Seminar: RADNIČKA VIJEĆA, SINDIKALNI POVJERENICI, POVJERENICI ZAŠTITE NA RADU

Zagreb, 6. ožujka 2019. s početkom u 10:30 sati, hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100

izv. prof. dr. sc. VIKTOR GOTOVAC, DARKO MILKOVIĆ, DARIJE HANZALEK, KREŠIMIR ROŽMAN

1. Djelovanje radničkog vijeća – detalji kod savjetovanja, suodlučivanja, informiranja (kada se radi o rasporedu o kojem se potrebno savjetovati, što je plan godišnjeg odmora a što raspored, kada se smatra da je došlo do organizacijske promjene, tko su radnici s invaliditetom, i dr.)  

2. Rad radničkog vijeća – prava – kako ih koristiti, sporazum, poslovnik, uvjeti za rad, kako rješavati dostavu poslodavcu i kako i kada prihvaćati dostavu od poslodavca  (primjer sporazuma i poslovnika)

3. Prava sindikalnih povjerenika prema zakonu

4. Uvjeti zamjene radničkog vijeća sindikalnim povjerenikom s prikazom najnovije sudske prakse

5. Povjerenik za zaštitu na radu – prava, uvjeti, izbor

6. Skup radnika – obavezan, ali gotovo zaboravljen institut – obveze i postupak sazivanja

7. Neka pitanja u vezi predstavnika radnika u organu poslodavca

8. Mogućnosti i zakonska ograničenja ugovaranja prava radničkog vijeća putem kolektivnog ugovora

9. Mogućnost nastupa radničkog vijeća pred sudom – kad radničko vijeće može tužiti, a kada biti tuženo

10. Najnovija sudska praksa u vezi prava radničkih vijeća 

11. Pregled svih prekršaja poslodavca u vezi radnih odnosa iz svih postojećih zakona  

 

PREDAVAČI:
izv. prof. dr. sc. VIKTOR GOTOVAC, Katedra za radno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu

DARKO MILKOVIĆ, sudac Vrhovnog suda RH

DARIJE HANZALEK, predsjednik Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti

KREŠIMIR ROŽMAN, urednik „Radnog prava“

 

SVAKI SUDIONIK DOBIVA:

- primjer sporazuma, poslovnika, komplet obrazaca za izbore radničkog vijeća, te popis svih prekršaja poslodavaca u vezi radnih odnosa

 

KOTIZACIJA:
790 kuna + PDV za pretplatnike časopisa „Radno pravo“,
990 kuna + PDV za nepretplatnike časopisa "Radno pravo".
Druga osoba 200 kuna manje, treća osoba besplatno.

Prijavite se!

Sve dodatne informacije na broj: 01/4829-841