Radionica: ZAKON O ZAŠTITI PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI (tzv. ZVIŽDAČA)

Zagreb, 6. lipnja 2019. s početkom u 10:30 sati, hotel Sheraton, Ul. Kneza Borne 2

mr. sc. IRIS GOVIĆ PENIĆ, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

Dana 1. srpnja 2019. stupa na snagu ZAKON O ZAŠTITI PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI.

Zakon propisuje niz obveza za poslodavaca: obvezu donošenja pravilnika, osiguranje unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, imenovanje povjerljive osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti, zaštititu prijavitelja nepravilnosti od štetne radnje i poduzimanja nužne mjere radi zaustavljanja štetnih radnji i otklanjanja njihovih posljedica, čuvanje podataka zaprimljenih u prijavi od neovlaštenog otkrivanja, poduzimanje mjera radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti.

Također Zakon određuje detaljno prava osoba koje prijavljuju nepravilnosti („zviždača“), njihovu zaštitu, postupak, ali i način sprječavanja zlouporaba i obvezu postupanja u dobroj vjeri.

Svi sudionici seminara dobit će ogledni primjer pravilnika kojeg mora donijeti poslodavac, a kojim se uređuje postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe.

 

1. NAČELA

 • zabrana sprječavanja prijavljivanja nepravilnosti
 • zabrana stavljanja prijavitelja nepravilnosti u nepovoljan položaj
 • dobra vjera prijavitelja nepravilnosti
 • zabrana zlouporabe prijavljivanja nepravilnosti

 

2. PRAVA PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI

 • pravo na zaštitu
 • pomoć prijavitelju nepravilnosti
 • obveza zaštite identiteta
 • zaštita povjerljivosti
 • zaštita povezanih osoba

 

3. POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I POSTUPANJE PO PRIJAVI

 • vrste prijavljivanja nepravilnosti
 • sadržaj prijave nepravilnosti
 • unutarnje prijavljivanje nepravilnosti
 • postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti
 • vanjsko prijavljivanje nepravilnosti
 • nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti
 • postupak zaštite prijavitelja nepravilnosti
 • javno razotkrivanje nepravilnosti

 

4. OBVEZE POSLODAVCA

 • osiguranje mogućnost unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti
 • imenovanje povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti
 • zaštita prijavitelja nepravilnosti od štetne radnje i poduzeti nužne mjere radi zaustavljanja štetnih radnji i otklanjanja njihovih posljedica
 • čuvanje podataka zaprimljenih u prijavi od neovlaštenog otkrivanja
 • poduzimanje mjere radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti

 

5. OPĆI AKT (PRAVILNIK) O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE

 • obveza donošenja
 • sadržaj
 • posebni opći akt za neprvilnosti koji se odnosi na proračunska sredstva ili sredstva iz fondova EU

 

6. SUDSKA ZAŠTITA PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI

 • nadležnost i postupak sudske zaštite prijavitelja
 • posebne tužbe za zaštitu prijavitelja nepravilnosti
 • sudjelovanje trećih
 • teret dokazivanja
 • privremene mjere i nadležnost
 • prijedlog za određivanje privremene

 

7. PREKRŠAJI POSLODAVCA

 

PREDAVAČICA:

mr. sc. IRIS GOVIĆ PENIĆ, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

 

Svi sudionici radionice dobit će ogledni primjer pravilnika kojeg mora donijeti poslodavac, a kojim se uređuje postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe.

 

KOTIZACIJA:
690 kuna + PDV za pretplatnike časopisa „Radno pravo“,
890 kuna + PDV za nepretplatnike.
Druga osoba 200 kuna manje, treća osoba besplatno.

Prijavite se!

Sve dodatne informacije na broj: 01/4829-841