Seminar: RADNIČKA VIJEĆA, PREDSTAVNIK RADNIKA U ORGANU POSLODAVCA, ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA, POSLOVNA TAJNA, ISKUSTVA IZ AUSTRIJE

Zagreb, 21. veljače 2018. u 10:30 sati, hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100

1. IZBORI ZA RADNIČKO VIJEĆE, PREUZIMANJE OVLASTI RADNIČKOG VIJEĆA OD STRANE SINDIKALNOG POVJERENIKA

 1. Postupak izbora radničkog vijeća
 • detaljni postupak, rokovi, obrasci, biračko pravo, izračun rezultata, simulacija izbora, poništenje izbora, opoziv člana radničkog vijeća, sudski postupak i dr.
 1. Uvjeti preuzimanja ovlasti radničkog vijeća od strane sindikalnog povjerenika
 2. Problem izbora-imenovanja predstavnika radnika u organu poslodavca (problem presuda Vrhovnog suda RH i Prekršajnog suda)

 

2.  OVLASTI I RAD RADNIČKOG VIJEĆA

 1. Savjetovanje, suodlučivanje, obavještavanje
 2. Problem (ne)obrazloženja uskrate suglasnosti - posljedice
 3. Problem nadležnosti kod nadomještanja suglasnosti: sud – arbitraža
 4. Korištenje prava radničkog vijeća – praktično ostvarenje uvjeta, nadomještanje sati plaćom, sporazum s poslodavcem i dr. 
 5. Problem smanjivanja mogućnosti sudskog djelovanja radničkog vijeća sukladno sudskoj praksi
 6. Djelovanje zamjenika

 

3.  PRAVA PREDSTAVNIKA RADNIKA U NADZORNOM ODBORU / UPRAVNOM VIJEĆU

 1. Odlučivanje
 2. Čuvanje poslovne tajne
 3. Javnost svih podataka u javnom sektoru temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama

 

4. PRAVA I OBVEZE POSLODAVCA

 1. Uloga i ograničenja kod izbora
 2. Obveze, prava, prekršaji i dr.

 

5. POSLOVNA TAJNA

 1. Što može, a što ne može biti poslovna tajna
 2. Može li plaća biti poslovna tajna
 3. Način određivanja poslovne tajne i postupanje
 4. Obveze radnika i radničkog vijeća

 

6. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

 1. Uredba 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća  o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka  (primjena od 24. svibnja 2018).
 2. Zakon o zaštiti osobnih podataka i razlika u odnosu na Uredbu
 3. Što je osobni podatak
 4. Zaštita elektroničke pošte
 5. Ograničenja biometrijskog evidentiranja (otisak prsta i sl.)
 6. Zaštita privatnosti radnika

 

7. ISKUSTVA IZ AUSTRIJE

 1. Prava radničkih vijeća
 2. Djelovanje
 3. Suradnja s poslodavcem
 4. Odnos sa sindikatima

 

8.  PRIKAZ SUDSKE PRAKSE:

 1. Djelovanja radničkih vijeća - granice obveze savjetovanja, suglasnosti i dr.
 2.  Poništenje izbora, raspuštanje radničkog vijeća, izbori za predstavnika radnika
 3. Nadležnost i dr.

 

PREDAVAČI:

DARKO MILKOVIĆ, sudac Vrhovnog suda RH, ekspert za radno  pravo, autor više knjiga i niza članaka iz područja radnog prava

DARIJE HANZALEK, Sindikat grafičke i nakladničke djelatnost, autor niza stručnih članaka i knjiga o radničkim vijećima, izborima za radničkog vijeća i dr.

HRVOJE OREŠIĆ, urednik „Radnog prava“

BRANKA BET RADELIĆ, pravnica u Agenciji za zaštiti osobnih podataka, ekspert za zaštitu osobnih podataka, predavač na brojnim seminarima, autorica niza stručnih članaka

ROLAND PALME, dugogodišnji predsjednik radničkog vijeća s iskustvom u austrijskom poduzeću Gebrüder Weiss s preko 6500 radnika

 

Seminar je namijenjen:

 • Članovima radničkih vijeća,
 • Sindikalnim povjerenicima
 • Predstavnicima radnika u tijelima poslodavca,
 • Poslodavcima
 • Pravnicima i drugim osobama koje kod poslodavca obavljaju pravne i kadrovske poslove 
   

Svaki sudionik dobiva:

 1. Praktične upute - obrasce za izbore s hodogramom
 2. Pregled sudske prakse na CD-u

 

KOTIZACIJA:

890 kuna + PDV za nepretplatnike, 790 kuna + PDV za pretplatnike „Radnog prava“.

Druga osoba 200 kuna manje, treća osoba besplatno.

Važno:

Odgoda seminara

Obavještavamo Vas da se savjetovanje „Prava i obveze iz zaštite na radu s posebnim osvrtom na zaštitu na radu u zdravstvu“ zakazano za 27. veljače 2018., odgađa zbog bolesti organizatora.

Zahvaljujemo na razumijevanju!
 

Dostava e-mail adrese

OBAVIJEST ZA PRETPLATNIKE

Od 1. siječnja 2018. svi pretplatnici, osim što će „Radno pravo“ kao i do sada dobivati poštom u tiskanom obliku, moći će ga čitati i putem interneta, na web adresi: www.radno-pravo.hr

Svi pretplatnici dobit će svoju šifru s kojom će imati pristup cijelom sadržaju časopisa. 

