Webinar: IZBORI ZA RADNIČKO VIJEĆE ELEKTRONIČKIM PUTEM

Utorak, 23. veljače 2021. s početkom u 10:30 sati

KREŠIMIR ROŽMAN, DARIJE HANZALEK, VEDRAN CINDRIĆ, HRVOJE OREŠIĆ

1. PROVOĐENJE IZBORA ZA RADNIČKO VIJEĆE PUTEM INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

 • Izmijenama i dopunama Pravilnika o postupku izbora za radnička vijeća uvedena je mogućnost provođenja postupka izbora putem informacijsko-komunikacijske tehnologije
 • Uvjeti provođenja izbora elektroničkim putem (informacijsko-komunikacijskim tehnologijom)
 • Postupanje izbornog odbora s podnescima koji nisu dostavljeni elektroničkim putem na propisani način
 • Simulacija cijelog postupka izbora elektroničkim putem po koracima

 

2. MOGUĆNOST TAJNOG GLASOVANJA ELEKTRONIČKIM PUTEM

 • Informatički program koji omogućava tajno glasovanje elektroničkim putem
 • Prikaz cijelog postupka korištenja programa
 • Mogućnost da cijeli postupak provodi izborni odbor bez sudjelovanja informatičara
 • Pitanje valjanosti takvog tajnog glasovanja na izborima za radničko vijeće?

 

3. APLIKACIJA RADNIČKA VIJEĆA

 • „Aplikacija radnička vijeća“ - nova obveza u sklopu dostave podataka o konačnim rezultatima izbora Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike putem aplikacije na webu
 • Upute za korištenje aplikacije

 

4. POSTUPAK IZBORA RADNIČKOG VIJEĆA

 • Podsjetnik - praktični prikaz cijelog postupka s naglaskom na spornim pitanjima
 • Uloga, obveze, prava i ograničenja poslodavaca kod provedbe izbora, prekršaji i dr.

 

5. NEKA PITANJA U VEZI PREDSTAVNIKA RADNIKA U ORGANU POSLODAVCA

 • Neke dvojbe kod postupka izbora odnosno imenovanja predstavnika radnika u organu poslodavca
 • Čuvanje poslovne tajne
 • Javnost rada upravnih tijela javnih službi temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama

 

Webinar se održava putem programa TEAMS.

Svi sudionici prije webinara dobit će lozinku i detaljne upute i svima će biti osigurana tehnička podrška.

Sudionici će dobiti prezentacije svih izlagača.

 

PREDAVAČI:

- KREŠIMIR ROŽMAN, mag. iur., "Radno pravo"

- DARIJE HANZALEK, mag. iur., Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti

- VEDRAN CINDRIĆ, bacc. ing. teh., FLIP d.o.o.     

- HRVOJE OREŠIĆ, mag. iur., "Radno pravo"

 

KOTIZACIJA:

490 kuna + PDV za pretplatnike "Radnog prava"; 590 kuna + PDV za nepretplatnike "Radnog prava".

Druga i svaka daljnja osoba plaća samo 30% od cijene.

Prijavite se!

Sve dodatne informacije na broj: 01/4829-841