Seminar: GRANICE ZAŠTITE PRIVATNOSTI RADNIKA I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Zagreb, 13. prosinca 2017. u 10:30 sati, Hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100

VIKTOR GOTOVAC, BRANKA BET RADELIĆ, DARJA LONČAR DUŠANOVIĆ, KREŠIMIR ROŽMAN

nosti ra1. Granice zaštite privatnosti radnika - da li je novom Uredbom EU i novom odlukom Suda za ljudska prava osigurana nužna zaštita privatnosti radnika ili narušena ravnoteža na štetu poslodavaca?

- Zaštita privatnosti iz hrvatskih zakona i drugih propisa (Zakon o radu, Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima)

- Mogućnosti kontrole e-mailova, uključujući i dvojbe kako poslodavac može kontrolirati službene e-mailove

- Mogućnost nadzora kamerama

- Mogućnosti, ograničenja i moguće zlouporabe kontrole putem privatnih detektiva

- Praksa suda EU - Eu sud za Ljudska prava Barbulescu v. Romania, application no. 61496/08, od 5. rujna 2017. (odluka po žalbi)

Doc. dr. sc. VIKTOR GOTOVAC, Katedra za radno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu

 

2. Prava i obveze poslodavaca prema važećim propisima i priprema za implementaciju nove Uredbe 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka

- Obrazloženje Uredbe

- Razlika između nove Uredbe i ranije direktive

- Postojeći Zakon o zaštiti osobnih podataka i očekivane promjene te informacija o radu radne skupine za pripremu Zakona

- Nadzor elektroničke pošte

- Što je osobni podatak, da li može biti zaštićeni podatak

- Ograničenja biometrijskog evidentiranja

- Praksa i stajališta Agencije za zaštitu osobnih podataka

BRANKA BET RADELIĆ, Agencija za zaštitu osobnih podataka

 

3. Iskustva iz prakse

- Organizacija zaštite privatnosti radnika i klijenata

- Pravilnici, pravila, mjere i praktična postupanja

- Kako osigurati zaštitu opravdanih interesa poslodavca nasuprot zaštiti radnika

- Razlika između svakog osobnog podatka i osobnog podatka koji je zaštićen

- Kako i zašto donijeti na razini poslodavca pravilnike koji reguliraju obradu osobnih podataka radnika, uporabu elektroničke pošte, interneta i poslovnih uređaja

DARJA LONČAR DUŠANOVIĆ, povjerenik za zaštitu osobnih podataka Hrvatskog Telekoma

 

4. Zaštita privatnosti i privatni podaci koji daje radnik radi ostvarenja svojih prava, otkaz ugovora o radu te zaštita dostojanstva radnika i drugo

- Osobni podaci koje može dati samo radnik dobrovoljno a radi ostvarenja svojih prava sukladno propisima

- Kada narušavanje privatnosti postaje problem zaštite dostojanstva radnika

- Privatna korespodencija kao razlog otkaza

- Korištenja nadzora kao dokaz za otkaz

- Pregled sudske prakse

KREŠIMIR ROŽMAN, urednik Radnog prava

 

5. Dodatni propisi

- Zakon o informacijskoj sigurnosti

- Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (NN 62/17) – (nadomjestio raniji Zakon o elektroničkom potpisu)

- Elektronički potpis

KREŠIMIR ROŽMAN, urednik Radnog prava

 

KOTIZACIJA:

Za pretplatnike Radnog prava: 950 kn + PDV, za ostale 1150 kn + PDV.

Druga osoba 300 kuna manje, treća osoba besplatno.

 

Svi sudionici dobivaju knjigu – priručnik: Zaštita osobnih podataka i granice zaštite privatnosti radnika

 

dnika

Prijavite se!

Sve dodatne informacije na broj: 01/4829-841