaznih odredba Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2021. godinu
 • Što je u stvari ta Odluka, je li uopće propis
 • Koje su posljedice neprimjene Odluke – da li bi zapošljavanje bilo pravovaljano

KREŠIMIR ROŽMAN, urednik „Radnog prava“

 

Pauza 20 minuta

 

3. POTVRDA O NEKAŽNJAVANJU I POTVRDA DA SE NE VODI KAZNENI POSTUPAK KAO UVJET ZA ZAPOŠLJAVANJE (11:25 – 11:55)

 • Potvrda o nekažnjavanju i potvrda da se ne vodi kazneni postupak kada je propisana posebnim zakonom
  • tko to traži i kako (radnik, poslodavac)
  • da li za sve kandidate ili samo izabranog,
  • koliko se dugo smije čuvati i dr.
 • Moraju li poslodavci povremeno provjeravati da li se protiv radnika vodi postupak i u kojim rokovima
 • Ako uvjet nekažnjavanja i nevođenja kaznenog postupka nije propisan posebnim zakonom, mogu li to učiniti samo poslodavci svojim aktima
  • mogu li to poslodavci u javnom sektoru koji nemaju zakonsku obvezu (zdravstvo, visoko obrazovanje, znanost, agencije...),
  • mogu li to učiniti trgovačka društva odnosno privatni poslodavci
 • Je li određivanje internim aktima poslodavca bez posebnog zakona da se protiv radnika ne vodi kazneni postupak protivno Ustavu RH prema kojem je svatko nevin dok mu se pravomoćno ne dokaže krivnja? 

Dr. sc. BRUNO MOSLAVAC, općinski državni odvjetnik

 

4. HRVATSKO DRŽAVLJANSTVO KAO UVJET ZA ZAPOŠLJAVANJE  (11:55 – 12:25)

 • Tko sve smije raditi u RH (državljani EU, Europski gospodarski prostor)
 • Koji su pravni temelji da u Hrvatskoj mogu raditi:
  • državljani EU
  • državljani Europskog gospodarskog prostora
  • stranci – državljani trećih zemalja  
 • Što u natječaju smiju navesti javne ustanove u vezi državljanstva
 • Kada i pod kojim uvjetima je isključivo hrvatsko državljanstvo uvjet za zapošljavanje
 • Kojim se dokazima dokazuje državljanstvo

SNJEŽANA BALOKOVIĆ, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

 

5. HRVATSKI JEZIK KAO UVJET ZA ZAPOŠLJAVANJE I OBAVLJANJE POSLOVA  (12:25- 12:45)

 • Koji propisi to reguliraju
 • Koji poslodavci i pod kojima uvjetima mogu sami propisati uvjet znanja hrvatskog jezika
 • Što mogu učiniti javne službe (npr. vrtić) koji imaju striktno propisane uvjete za zapošljavanje u zakonu, a hrvatski jezik nije predviđen?
 • Je li i na koji način uvjet znanja hrvatskog jezika protivno mogućnosti zapošljavanja građana EU u Hrvatskoj?

KREŠIMIR ROŽMAN, urednik „Radnog prava“

 

6. ODGOVORI NA PITANJA

 

Webinar će se održati putem platforme TEAMS.

Svi sudionici dobit će poveznicu i svu tehničku podršku.

Svi sudionici dobit će prezentacije predavača.

 

KOTIZACIJA:

690 kuna + PDV;

590 kuna + PDV za pretplatnike „Radnog prava“ i članove UPUZ-a (molimo da nas prilikom prijave obavijestite o članstvu).

Druga i svaka daljnja osoba plaća 200 kuna manje.

 

Svi sudionici mogu pitanja postaviti i unaprijed putem e-maila: radno-pravo@radno-pravo.hr 

Također će svi moći postavljati pitanja usmeno na webinaru. Na pitanja će se odgovarati nakon završetka prezentacija.

Prijavite se!

Sve dodatne informacije na broj: 01/4829-841