Seminar: GRANICE ZAŠTITE PRIVATNOSTI RADNIKA I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Zagreb, 13. prosinca 2017. u 10:30 sati, Hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100

1. Granice zaštite privatnosti radnika - da li je novom Uredbom EU i novom odlukom Suda za ljudska prava osigurana nužna zaštita privatnosti radnika ili narušena ravnoteža na štetu poslodavaca?

- Zaštita privatnosti iz hrvatskih zakona i drugih propisa (Zakon o radu, Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima)
- Mogućnosti kontrole e-mailova, uključujući i dvojbe kako poslodavac može kontrolirati službene e-mailove
- Mogućnost nadzora kamerama
- Mogućnosti, ograničenja i moguće zlouporabe kontrole putem privatnih detektiva
- Praksa suda EU - Eu sud za Ljudska prava Barbulescu v. Romania, application no. 61496/08, od 5. rujna 2017. (odluka po žalbi)

Doc. dr. sc. VIKTOR GOTOVAC, Katedra za radno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu

 

2. Prava i obveze poslodavaca prema važećim propisima i priprema za implementaciju nove Uredbe 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka

- Obrazloženje Uredbe
- Razlika između nove Uredbe i ranije direktive
- Postojeći Zakon o zaštiti osobnih podataka i očekivane promjene te informacija o radu radne skupine za pripremu Zakona
- Nadzor elektroničke pošte
- Što je osobni podatak, da li može biti zaštićeni podatak
- Ograničenja biometrijskog evidentiranja
- Praksa i stajališta Agencije za zaštitu osobnih podataka

BRANKA BET RADELIĆ, Agencija za zaštitu osobnih podataka

 

3. Iskustva iz prakse

- Organizacija zaštite privatnosti radnika i klijenata
- Pravilnici, pravila, mjere i praktična postupanja
- Kako osigurati zaštitu opravdanih interesa poslodavca nasuprot zaštiti radnika
- Razlika između svakog osobnog podatka i osobnog podatka koji je zaštićen
- Kako i zašto donijeti na razini poslodavca pravilnike koji reguliraju obradu osobnih podataka radnika, uporabu elektroničke pošte, interneta i poslovnih uređaja

DARJA LONČAR DUŠANOVIĆ, povjerenik za zaštitu osobnih podataka Hrvatskog Telekoma

 

4. Zaštita privatnosti i privatni podaci koji daje radnik radi ostvarenja svojih prava, otkaz ugovora o radu te zaštita dostojanstva radnika i drugo

- Osobni podaci koje može dati samo radnik dobrovoljno a radi ostvarenja svojih prava sukladno propisima
- Kada narušavanje privatnosti postaje problem zaštite dostojanstva radnika
- Privatna korespodencija kao razlog otkaza
- Korištenja nadzora kao dokaz za otkaz
- Pregled sudske prakse

KREŠIMIR ROŽMAN, urednik Radnog prava

 

5. Dodatni propisi

- Zakon o informacijskoj sigurnosti
- Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (NN 62/17) – (nadomjestio raniji Zakon o elektroničkom potpisu)
- Elektronički potpis

KREŠIMIR ROŽMAN, urednik Radnog prava

 

KOTIZACIJA:

Za pretplatnike Radnog prava: 950 kn + PDV, za ostale 1150 kn + PDV.

Druga osoba 300 kuna manje, treća osoba besplatno.

 

Svi sudionici dobivaju knjigu – priručnik: Zaštita osobnih podataka i granice zaštite privatnosti radnika

Zagreb, 18. siječnja 2018. u 10:30 sati, Florijana Andrašeca 18a

Radionica:

1. OBVEZE IZ ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA; 

2. TUMAČENJA TEMELJNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA

 

Predavači:

- DUBRAVKA BEVANDIĆ, pravnica kod Povjerenika za informiranje RH

- MIRELA BOJIĆ, glavna tajnica Matice hrvatskih sindikata, sudionica pregovora za Temeljni kolektivni ugovor, i koautorica teksta 

Dostava e-mail adrese

OBAVIJEST ZA PRETPLATNIKE

Od 1. siječnja 2018. svi pretplatnici, osim što će „Radno pravo“ kao i do sada dobivati poštom u tiskanom obliku, moći će ga čitati i putem interneta, na web adresi: www.radno-pravo.hr

Svi pretplatnici dobit će svoju šifru s kojom će imati pristup cijelom sadržaju časopisa. 

Šifra će svakom pretplatniku biti poslana na e-mail adresu koja nam je dostavljena. Bez e-mail adrese neće se moći koristiti časopis u elektroničkom obliku.