Šifra će svakom pretplatniku biti poslana na e-mail adresu koja nam je dostavljena. Bez e-mail adrese neće se moći koristiti časopis u elektroničkom obliku.

Iz navedenog razloga molimo sve pretplatnike koji nam nisu dostavili svoju e-mail adresu ili je e-mail adresa izmijenjena da nam dostave svoju važeću e-mail adresu, kako bismo im mogli omogućiti čitanje časopisa u elektroničkom obliku. 

Svoju e-mail adresu molimo dostavite na: radno-pravo@radno-pravo.hr

Novo izdanje

Zaštita osobnih podataka i granice zaštite privatnosti radnika

Branka BET RADELIĆ, Krešimir ROŽMAN, Hrvoje OREŠIĆ

 

Priručnik detaljno i praktično obrađuje zaštitu privatnosti radnika, te donosi prikaz pravnog uređenja zaštite osobnih podataka u svjetlu priprema za implementaciju EU Opće uredbe o zaštiti podataka (2016/679).

341 stranica, meki uvez

Izašao je novi broj časopisa Radno PRAVO

NOVI TEMELJNI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA

 

7. studenoga 2017. godine Vlada Republike Hrvatske i 11 sindikata javnih službi potpisali su novi Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (u daljnjem tekstu: Temeljni kolektivni ugovor). Novi Temeljni kolektivni ugovor zaključen je na vrijeme od 4 godine, a primjenjuje se od 1. prosinca 2017.

 

Zagreb, 13. prosinca 2017. u 10:30 sati, Hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100

Seminar: GRANICE ZAŠTITE PRIVATNOSTI RADNIKA I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

PREDAVAČI: 

Doc. dr. sc. VIKTOR GOTOVAC, Katedra za radno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu

BRANKA BET RADELIĆ, Agencija za zaštitu osobnih podataka

DARJA LONČAR DUŠANOVIĆ, povjerenik za zaštitu osobnih podataka Hrvatskog Telekoma

KREŠIMIR ROŽMAN, urednik Radnog prava

 

 

Izašao je novi broj časopisa Radno PRAVO

OBAVEZNO UMIROVLJENJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Br. 11/2017

mr. sc. Bruno Moslavac, dipl. iur.

Zabranom (novog) zapošljavanja državnih službenika stvoren je odgovarajući kontraefekt po pitanju trenutka njihovog obaveznog umirovljenja, uz zabacivanje načela jednakog postupanja i dostupnosti javne službe domicilnim državljanima.

Željko Petrišić, Sabina Dugonjić

Radionica: POSTUPAK POSLODAVCA KOD POVREDA UGOVORNIH OBVEZA RADNIKA

 

- Praktični stručni savjeti iskusnog odvjetnika koji se već preko 20 godina bavi radnim sporovima

- Pregled sudske prakse u vezi otkaza zbog povreda ugovornih obveza od strane sutkinje koja je bila ovlaštena za praćenje i proučavanje sudske prakse iz radnih sporova

 

Izašao je novi broj časopisa Radno Pravo

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA U RADNIM ODNOSIMA

Broj: 09/17

Branka Bet-Radelić, dipl. iur.

U radu se iznosi osvrt na osnovne informacije kojima dolaze do primjene odredbe koje se odnose na Zaštitu osobnih podataka, s posebnim osvrtom na osobne podatke radnika te novostima koje će nam stupanjem na snagu donijeti Opća Uredba o zaštiti osobnih podataka.

Novo izdanje

KAZNENOPRAVNA ZAŠTITA RADNIČKIH PRAVA

Autor: Bruno Moslavac

Priručnik o kaznenopravnoj zaštiti radničkih prava izvorno je djelo u kojemu se po prvi puta u pravnoj povijesti hrvatskog kaznenog i radnog prava piše o uređenju zaštite temeljnih i drugih prava radnika uporabom mehanizama kaznene represije.

334 stranice, meki uvez

Cijena: 190 kuna

Radionica

PROMJENE U POSTUPCIMA OVRHE - NOVE OBVEZE POSLODAVACA

Zagreb, 11. listopada 2017. s početkom u 10 i 30, Florijana Andrašeca 18a

- Detaljne praktične upute za poslodavce

- Prava i mogućnosti radnika

- Odgovori na sva pitanja

Predavači:

Mr.sc. IRIS GOVIĆ PENIĆ, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

VINKA ILAK, savjetnica Uprave Financijske agencije (FINA)

 

I. OVRHE KOJE PROVODI POSLODAVAC

a) Najnovija Odluka Ustavnog suda RH U-II-240/2014 od 11. srpnja 2017. s primjenom od 13. rujna 2017. (ukidanje čl. 26 st. 3. Pravilnika o postupku i načinu provedbe ovrhe na novčanim sredstvima). Kod ovrhe na plaći kod poslodavca - što moraju učiniti poslodavci – najnoviji problemi za poslodavce i radnike

 

b) Primjena izmijenjenih i dopunjenih odredbi Ovršnog zakona u praksi – praktične i konkretne upute

 

II. PROVEDBA OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA - IZMJENE OD 2017.

 

 

KOTIZACIJA:

790 kuna + PDV (za nepretplatnike 890 kuna + PDV), druga osoba 50%, treća osoba besplatno.

U kotizaciju je uračunato: materijali u pisanom obliku i CD-u, te domjenak.