Radionica: PROMJENE U POSTUPCIMA OVRHE - NOVE OBVEZE POSLODAVACA

Zagreb, 11. listopada 2017. s početkom u 10 i 30, Florijana Andrašeca 18a

IRIS GOVIĆ PENIĆ, VINKA ILAK

- Detaljne praktične upute za poslodavce
- Prava i mogućnosti radnika
- Odgovori na sva pitanja

 

Predavači:

Mr.sc. IRIS GOVIĆ PENIĆ, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu
VINKA ILAK, savjetnica Uprave Financijske agencije (FINA)

 

I. OVRHE KOJE PROVODI POSLODAVAC

1. Najnovija Odluka Ustavnog suda RH U-II-240/2014 od 11. srpnja 2017. s primjenom od 13. rujna 2017. (ukidanje čl. 26 st. 3. Pravilnika o postupku i načinu provedbe ovrhe na novčanim sredstvima). Kod ovrhe na plaći kod poslodavca - što moraju učiniti poslodavci – najnoviji problemi za poslodavce i radnike

2. Primjena izmijenjenih i dopunjenih odredbi Ovršnog zakona u praksi – praktične i konkretne upute

- obveze poslodavca za provedbu ovrhe na plaći i moguće sankcije
- nove granice ovrhe kada ovršenik prima plaću nižu od prosječne neto plaće - svote do kojih iznad kojih se može provoditi ovrha na plaći
- primitci nad kojima je ovrha ograničena
- primitci izuzeti od ovrhe na plaći i ovrha na isplatama po drugom dohotku
- prednosni red kod ovrhe na plaći prema vrsti tražbine i vremenu pokretanja postupka – postupanje kada se radniku treba plijeniti plaća po više ovršnih isprava te kako postupiti
- postupanje kada isprava stigne direktno od vjerovnika
- aktualnosti vezane uz ovrhu naknada te obračun plaće
- mogućnost isplate novčane tražbine iz radnog odnosa na ruke – je li dosadašnje tumačenje Ministarstva pravosuđa i Ministarstva financija sukladno zakonu?
- status plaće u naravi
- suglasnost o zapljeni (tzv. administrativna zabrana)
- provedba naplate u slučaju administrativne zabrane – i može li se radniku po njegovom pristanku plijeniti više od zakonskog minimuma

- Područje primjene odredaba o odgodi isplate plaće za 60 dana
- mogućnost da se radnik odrekne od odgode ovrhe za 60 dana – pitanje valjanosti takve odgode

- Ovrha kod poslodavca temeljem javnobilježničkog rješenja o ovrsi kojim je ovrha određena na stalnom novčanom primanju ili općenito na plaći - novosti u postupanju poslodavaca

- Vraćanje dijela ovrhe na plaći u nadležnost sudova? Isključivanje javnobilježničke ovrhe – moguće posljedice najnovije sudske odluke temeljene na stajalištu Suda Europske unije iz Luxembourga

- Ustupanje potraživanja (cesija) – uvjeti koji moraju biti ispunjeni da bi poslodavac po tome bio dužan postupati

Mr.sc. IRIS GOVIĆ PENIĆ, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

 

II. PROVEDBA OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA - IZMJENE OD 2017.

- Novo uređenje pravila o izravnoj naplati
- Izmjena pravila o načinu provedbe ovrhe za zadužnice i javnobilježnička rješenja o ovrsi
- Promjena vjerovnika/dužnika tijekom provedbe ovrhe na novčanim sredstvima
- Provedba europskog naloga za blokadu računa u FINA-i
- Iznos izuzet od ovrhe u slučaju plaće/stalnog novčanog primanja
- Odnos ovrhe na plaći prema ovrsi na novčanim sredstvima

VINKA ILAK, Financijska agencija - FINA

 

KOTIZACIJA:

790 kuna + PDV (za nepretplatnike 890 kuna + PDV), druga osoba 50%, treća osoba besplatno.

U kotizaciju je uračunato: materijali u pisanom obliku i CD-u, te domjenak. 

Prijavite se!

Sve dodatne informacije na broj: 01/4829-841