SUDSKA PRAKSA IZ RADNIH ODNOSA

Zagreb, 3. travnja 2019. u 10:30 sati, hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100

Darko Milković, Iris Gović Penić, Željko Petrišić

Uočili smo da je sudska praksa u velikom broju nedovoljno preciznih zakonskih rješenja već zauzela sasvim jasne kriterije postupanja koji u velikoj mjeri mogu olakšati i usmjeriti rad pravnika i odvjetnika u izvršavanju njihovih svakodnevnih radnih zadataka.

Naša je želja ovim seminarom pružiti Vam uvid u recentnu sudsku praksu hrvatskih sudova kroz prizmu odlučivanja u području radnopravnih odnosa, uz poseban osvrt na temeljnu funkciju Vrhovnog suda RH pri utvrđivanju općih stajališta za osiguravanje jedinstvene primjene zakona i ravnopravnosti građana.

 

1.SUDSKA PRAKSA KAO IZVOR PRAVA

- Važnost pravnih shvaćanja zauzetih na sjednicama sudskih odjela Vrhovnog suda RH

- Važnost izvanrednih pravnih lijekova

- (Ne)objavljivanje sudske prakse putem interneta

 

2. PREGLED SUDSKE PRAKSE HRVATSKIH SUDOVA IZ PODRUČJA RADNIH ODNOSA (Vrhovni sud RH, Ustavni sud RH, županijski sudovi, Visoki upravni sud RH)

- Sklapanje i promjena ugovora o radu

- Promjena ugovora o radu konkludentnim radnjama

- Otkaz zbog neudovoljanja na probnom radu

- Otkaz u slučaju rješenja o djelomičnom gubitku radne sposobnosti

- Razlozi za redoviti otkaz

- Razlozi za izvanredni otkaz

- Otkazni rok

- Otpremnina

- Dostava

- Računanje rokova

- Kolektivni višak radnika

- Zaštita dostojanstva radnika

- Zabrana diskriminacije

- Zaštita privatnosti radnika

- Poslovna tajna

- Naknada štete

- Naknada štete zbog ozljede na radu

- Ozljeda na radu u praksi Visokog upravnog suda RH

- Plaćanje prekovremenog rada

- Ostalo

 

3. SUDSKA PRAKSA PREMA POSEBNIM PROPISIMA (osnovno i srednje školstvo, visoko obrazovanje i znanost, zdravstvo, socijalna skrb)

  

4. SUDSKA PRAKSA TEMELJEM KOLEKTIVNIH UGOVORA

- posljedica neprimjene kolektivnih ugovora

- kako sudovi uvažavaju tumačenja Povjerenstva za tumačenje Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama

 

PREDAVAČI:

- Darko Milković, sudac Vrhovnog suda RH

- mr. sc. Iris Gović Penić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

- Željko Petrišić, odvjetnik

Svi sudionici seminara će u elektronskom obliku dobiti pregled sudske prakse o kojoj će predavači izlagati.

 

KOTIZACIJA:
890 kuna + PDV za pretplatnike časopisa „Radno pravo“,
990 kuna + PDV za nepretplatnike časopisa "Radno pravo".
Druga osoba 200 kuna manje, treća osoba besplatno.

Prijavite se!

Sve dodatne informacije na broj: 01/4829-841