Iz navedenog razloga molimo sve pretplatnike koji nam nisu dostavili svoju e-mail adresu ili je e-mail adresa izmijenjena da nam dostave svoju važeću e-mail adresu, kako bismo im mogli omogućiti čitanje časopisa u elektroničkom obliku. 

Svoju e-mail adresu molimo dostavite na: radno-pravo@radno-pravo.hr

Novo izdanje

Zaštita osobnih podataka i granice zaštite privatnosti radnika

Branka BET RADELIĆ, Krešimir ROŽMAN, Hrvoje OREŠIĆ

 

Priručnik detaljno i praktično obrađuje zaštitu privatnosti radnika, te donosi prikaz pravnog uređenja zaštite osobnih podataka u svjetlu priprema za implementaciju EU Opće uredbe o zaštiti podataka (2016/679).

341 stranica, meki uvez

Izašao je novi broj časopisa Radno PRAVO

NOVI TEMELJNI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA

 

7. studenoga 2017. godine Vlada Republike Hrvatske i 11 sindikata javnih službi potpisali su novi Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (u daljnjem tekstu: Temeljni kolektivni ugovor). Novi Temeljni kolektivni ugovor zaključen je na vrijeme od 4 godine, a primjenjuje se od 1. prosinca 2017.

 

Izašao je novi broj časopisa Radno PRAVO

OBAVEZNO UMIROVLJENJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Br. 11/2017

mr. sc. Bruno Moslavac, dipl. iur.

Zabranom (novog) zapošljavanja državnih službenika stvoren je odgovarajući kontraefekt po pitanju trenutka njihovog obaveznog umirovljenja, uz zabacivanje načela jednakog postupanja i dostupnosti javne službe domicilnim državljanima.

Željko Petrišić, Sabina Dugonjić

Radionica: POSTUPAK POSLODAVCA KOD POVREDA UGOVORNIH OBVEZA RADNIKA

 

- Praktični stručni savjeti iskusnog odvjetnika koji se već preko 20 godina bavi radnim sporovima

- Pregled sudske prakse u vezi otkaza zbog povreda ugovornih obveza od strane sutkinje koja je bila ovlaštena za praćenje i proučavanje sudske prakse iz radnih sporova

 

Izašao je novi broj časopisa Radno Pravo

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA U RADNIM ODNOSIMA

Broj: 09/17

Branka Bet-Radelić, dipl. iur.

U radu se iznosi osvrt na osnovne informacije kojima dolaze do primjene odredbe koje se odnose na Zaštitu osobnih podataka, s posebnim osvrtom na osobne podatke radnika te novostima koje će nam stupanjem na snagu donijeti Opća Uredba o zaštiti osobnih podataka.

Novo izdanje

KAZNENOPRAVNA ZAŠTITA RADNIČKIH PRAVA

Autor: Bruno Moslavac

Priručnik o kaznenopravnoj zaštiti radničkih prava izvorno je djelo u kojemu se po prvi puta u pravnoj povijesti hrvatskog kaznenog i radnog prava piše o uređenju zaštite temeljnih i drugih prava radnika uporabom mehanizama kaznene represije.

334 stranice, meki uvez

Cijena: 190 kuna

Radionica

PROMJENE U POSTUPCIMA OVRHE - NOVE OBVEZE POSLODAVACA

Zagreb, 11. listopada 2017. s početkom u 10 i 30, Florijana Andrašeca 18a

- Detaljne praktične upute za poslodavce

- Prava i mogućnosti radnika

- Odgovori na sva pitanja

Predavači:

Mr.sc. IRIS GOVIĆ PENIĆ, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

VINKA ILAK, savjetnica Uprave Financijske agencije (FINA)

 

I. OVRHE KOJE PROVODI POSLODAVAC

a) Najnovija Odluka Ustavnog suda RH U-II-240/2014 od 11. srpnja 2017. s primjenom od 13. rujna 2017. (ukidanje čl. 26 st. 3. Pravilnika o postupku i načinu provedbe ovrhe na novčanim sredstvima). Kod ovrhe na plaći kod poslodavca - što moraju učiniti poslodavci – najnoviji problemi za poslodavce i radnike

 

b) Primjena izmijenjenih i dopunjenih odredbi Ovršnog zakona u praksi – praktične i konkretne upute

 

II. PROVEDBA OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA - IZMJENE OD 2017.

 

 

KOTIZACIJA:

790 kuna + PDV (za nepretplatnike 890 kuna + PDV), druga osoba 50%, treća osoba besplatno.

U kotizaciju je uračunato: materijali u pisanom obliku i CD-u, te domjenak.