Seminar: RADNI ODNOSI U ŠKOLSTVU - AKTUALNI PROBLEMI

Zagreb, 25. rujna 2019. u 10:30 sati, Hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100

VIKTOR GOTOVAC, MARIJA ANA ZOVKO TOMAŠ, IRIS GOVIĆ PENIĆ, SANJA ŠPREM, KREŠIMIR ROŽMAN

1.  ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA
a.     Prethodni postupak - prednost osoba koje su dobile poslovno uvjetovani otkaz

 • Prijedlog Pravilnika o načinu i postupku utvrđivanja lista evidencija, načinu raspoređivanja zaposlenika te kriterijima kojima se svim kandidatima za zapošljavanje osiguravaju jednaki i transparentni uvjeti – kako raditi dok Pravilnika nema, a morao je biti donesen još prošle godine? 

b.     Natječaj

 • Pravilnici o natječajima – dužnost poštivanja vlastitih pravila – posljedice kršenja 
 • Mogućnosti poništavanja i ponavljanja natječaja
 • Mogućnost zapošljavanja bez natječaja
  • Sporna primjena odredbi  Kolektivnog ugovora o izuzetku od natječaja - da li su protivne Zakonu, i da li se držati kolektivnog ugovora ili Zakona koji za neprovođenje natječaja ima predviđene prekršajne kazne?

c.      Zapreke za zapošljavanje

 • Postupak pribavljanja dokaza 

d.     Uvjeti

 • Sprema
 • Državljanstvo – RH ili EU
 • Znanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma – način provjere?
 • Što je sve radno iskustvo?

e.     Prednosti kod zapošljavanja

 • Branitelji i osobe s invaliditetom
 • Kako rješavati probleme prednosti iz ZOOOSŠ-a i prednosti branitelja odnosno osoba s invaliditetom?

f.       Mogućnosti testiranja

 • Da li je testiranje moguće samo ako je određeno u pravilniku škole? 
 • Posljedice testiranja

 
2.  PRAVA I OBVEZE RADNIKA

 • Norme i radno vrijeme
 • Rad na projektima
 • Radnopravne posljedice needukacije i neprovođenja Škole za život: da li uopće ima posljedice, koje su mogućnosti i ovlasti ravnatelja?

 
2. a NAPREDOVANJE 

 • Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima

2.b UPUĆIVANJE NA PREGLED

 • Posljedice - može li doći do osobno uvjetovanog otkaza ili jedino mirovine, što ako radnik ne može raditi a liječnik ga ne upućuje na pregled?

2.c POMOĆNICI U NASTAVI

 • Kako škola može ostvariti takvu mogućnost?
 • Kako se sklapaju takvi ugovori?

2.d LICENCIJE ZA RAD

 • Što je s nedonešenim Pravilnikom iz članka 117. ZOOOSŠ, radi li što NCVVO, koja je posljedica izričite zakonske odredbe, a koja se ne primijenjuje?

 
3.  PRESTANAK UGOVORA O RADU

 • Kolektivni višak 
 • Kako odrediti kriterije za odabir radnika kod kolektivnog viška?
 • Da li i kako se uključuju radnici na bolovanju, rodiljnom, radnici na određeno vrijeme, radnici koji mijenjaju ravnatelja- tko i kako ima prednost?
 • Prednost branitelja kod kolektivnog viška prema Zakonu o braniteljima

 
3.a MREŽA ŠKOLSKIH USTANOVA  

 • Kako se prenose ugovori o radu ako dolazi do spajanja, pripajanja i sl.
 • Što ako će kod spajanja-pripajanja netko biti višak (dva voditelja računovodstva, dva tajnika, dva ravnatelja) – dolazi li do otkaza i tko ima prednost? 

 
4.  KOLEKTIVNI UGOVORI

 • Najvažnije prava iz kolektivnih ugovora za školstvo – objašnjenje nekih spornih odredbi
 • Usporedba prava radnika u školstvu s radnicima u drugim javnim službama

 
PREDAVAČI: 
- Prof. dr. sc. VIKTOR GOTOVAC, Pravni fakultet Zagreb
- MARIJA ANA ZOVKO TOMAŠ, načelnica u Ministarstvu znanosti i obrazovanja
- Mr. sc. IRIS GOVIĆ PENIĆ, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu
- SANJA ŠPREM, predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja
- KREŠIMIR ROŽMAN, urednik „Radnog prava“

 

KOTIZACIJA:

890 kuna + PDV za pretplatnike časopisa „Radno pravo“,
990 kuna + PDV za ostale.
Za treću osobu iz iste ustanove seminar je besplatan.

Prijavite se!

Sve dodatne informacije na broj: 01/4829-841