Seminar: RADNIČKA VIJEĆA, PREDSTAVNIK RADNIKA U ORGANU POSLODAVCA, ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA, POSLOVNA TAJNA, ISKUSTVA IZ AUSTRIJE

Zagreb, 21. veljače 2018. u 10:30 sati, hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100

DARKO MILKOVIĆ, DARIJE HANZALEK, HRVOJE OREŠIĆ, BRANKA BET RADELIĆ, ROLAND PALME

1. IZBORI ZA RADNIČKO VIJEĆE, PREUZIMANJE OVLASTI RADNIČKOG VIJEĆA OD STRANE SINDIKALNOG POVJERENIKA

 1. Postupak izbora radničkog vijeća
 • detaljni postupak, rokovi, obrasci, biračko pravo, izračun rezultata, simulacija izbora, poništenje izbora, opoziv člana radničkog vijeća, sudski postupak i dr.
 1. Uvjeti preuzimanja ovlasti radničkog vijeća od strane sindikalnog povjerenika
 2. Problem izbora-imenovanja predstavnika radnika u organu poslodavca (problem presuda Vrhovnog suda RH i Prekršajnog suda)

 

2.  OVLASTI I RAD RADNIČKOG VIJEĆA

 1. Savjetovanje, suodlučivanje, obavještavanje
 2. Problem (ne)obrazloženja uskrate suglasnosti - posljedice
 3. Problem nadležnosti kod nadomještanja suglasnosti: sud – arbitraža
 4. Korištenje prava radničkog vijeća – praktično ostvarenje uvjeta, nadomještanje sati plaćom, sporazum s poslodavcem i dr. 
 5. Problem smanjivanja mogućnosti sudskog djelovanja radničkog vijeća sukladno sudskoj praksi
 6. Djelovanje zamjenika

 

3.  PRAVA PREDSTAVNIKA RADNIKA U NADZORNOM ODBORU / UPRAVNOM VIJEĆU

 1. Odlučivanje
 2. Čuvanje poslovne tajne
 3. Javnost svih podataka u javnom sektoru temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama

 

4. PRAVA I OBVEZE POSLODAVCA

 1. Uloga i ograničenja kod izbora
 2. Obveze, prava, prekršaji i dr.

 

5. POSLOVNA TAJNA

 1. Što može, a što ne može biti poslovna tajna
 2. Može li plaća biti poslovna tajna
 3. Način određivanja poslovne tajne i postupanje
 4. Obveze radnika i radničkog vijeća

 

6. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

 1. Uredba 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća  o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka  (primjena od 24. svibnja 2018).
 2. Zakon o zaštiti osobnih podataka i razlika u odnosu na Uredbu
 3. Što je osobni podatak
 4. Zaštita elektroničke pošte
 5. Ograničenja biometrijskog evidentiranja (otisak prsta i sl.)
 6. Zaštita privatnosti radnika

 

7. ISKUSTVA IZ AUSTRIJE

 1. Prava radničkih vijeća
 2. Djelovanje
 3. Suradnja s poslodavcem
 4. Odnos sa sindikatima

 

8.  PRIKAZ SUDSKE PRAKSE:

 1. Djelovanja radničkih vijeća - granice obveze savjetovanja, suglasnosti i dr.
 2.  Poništenje izbora, raspuštanje radničkog vijeća, izbori za predstavnika radnika
 3. Nadležnost i dr.

 

PREDAVAČI:

DARKO MILKOVIĆ, sudac Vrhovnog suda RH, ekspert za radno  pravo, autor više knjiga i niza članaka iz područja radnog prava

DARIJE HANZALEK, Sindikat grafičke i nakladničke djelatnost, autor niza stručnih članaka i knjiga o radničkim vijećima, izborima za radničkog vijeća i dr.

HRVOJE OREŠIĆ, urednik „Radnog prava“

BRANKA BET RADELIĆ, pravnica u Agenciji za zaštiti osobnih podataka, ekspert za zaštitu osobnih podataka, predavač na brojnim seminarima, autorica niza stručnih članaka

ROLAND PALME, dugogodišnji predsjednik radničkog vijeća s iskustvom u austrijskom poduzeću Gebrüder Weiss s preko 6500 radnika

 

Seminar je namijenjen:

 • Članovima radničkih vijeća,
 • Sindikalnim povjerenicima
 • Predstavnicima radnika u tijelima poslodavca,
 • Poslodavcima
 • Pravnicima i drugim osobama koje kod poslodavca obavljaju pravne i kadrovske poslove
   

Svaki sudionik dobiva:

 1. Praktične upute - obrasce za izbore s hodogramom
 2. Pregled sudske prakse na CD-u

 

KOTIZACIJA:

890 kuna + PDV za nepretplatnike, 790 kuna + PDV za pretplatnike „Radnog prava“.

Druga osoba 200 kuna manje, treća osoba besplatno.

Prijavite se!

Sve dodatne informacije na broj: 01/4829-841