Radionica: POSTUPAK POSLODAVCA KOD POVREDA UGOVORNIH OBVEZA RADNIKA

Zagreb, 25. listopada 2017. s početkom u 10 i 30 sati, Florijana Andrašeca 18a

Željko Petrišić, Sabina Dugonjić

1. UVOD – O PRESTANKU UGOVORA O RADU I OTKAZU UGOVORA O RADU
- Načini prestanka ugovora o radu
- Otkazi

 

2. POVREDE UGOVORNIH OBVEZA RADNIKA
- Što su to povrede ugovornih obveza i kako se mogu odrediti i utvrditi
- Posljedice kršenja ugovornih obveza
- Mogućnost otkaza
- Postupak
- Upozorenje – da ili ne
- Obrana – da ili ne
- Savjetovanje i suglasnost
- Dostava otkaza – praktična rješenja
- Tužbe – kako ih sastaviti i o čemu voditi računa
- Teret dokaza
- Kako odgovoriti kada se postupak zbog kršena želi prikazati kao mobing odnosno narušavanje -dostojanstva radnika
- Primjeri iz prakse

ŽELJKO PETRIŠIĆ, odvjetnik, praktičar s ogromnim i dugogodišnjim iskustvom u radnim sporovima, kako u zastupanju poslodavaca tako i sindikata i radnika, koautor knjige: Zakon o radu kroz sudsku prasku, autor niza stručnih članaka iz područja radnog prava, također stručnjak za propise iz područja javnih službi

 

3. PREGLED SUDSKE PRAKSE
- Pregled sudske prakse o otkazu zbog kršenja ugovornih obveza radnika

SABINA DUGONJIĆ, sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu
ranije sutkinja Općinskog radnog suda u Zagrebu ovlaštena za praćenje i proučavanje sudske prakse, autorica većeg broja stručnih članaka iz područja radnog prava, koatorica knjige: Prestanak ugovora o radu.

 

4. ODGOVORI NA PITANJA

 

KOTIZACIJA:
Za pretplatnike Radnog prava 890 kuna + PDV (za nepretplatnike 990 kuna + PDV), druga osoba 50%, treća osoba besplatno.

U kotizaciju je uračunato:
- Materijali u pisanom obliku
- Pregled sudske prakse u vezi otkaza zbog kršenja ugovornih obveza na CD-u
- Domjenak

Prijavite se!

Sve dodatne informacije na broj: 01/4829-841