Primjena Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i GDPR u praksi

Zagreb, 12. lipnja 2018. u 10:30 sati, Hotel Antunović, Zagrebačka av. 100

VATROSLAV ZOVKO, JOZO IVANOVIĆ, KREŠIMIR ROŽMAN, JOSIP BRITVIĆ, ROSANA LEMUT STRLE

1. Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Opća uredba o zaštiti podataka

 • što donosi novi Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka
 • Uredba 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka - kako provesti sve potrebne mjere radi usklađivanja s njezinim odredbama
 • službenik za zaštitu podataka – imenovanje, uvjeti, obveze, odgovornosti
 • privola – u kojim slučajevima je obvezna, što nakon povlačenja
 • zaštita elektroničke pošte
 • ograničenja biometrijskog evidentiranja (otisak prsta i sl.)
 • ostala pitanja

prof. dr. sc. VATROSLAV ZOVKO, dipl. oec.

 

2. Kada osobni podaci postanu arhivsko gradivo: čuvanje i pristup osobnim podacima u javnom interesu

 • ključni aspekti arhiviranja u javnom interesu - tko i kako to može učiniti?
 • pristup arhiviranim podacima
 • kako pomiriti suprotstavljena načela javnosti i zaštite privatnosti
 • kako pomiriti posljedice trajnog uklanjanja većine osobnih podataka iz dokumentacije koja će u budućnosti svjedočiti o današnjem društvu – opasnost da ista postane impersonalna i u određenoj mjeri nepouzdana
 • izuzeci za prikupljanje i obradu dokumentacije koja sadrži osobne podatke kada se radi o arhiviranju koje sadrži Opća uredba

JOZO IVANOVIĆ, pomoćnik ravnatelja Hrvatskog državnog arhiva

 

3. Praktični odgovori na pitanja u vezi primjene Opće uredbe o zaštiti podataka

 • kako u praksi rješiti primjenu Opće uredbe i zakona
 • detaljan hodogram aktivnosti s tablicom koje je potrebno poduzeti radi usklađenja s Uredbom
 • zaštita osobnih podataka iz drugih propisa
 • zaštita privatnosti radnika

KREŠIMIR ROŽMAN, urednik časopisa „Radno pravo“

 

4. Informacijska sigurnost

JOSIP BRITVIĆ, Top Consult Grupa d.o.o.

 

5. GDPR - iskustva iz Slovenije

ROSANA LEMUT STRLE, Odvetniška družba Pirc Musar d.o.o. 

 

KOTIZACIJA:

790 kuna + PDV za pretplatnike časopisa „Radno pravo“,
890 kuna + PDV za nepretplatnike.
Druga osoba 200 kuna manje, treća osoba besplatno.

 

Svi sudionici seminara dobit će na poklon knjigu "Zaštita osobnih podataka i granice zaštite privatnosti radnika".

Prijavite se!

Sve dodatne informacije na broj: 01/4829-841