KAZNENOPRAVNA ZAŠTITA RADNIČKIH PRAVA

Bruno Moslavac

Priručnik o kaznenopravnoj zaštiti radničkih prava izvorno je djelo u kojemu se po prvi puta u pravnoj povijesti hrvatskog kaznenog i radnog prava piše o uređenju zaštite temeljnih i drugih prava radnika uporabom mehanizama kaznene represije.

Sadržajno obuhvaća prikaz temeljnih ljudskih i posljedično radničkih prava, uz raščlambu društvenih utjecaja na prirodna, priznata i postojeća prava radnika, kroz zakonodavnu razinu. Nastavno se obrađuje javni i privatni interes za progon počinitelja kaznenih djela kojima se povrjeđuju ili ugrožavaju radnička prava, daje prikaz razvoja kaznenopravne zaštite do danas, raspravlja o sankcioniranju povreda obveza iz ugovornog odnosa kaznenim pravom te kroz iscrpan opis svih modaliteta kaznenih djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja, ukazuje na bitne elemente postojećeg koncepta, svrhu kažnjavanja te iniciranje i realiziranje navedene mogućnosti zaštite prava radnika.

Sudska praksa kojom je djelo prožeto isključivo je novijeg datuma i u pretežnom dijelu do sada neobjavljena. Rad je namijenjen teoretičarima i praktičarima radnog i kaznenog prava, ali jednako tako i svakom radniku ili drugoj zaposlenoj osobi koja ima namjeru pokušati zaštiti svoja prava iz radnog odnosa i u vezi s radnim odnosom za koja drži da su joj povrijeđena ili ugrožena protupravnim postupanjem poslodavca, ovlaštenika poslodavca ili druge osobe.

Broj stranica: 334
Cijena: 190,00 kn

Naruči!

Sve dodatne informacije na broj: 01/4829-841

Ostala izdanja
 • 0
  1

  DETALJNI KOMENTAR ZAKONA O RADU - izmijenjeno i dopunjeno izdanje

  Domagoj Franjo FRNTIĆ, Iris GOVIĆ PENIĆ, Darije HANZALEK, Darko MILKOVIĆ, Nataša NOVAKOVIĆ, Krešimir ROŽMAN

  Broj stranica: 1100
  Cijena: 690,00 kn
 • RADNO VRIJEME

  Krešimir Rožman

  Broj stranica: 500
  Cijena: 370,00 kn
 • RADNI ODNOSI U SOCIJALNOJ SKRBI

  Dr. sc. Viktor Gotovac, Mr. sc. Iris Gović Penić, Dražen Opalić, Krešimir Rožman

  Broj stranica: 271
  Cijena: 125,00 kn
 • PRESTANAK UGOVORA O RADU

  Darko Milković, Sabina Dugonjić

  Broj stranica: 250
  Cijena: 195,00 kn
 • PRAVA I OBVEZE POSLODAVCA U VEZI ZDRAVSTVENOG STANJA RADNIKA

  Krešimir Rožman, Marija Zavalić, Jasna Gašparović, Iris Gović Penić, Roland Palme, Nataša Ban Toskić

  Broj stranica: 258
  Cijena: 135,00 kn
 • RADNI ODNOSI U ZDRAVSTVU

  Darko Milković, Krešimir Rožman, Marijana Mihaljević, Jasminka Katić Bubaš, Branka Bet-Radelić, Dubravka Bevandić

  Broj stranica: 444
  Cijena: 350,00 kn
 • GODIŠNJI ODMOR - prava i obveze radnika i poslodavca

  IRENA CVITANOVIĆ, KREŠIMIR ROŽMAN, izdanje lipanj 2015.

  Broj stranica: 150
  Cijena: 89,00 kn
 • PRAVNA PRIRODA I SADRŽAJ MENADŽERSKIH UGOVORA

  Dr. sc. IVANA GRGUREV

  Cijena: 190,00 kn
 • PRAVNA, FINANCIJSKA I STATUSNA PITANJA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI I LJEKARNIŠTVU

  Jasminka Katić Bubaš, Dražen Opalić, Nenad Puljić, Krešimir Rožman, Jasna Dvoršćak, Andrija Stojanović, Ivica Veselić

  Broj stranica: 500
  Cijena: 170,00 kn
 • ZAKON O RADU - MIŠLJENJA MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA RAD

  Irena CVITANOVIĆ i Ilija TADIĆ

  Broj stranica: 500
  Cijena: 240,00 kn
 • FLEKSIBILNOST I FLEKSIGURNOST ? POSTOJEĆA RJEŠENJA I PROMIŠLJANJA - Zbornik radova

  dr.sc. Mirando Mrsić, Krešimir Rožman, Marijan Ruždjak, Darko Milković, dr. sc. Viktor Gotovac, prof. dr. sc. Željko Potočnjak, Marko Krištof, Nataša Novaković, Domagoj Rebić

  Cijena: 90,00 kn