Seminar-webinar: VISOKO OBRAZOVANJE I ZNANOST - AKTUALNE TEME

2. prosinca 2021. s početkom u 10:30 sati, hotel Antunović, Zagreb, Zagrebačka av. 100

Davor Rajčić, Krešimir Rožman

Seminar se snima i istovremeno prenosi kao webinar putem platforme TEAMS.

 

1. UREDBA O UREDSKOM POSLOVANJU S POSEBNIM OSVRTOM NA UPRAVNI POSTUPAK

Predavač: Davor Rajčić, tajnik Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 

2. POSTUPAK ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U SUSTAVU VISOKOG OBRAZOVANJA I ZNANOSTI

 • detalji o zasnivanju radnog odnosa od donošenja odluke o pokretanju postupka odnosno raspisivanja natječaja do sklapanja ugovora o radu
 • mogu li se u natječaju za zasnivanje radnog odnosa pod uvjetima koje kandidati moraju ispunjavati navoditi i uvjeti koji nisu propisani Pravilnikom o unutarnjem ustroju radnih mjesta te posljedice takvih uvjeta
 • da li Zakon o radu dopušta da se poslovi koje radnik obavlja određuju samo Pravilnikom o ustroju radnih mjesta, odnosno da ugovor o radu samo upućuje na Pravilnik i posljedice takvih rješenja
 • može li se u Pravilniku ili u ugovoru o radu navesti da zaposlenik obavlja i ostale poslove po nalogu ovlaštene osobe i koji je pravni doseg takve odredbe
 • prednosti pri zapošljavanju temeljem posebnih propisa (branitelji, osobe sa invaliditetom, žrtve rata) – na što posebno paziti

Predavači: Davor Rajčić i Krešimir Rožman, urednik „Radnog prava“

 

3. NEKA PITANJA VEZANA UZ STATUS ASISTENATA I ZAPOSLENIKA NA PROJEKTIMA TE STATUS ASISTENTA NA ZAMJENSKIM RADNIM MJESTIMA (zamjena za vrijeme bolovanja ili privremene spriječenosti asistenta ili nastavnika

Predavač: Davor Rajčić

 

4. ODLUKA O MINIMALNIM UVJETIMA radnih obveza za reizbor na znanstvena, znanstveno-nastavna, nastavna i stručna radna mjesta te o obliku izvješća stručnog povjerenstva o radu zaposlenika u postupku reizbora zvanja

Predavač: Davor Rajčić

 

5. RADNO-PRAVNI ODNOSI U VRIJEME EPIDEMIJE POSEBNO S OBZIROM NA ODLUKU STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE RH OD 12. STUDENOG 2021.

 • Organizacija kontrole
 • Problem evidencije
 • Što ako se u ustanovi pojavi osoba-zaposlenik bez Covid potvrde
 • Što ako zaposlenik odbija testiranje – posljedice?
 • Mora li poslodavac radniku koji odbije testiranje omogućiti rad od kuće
 • Covid potvrda i zasnivanje radnog odnosa
  • mora li zaposlenik obavijestiti poslodavca da nije cijepljen
  • ima li poslodavac pravo o cijepljenju pitati kandidata
  • može li cijepljenje biti prednost pri zapošljavanju

Predavač: Krešimir Rožman

 

Na Savjetovanju će sudjelovati glavne tajnice i glavni tajnik sveučilišta:

 • ZDENKA BARIŠIĆ, glavna tajnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 • HELI HAJDIĆ-NIKOLIĆ, glavna tajnica Sveučilišta u Zagrebu
 • ROBERTA HLAČA MLINAR glavna tajnica Sveučilišta u Rijeci
 • FILIP KLARIĆ-KUKUZ, glavni tajnik Sveučilišta u Splitu.

Glavne tajnice i glavni tajnik odgovarat će na postavljena pitanja.

Kako bismo mogli što kvalitetnije pripremiti Savjetovanje molimo da uz prijavu dostavite i pitanja predavačima te glavnim tajnicama i glavnom tajniku.

 

KOTIZACIJA:

Seminar: 890 kuna, za pretplatnike „Radnog prava“ 790 kuna.

Webinar: 690 kuna, za pretplatnike „Radnog prava“ 590 kuna.

Druga osoba uvijek 200 kuna manje.

Prilikom prijave molimo da naznačite prijavljujete li se na seminar ili webinar.

Webinar se održava u suradnji s partnerskom tvrtkom Prometheus-moderni mediji, koja će dostaviti račun za kotizaciju. Promethes-moderni mediji nije obveznik PDV, pa je u tome slučaju navedena cijena kotizacije ukupna („bruto“).

Webinar se održava na platformi TEAMS. Svi sudionici dobit će poveznicu dan prije webinara. 

Prijavite se!

Sve dodatne informacije na broj: 01/4829-841