Besplatni seminar za pretplatnike časopisa "Radno pravo"

Zagreb, 20. prosinca 2018. u 10 sati, Hrvatski novinarski dom, Perkovčeva 2

Vatroslav Subotić, Davor Rajčić, Krešimir Rožman, Hrvoje Orešić

1. MINIMALNA PLAĆA

- Kada radnici imaju pravo na mininalnu plaću

- Što se sve uračunava odnosno ne uračunava u plaću prilikom određivanja pripada li radniku minimalna plaću

Vatroslav Subotić, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

 

2. RAD STUDENATA

- Sve o radu studenata prema Zakonu o obavljanju studentskih poslova (Narodne novine 96/18)

Davor Rajčić, tajnik Građevinskog fakulteta u Zagrebu

 

3. MOGUĆNOSTI RADA BEZ UGOVORA O RADU

- Kada i pod kojim uvjetima propisi dopuštaju rad bez ugovora o radu

- Koje su mogućnosti takvoga rada za sve poslodavce, a koje samo za posebne kategorije poslodavaca

- Kada rad bez ugovora o radu nije prekršaj

- Razlika između ugovora o radu i ugovora o djelu

Krešimir Rožman, urednik „Radnog prava“

 

4. POSLOVNA TAJNA

- Propisi koji reguliraju poslovnu tajnu

- Način određivanja poslovne tajne

- Što ne može biti poslovna tajna

- Može li plaća biti poslovna tajna

Hrvoje Orešić, zamjenik urednika „Radnog prava“

 

5. ODGOVORI NA PITANJA 

 

- Seminar je besplatan za sve pretplatnike „Radnog prava“ u 2018. godini.

- Svaki pretplatnik ima pravo na po jednog sudionika za svaku pretplatu koju ima.

- Za drugu i svaku daljnju osobu kotizacija iznosi 490 kuna + PDV.

- Pravo na besplatni seminar imaju i svi novi pretplatnici koji se do seminara pretplate na „Radno pravo“ za 2019. godinu.

- Cijena za nepretplatnike je 690 kuna + PDV, druga osoba 200 kuna manje.

Broj mjesta je ograničen. Prijave će se uzimati u obzir prema redoslijedu prijavljivanja.

NAKON SEMINARA BIT ĆE ORGANIZIRAN DOMJENAK U ISTOM PROSTORU POVODOM PREDSTOJEĆIH BLAGDANA!

SVI SUDIONICI SEMINARA POZVANI SU NA DOMJENAK!

Prijavite se!

Sve dodatne informacije na broj: 01/4829-841