Časopis Radno PRAVO - Broj: 03/22 (Ožujak 2022.)

Tema broja:

Nova Direktiva o transparentnim i predvidivim radnim uvjetima u EU

prof. dr. sc. Željko Potočnjak, dipl. iur.

U ovom radu autor nastoji ukazati na promjene koje donosi Direktiva 2019/1152 u području razvoja transparentnih i predvidivih uvjeta rada. Međutim, osim tog analitičkog i više-manje deskriptivnog pristupa, nastoji se ukazati i na neke nedostatke i nejasnoće koje mogu dovesti u pitanje ostvarenje potencijala koje ta direktiva ima u svezi s traženjem odgovora na nove izazove koji dolaze s promijenjenog tržišta rada.

Sažetak:

Direktiva 2019/1152 nakon relativno dugo vremena predstavlja zakonodavni akt kojim se na razini EU uređuju određena pitanja radnih odnosa, a da se ne radi o upućivanju radnika ili nekom drugom pitanju s prekograničnim elementom. Naime, osim šireg i potpunijeg uređivanja pitanja koja se odnose na obvezu poslodavca da informira radnike o bitnim značajkama njihovog ugovora o radu odnosno radnih odnosa, nova direktiva uređuje i neka dodatna prava radnika kao što su pitanje najdužeg trajanja probnog rada, kumulativnog zapošljavanja i prava na besplatno obvezno osposobljavanje.

Summary:

After a relatively long period, Directive 2019/1152 represents a legislative act that regulates certain labour relations at the EU level, without regulating areas such as posted work or any sort of work with a cross-border element. Namely, in addition to a broader and more complete regulation of issues related to the obligation of employers to inform workers of the essential aspects of the employment relationship, the new directive also regulates additional workers' rights such as the maximum duration of probationary periods, parallel employment, and the right to free-of-cost mandatory training.

Ključne riječi: transparentnost rada, predvidivost rada, Direktiva 2019/1152

prof. dr. sc. Željko Potočnjak, dipl. iur.

Sveučilište u Zagrebu – Pravni fakultet

RADNO PRAVO 3/2022

UDK: 349.2 (4-6EU)

Pretplata
Časopis Radno PRAVO broj: 03/22 - ostali članci