Savjetovanje: PLAĆE, UVEĆANJA PLAĆA, NAKNADE I MATERIJALNA PRAVA U JAVNIM SLUŽBAMA

Zagreb, 5. prosinca 2018. u 10 sati, hotel Antunović, Zagrebačka av. 100

VIKTOR GOTOVAC, IVANA DRAŽIĆ LUTILSKY, DARKO MILKOVIĆ, VATROSLAV SUBOTIĆ, ZDENKA ČUKELJ, TAJANA DRAKULIĆ, KREŠIMIR ROŽMAN, MIRJANA MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, ERVIN JANČIĆ

 • Odgovori na sporna pravna i računovodstvena pitanja
 • Tumačenja TKU-a i granskih kolektivnih ugovora
 • Sudski postupci i problem vještačenja u sudskim sporovima u vezi plaća odnosno prekovremenog rada i sl.

 

1. PRAVNA PITANJA U VEZI PLAĆA U JAVNIM SLUŽBAMA

 • Pravni izvori u vezi plaća i njihova primjena
 • Primjena kolektivnih ugovora
 • Neke dvojbe kod primjene spornih instituta iz kolektivnih ugovora
 • Prekovremeni rad (kada nastaje prekovremeni rad, postoji li uopće zakonom određeni mjesečni fond sati ili samo tjedni, da li se za prekovremeni rad prema Zakonu o radu mora promatrati svaki tjedan, i kada iznimno poslodavac može riješiti drukčije, da li se službeni put smatra prekovremenim radom i pod kojim uvjetima i dr.)
 • Kako tumačiti način obračuna prekovremenog rada iz kolektivnih ugovora

Prof.dr.sc. VIKTOR GOTOVAC, Pravni fakultet Zagreb, Katedra za radno i socijalno pravo

 

2. TEMELJNI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA

 • Plaćanje smjenskog rada
 • Plaćanje rada na blagdan
 • Što je to „radni staž“
 • Sporne situacije u vezi isplate regresa i božićnice
 • Dvojbe oko isplate dnevnica
 • Druga pitanja

VATROSLAV SUBOTIĆ, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

 

3. TUMAČENJA GRANSKIH KOLEKTIVNIH UGOVORA

a) Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama

b) Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

c) Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

ZDENKA ČUKELJ, načelnica u MZO-u, predsjednica Povjerenstva za tumačenje Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama

TAJANA DRAKULIĆ, Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi, članica Povjerenstva za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

KREŠIMIR ROŽMAN, urednik "Radnog prava"

 

4. RAČUNOVODSTVENI PRIKAZ

 • Prikaz obračuna plaće
 • Prikaz obračuna prekovremenog rada i drugih dodataka odnosno uvećanja
 • Prikaz obračuna naknade plaće za godišnji odmor

Izv.prof.dr.sc. IVANA DRAŽIĆ LUTILSKY, Ekonomski fakultet Zagreb, Katedra za računovodstvo

 

5. SUDSKI POSTUPAK I VJEŠTAČENJE U VEZI PLAĆA ODNOSNO PREKOVREMENOG RADA I SL.

 • Osnovno o postupku kod tužbi za plaće odnosno prekovremeni rad (postavljanje tužbenog zahtjeva, postupak i drugo)
 • Uloga i ovlasti suca i računodstvenog vještaka u sporu oko obračuna plaće, prekovremenog rada i sl.
 • Tko postavlja pravni okvir i može li računovodstveni vještak preuzeti ulogu tumača prava
 • Da li i kako vještačenje obvezuje sud
 • Prekovremeni rad i plaćanje – da li okolnost ako osnivači odnosno država ne daju ustanovama sredstva za prekovremeni rad na ikoji način sprječava ostvarenje prava radnika koji je radio prekovremeno
 • Kratki prikaz sudske prakse u vezi plaća i naknada plaća u javnim službama

DARKO MILKOVIĆ, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

 

6. IZDAVANJE I PROMJENA POREZNE KARTICE, UTJECAJ OSOBNIH ODBITAKA NA OBRAČUN PLAĆE I OČEKIVANE IZMJENE U 2019. GODINI

MIRJANA MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, Effectus - Studij financije i pravo

 

7. ISKUSTVA ZDRAVSTVENIH USTANOVA U VEZI PITANJA PLAĆA, NAKNADA, MATERIJALNIH PRAVA I PREKOVREMENOG RADA

ERVIN JANČIĆ, UPUZ - ravnatelj OB Karlovac

 

KOTIZACIJA:

690 kn + PDV za pretplatnike časopisa Radno PRAVO i članove UPUZ-a

890 kn + PDV za ostale

Druga osoba 200 kn manje.

Prijavite se!

Sve dodatne informacije na broj: 01/4829-841